Türk Pop Müziği Nedir

Türk Pop Müziği Nedir? Türk Pop Müziği Ne Demek?

Türk Pop Müziği Nedir? Türk Pop Müziği ya da diğer adıyla Popüler Türk Müziği, modern popüler müzik kalıplarıyla oluşturulmuş ya da yoğun modern müzik kalıplarının üzerine hafifçe alaturka ve halk müziği ezgileri monte edilmesiyle oluşturulmuş Türk müziği çeşididir. Türk Pop Müziği’nin geçmişi çok eskilere gitmez. Ancak 30-40 yıllık bir geçmişi vardır.

Türk Pop Müziği Nedir? Etimoloji ve Kavram Nedir?

Türk Pop Müziği Nedir1Türk Pop Müziği, tamlaması üç sözcükten meydana gelen bir belirtisiz isim tamlamasıdır: Türk + Pop Müziği.

Türk; Türk’e ait olan, kökeni Türkiye olan veya dili Türkçe olan anlamına gelmekte ve Popüler Müziğin Türk’e ait olan, kökeni Türkiye olan veya dili Türkçe olan kısmıdır.

Pop sözcüğü Popüler kelimesinden gelmektedir. “Popüler” o dönem önde ve revaçta olan; geleneksel kalıplara uymayan; kısa dönemde tüketilebilir ve unutulabilir anlamına gelmektedir. İngilizce kökenli olan popüler sözcüğü İngilizcede ise, sevilen, tutulan, birçok kişinin sevdiği, beğendiği; geniş halk kitlesi ile ilgili veya halk için anlamına gelen bir sıfattır. Zarf olarak ise, herkesçe kabul edilerek halka hitap eder şekilde anlamında kullanılır. “Popularity” olarak kullanıldığında ise beğenilme durumu anlamında kullanılmaktadır.

Popüler sözcüğünün kökü olan “pop” ise, pat diye ses çıkarmak veya çıkartmak; pat etmek, saklandığı bir yerden aniden ortaya çıkmak; şöyle bir uğramak” anlamında eylem olarak ingilizce’de kullanılmaktadır. isim anlamında ise “hafif bir patlamaya benzer ses” olarak kullanılmaktadır. Zıt olarak da, klasik olmayan manasındadır.

Bu açıdan popüler veya kısaca pop müziği, “birçok kişinin sevdiği, bir dönem herkesçe kabul edilen ve şöyle bir uğrayıp geçebilen ancak klasik kalıpların dışında olan müzik” olarak tanımlanabilir.

Türk Pop Müziği Nedir?

Klasik müzik (Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği) dışında kalan modern ve çağdaş ritmli, bulunduğu döneme ait olan müziklerdir.

Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği

Resmi otoriteler tarafından desteklenen ve korunmaya alınmış geleneksel Türk müziği dallarıdır ve kökleri Osmanlı dönemi ve hatta Selçuklu dönemine kadar gitmektedir. Sanat müziği, saraya ait aristokrat müziği; halk müziği ise tebaaya ait köylü-taşra müziğidir. Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği; geleneksel Türk kültürünü temsil etmektedir. Oysa Türk Pop Müziği 1970’lerden sonra ortaya çıkmıştır ve güncel popüler kültürü temsil etmektedir. Türk Pop Müziği genelde o dönemin genç kuşaklarına hitap eden gündelik müzik türü olarak tanımlanır. Zira pop veya popüler, o dönemde önde olan veya moda olan anlamına gelmektedir.

Başka Bir Tanıma Göre Popüler Müzik

Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği kalıpları dışında kalan serbest çalışmalardır. Ancak bu tanım; arabesk, fantazi, rock, rap, caz, hip-hop gibi türler çıkarıldığında doğru kabul edilebilir. Çünkü evrensel pop müziğinin geleneksel çizgilerinden uzaklaştıkça başka müzik türleri ortaya çıkmaktadır (arabesk, fantezi, rock, rap gibi) ve bu tür müzikler Popüler olabilirler ancak klasik (belirli kalıpları standartlaşmış) pop müziği kapsamına girmezler. Arabesk, fantazi, rock, rap, jazz, hip-hop gibi popüler türler dışında kalan asıl kısma; pop müziği denir. Bu yüzden arabesk, fantazi, rock, rap, jazz, hip-hop gibi türler dışında kalan pop müziğe klasik pop (klasik popüler müzik) denilebilir. Pop müziğin en önemli özelliği sade ve ağdalı olmayan ritmler ve enstrümanlar üzerine kurulu olmasıdır.

Türk Pop Müziğinin Gelişimi

Türk Pop Müziğinin GelişimiTürk Pop Müziği, Batı Avrupa ve Kuzey Amerika soundları temel alınarak geliştirilmiş olup Türk Pop Müziğinin ilk çalışması 1961’de ortaya koyulmuş; temelleri ise 1970’lerde atılmıştır. 1970’lerde Türk Pop Müziği, batıda ses getirmiş parçaların Türkçe aranjmanlarının yapılması şeklinde gelişmeye başlamış ve 1980’lere kadar gelişme evresinden geçmiştir. Türk Pop Müziği’nin gelişmesine katkıda bulunmuş en önemli olay Eurovision’dur. Özellikle 1975 ile 1985 arası Pop müziğinin lokomotifi olmuştur.

1980-1990 Arası Türk Pop Müziği’nin Gelişimi

Türk Pop Müziği gelişmeye devam etmiş ancak nispeten durağan bir dönem geçirmiştir. 1990’lı yıllarda teknolojide meydana gelen gelişmelerin ve Türk ekonomisinin gelişmesinin müzik piyasasını etkilemesi, Türk Pop Müziğinin canlanmasına ve Pop Müziği arz ve talebinin artmasına neden olmuştur. 1990 sonrası dönemde Türk Pop Müziği yeni ürünler vermeye başlamış ve yeni isimler popüler müziğe adım atmışlardır. Pop müziği, bir endüstri halini almaya başlamıştır.

Türk Pop Müziği, 1995’lerden Sonra

Alaturka (TSM) ile müzikle beslenmeye başlamıştır. Bu etki, müzik çevrelerinde oldukça tartışılmıştır. Türk Pop Müziği, dünya pop çizgisinden kaymış ancak kendi çizgisini nispeten de olsa oluşturabilmiştir. Ancak, alaturkadan aşırı beslenme pop müziğini olumsuz da etkilemiştir. Ancak Türk popu, pop müziğin evrensel çizgilerinden ayrılmamayı başarabilmiştir. Ancak evrensel çizgilerden uzaklaşılması pop olmayan başka müzik türlerini ortaya çıkarmıştır. (arabesk-pop, fantezi-pop gibi)

Türk Pop Müziğinin Doğuşu

Türk Pop Müziği’nin doğuşu 1961 tarihlidir. “Bak Bir Varmış Bir Yokmuş” adlı şarkı, Türk pop müziğinin ilk şarkısıdır. 1961 yılında, Fecri Ebcioğlu’nun yazdığı sözlerle, müziği Bob Azzam’a ait olan batılı bir şarkı ilk defa ilham Gencer tarafından Türkçe sözler ile söylenmiş ve ilk defa taş plak olarak piyasaya çıkmıştır.
Bak bir varmış bir yokmuş, eski günlerde,
Tatlı bir kız yaşarmış, Boğaziçi’nde

Türk Pop Müziği 1970’ler

Türk Pop Müziği 1970'ler1970’lerin başlarında Türk Pop Müziği’nde iki ana ekol vardı: Yabancı müziklere Türkçe sözler yazma ve Türk Halk Müziği temelli Pop Müziği (ileride Anadolu rock).1975lerde ise hem bestesi hem de sözü Türkçe olan şarkılarla esas Türk Popu ortaya çıkmaya başladı. Hem beste hem de sözleri Türkçe olan şarkıların yapılmasında TRT’nin 1975’te Eurovision’a katılma kararı dönüm noktası olmuştur. Ayrıca, Eurovision’a katılma kararı Türk popuna güvenildiğini, Türk popunun olgunlaştığını ve eser oluşturmada belirli bir seviyeye ulaştığını da göstermesinden ötürü dikkate alınmalıdır. Bu aktivite, ilerleyen tarihlerde de Türk popunun hızlıca ilerlemesinde en etkili araç olmuştur. ilk Türkiye elemesinde Cici Kızlar (Delisin) ve Semiha Yankı (Seninle Bir Dakika) birinci olmuştur. Kura ile Semiha Yankı’nın şarkısı, finale gönderilmiştir.

 • Seninle bir dakika
 • Umutlandırıyor beni
 • Bir dakika siliyor canım
 • Yılların özlemini

1970’lerde doğan Türk Pop Müziği’nin ilk dönem isimleri şunlardır: Tanju Okan (1964), Ajda Pekkan (1964),Berkant (1965), Barış Manço (ingilizce:1962, Türkçe:1967), Esin Engin (1969), Asu Maralman (1971), Ayten Alpman (1967), Füsun Önal, Nilüfer Yumlu (1972), ilhan irem (1973), Esmeray (1974), Seyyal Taner (1974), Nükhet Duru (1974), Semiha Yankı (1975), Cici Kızlar, Aylin Urgal (1975), Erol Büyükburç (1975),Sezen Aksu (1975), Zerrin Özer (1976), Erol Evgin (1977), Kayahan, Mazhar-Fuat (1973), Neco, Atilla Atasoy, Coşkun Demir, Güzin ile Baha.

Müzik insanı olarak ise; Esin Engin, Melih Kibar, Norayr Demirci, Onno Tunç, Attila Özdemiroğlu, Zafer Dilek, Bora Ayanoğlu, Çiğdem Talu, Fikret Şeneş bu dönemim önde gelen isimlerindendir.

Türk Pop Müziği 1980’ler

Arabesk-rock , Erkin Koray’ın başlattığı müzik akımı. 1981 sonlarında Orhan Gencebay – Erkin Koray arabesk-rock çalışmaları Türkiye gerçeğini vurgular.Şaşkın (Ala Ain Moulayiteen) (Dabke), Arap Saçı, Fesuphanallah bu tarzın en önemli şarkılarıdır.

1980’ler nispeten durağandı ve yeni pop müzik şarkıcıları pek ortaya çıkmamıştır. Bunda Türkiye’deki siyasi olaylar ve karışıklıklar etkili olmuş olabilir. Ancak yine de pop müzik performansları ortaya koyulmuştur. Örneğin: 1978 yılında Yeni Türkü adlı müzik grubu kurulmuştur; 1981’de Ezginin Günlüğü adlı müzik grubu kurulmuştur; 1983’te Grup Gündoğarken kurulmuştur; (bu grup sanatçılar, aynı zamanda özgün müzik sanatçısıdır). MFÖ ilk defa 1984’te albümünü çıkartmıştır. Bu dönemde başlayan Kuşadası Altın Güvercin Şarkı Yarışması’da pop müziği için önemli bir aktivite olmuştur.

1980’lerin İlk Yılları Türk Pop Müziği Nedir?

Durağan olmasına rağmen, 1980’lerin sonu 90lı yıllarla birlikte yeni bir dönem başlayacağının habercisiydi. Ajda Pekkan’ın 1987 yılında yayınladığı “Superstar IV”, Zerrin Özer ve Nilüfer’in 1988’de yayınladıkları “Dünya Tatlısı” ve “Esmer Günler” albümleri pop tınıları içermekteydi. Sezen Aksu, 1988’de yayınladığı Sezen Aksu 88 ve 1989’da yayınladığı Sezen Aksu Söylüyor adlı albümlerindeki, “Sarışınım”, “Seni istiyorum”, “Şinanay” ve “Belalım” gibi hitleriyle pop müziğin kapısını açmıştır. Aynı zamanda 90’lı yıllarda parlak bir dönem geçiren Hakan Peker ilk kasetini 1989’da Bir Efsaneyi çıkarmıştır.

 • Hani dünya tatlısı, bir düş kurardık heyecanla
  içli içli ağlardık o masum gözyaşımızla
  ikimiz henüz çok genç, soruyorduk birbirimize
  O büyülü şey neydi, arıyorduk gözlerimizle
 • Yarınlar bizim için geç artık
  Çok geç artık sana dönmek
  Hani giderken bana demiştin ya sen
  Yolcu yolunda gerek
 • Gel gel sarışınım gel
  Gel sana alışığım gel
  Gel gel günışığım gel
  Gel çok karışığım gel

Türk Pop Müziği 1990’lar

Türkiye’de yapılan pop müziğin daha çok pop folk olduğu belirtilir. Ancak Türkçe pop “Türk sanat müziği” kalıplarından daha çok beslenmektedir. Bu müzikler arası üzerine söz yazarak değişimler Türk Pop Müziği’ni yaratmıştır. Müzikler bu tarzken yapılan müziğin saf pop olduğunu söylemek de hatalı olabilir. Sezen Aksu Türk popunun oluşmasında ve çizgisinin belirlenmesinde en önemli temsilcilerdendir.

1990’lı yıllar Türk Pop Müziği Açısından

Çıkışın yaşandığı dönem olmuştur. Aşkın Nur Yengi’nin “Sevgiliye” albümü “Ayrılmam”, “Yazık”, “Başka Bir şey” ve “Seni Aldattım” gibi parçalarla popun gelişiminde önemli rol oynayan bir albüm olarak görülmektedir. 1990 başlarında Ajda Pekkan’ın yayınladığı “Ajda 90” albümü “Yaz Yaz Yaz”, “Hayırdır inşallah” ve “Sana Bana Yeter” gibi şarkılar da pop tarihindeki önemli şarkılar olarak görülmektedir. 14 Kasım 1990 yılında Harun Kolçak’ın “Beni Affet albümünden çıkan “Gir Kanıma” , ” 1991 yılında Sezen Aksu’nun “Gülümse” albümünden çıkan “Hadi Bakalım” ve Yonca Evcimik’in ilk albümü olan “Abone”den çıkan “Abone” şarkıları Türk pop müziğinin milat şarkıları olarak görülmektedir. Aynı zamanda bu şarkıların bulunduğu albümler milyon barajını geçmiş, 2 milyon satış rakamına yaklaşmışlardır.

 • Gir kanıma
  Hani bekarlık sultanlık derdin
  Yetti canıma
  Yaşarım ben senle gir kanıma!
 • Sonunda oldu, seni aldattım
  içim kan ağlayarak
  Sen bunu çoktan beri hakkettin
  Senin de yüreğin yanacak
 • Hadi bakalım kolay gelsin
  Bir acayip zor yarış
  Banane aman ben anlamam
  Pek hesaplı ince iş
 • Aboneyim abone
  Biletleri cebimde
  Ballı lokma tatlısı
  Aman hadi hayırlısı

1991’de Türk Pop Müziği Nedir?

İzel-Çelik-Ercan üçlüsünün “Özledim”, Ajda Pekkan’ın “Seni Seçtim”, Akrep Nalan’ın “Dağ Çiçeği”, Aşkın Nur Yengi’nin Hesap Ver, Zerrin Özer’in Sevildiğini Bil ve Harun Kolçak’ın “Beni Affet” albümleri önemli albümler olarak görülmektedir. Aynı yılın sonlarında çıkan Nazan Öncel’in müziğer dönüş yaptığı ikinci albümü “Bir Hadise Var”, “Aynı Nakarat” ve “Gitme Kal Bu Şehirde” gibi hitlerle büyük satış rakamına ulaşmıştır.

1992 yılı da önceki yıl gibi verimli geçmiştir. Yılın ilk günlerinde çıkan ilhan irem albümü “ilhan-ı Aşk” önemli bir albüm olarak görülmektedir. Fatih Erkoç, Emel Müftüoğlu gibi isimler önemli albümlerini bu yıl çıkarmışlardır. Seden Gürel ilk albümü “Bir Yudum Sevgi”yi bu yıl çıkarmıştır. Yılın sonlarına doğru, Sertab Erener ve Tarkan ilk albümlerini yayınlamışlardır. Sertab Erener’in ilk albümü “Sakin Ol!”da yer alan “Sakin Ol”, “Aldırma Deli Gönlüm”, “Ateşle Barut”, “Vurulduk” ve “Yalnızlık Senfonisi” gibi hitler yıla damgasını vurmuştur. Tarkan’ın ilk albümü Yine Sensiz’in hitleri ise “Kıl Oldum”, “Kimdi”, “Vazgeçemem” ve “Gelipte Halimi Gördün mü” adlı parçalar olmuştur.

 • Aynı nakarat, hep aynı aynı
  Yarısı bayat, hep aynı aynı
  Yarısı hayat, aynı nakarat
  Anlat anlat
 • Hişt hişt sakin ol
  Sinirlerine hakim ol
  Ölümlü dünya, ölümlü insan
  Ha alim olsan, ha zalim olsan
 • Kendine gel kendine
  Dönde bir bak haline
  Aynalara küsmüşsün
  Kıl oldum abi

1993 ve 1994, günümüzde popüler olan pek çok şarkıcının çıkış yılları olarak tanımlanır. 1993’ün ilk ayında Sibel Tüzün’ün ilk albümü “Ah Biz Kızlar” yayınlanmıştır. Kenan Doğulu ilk albümü “Yaparım Bilirsin”i 1993’te çıkarmış ve “Yaparım Bilirsin” ve “Aşk Oyunu” parçalarıyla ünlü olmuştur. Yonca Evcimik’in ikinci albümü Kendine Gel bu yıl çıkmıştır. “Kendine Gel” ve “Karambol” şarkıları ilgi görmüştür. Ajda Pekkan’ın en çok bilinen albümlerinden Ajda 93 albümü bu yıl çıkmıştır. Albümdeki “Sarıl Bana” ve “Oyalama Beni” oldukça beğenilmiş, “Sarıl Bana” yılın en çok çalınan şarkılarından biri olmuştur. Levent Yüksel’in “Yeterki Onursuz Olmasın Aşk” ve “Med Cezir” gibi hitlerinin yer aldığı ilk albümü “Med Cezir”de bu yıl yayınlanmıştır. Bendeniz 1993 sonlarında patlama yaratan hiti “Ya Sen Ya Hiç”in yer aldığı albümünü yayınlamıştır.

Harun Kolçak ikinci albümünü ve Aşkın Nur Yengi üçüncü albümünü 1993’te yayınlamışlardır. 90’lı yılların ortasında Sonuna Kadar ve Üzülme gibi slow şarkılarıyla büyük beğeni toplayan Ferda Anıl Yarkın ilk albümü Aşkın Yetmez’i bu yıl (1993 yılında) çıkarmıştır. Yılın sonlarına doğru ise Onno Tunç prodüktörlüğünde Yeşim Salkım da ilk albümü Hiç Keyfim Yok’u yayınlayarak Hiç Keyfim Yok, Ben Yoldan Gönüllü Çıktım, Son Bir Sigara içelim gibi hitler çıkarmıştır.

1994’ün Başlarında Türk Pop Müziği Nedir?

Çelik’in beğeni toplayan ilk albümü yayınlanmıştır. Soner Arıca ikinci albümü En Güzel Serüven’i bu yıl yayınlamıştır. Nazan Öncel’in Ben Böyle Aşk Görmedim adlı “Aşk Beklemez (Börekler Açarım)” ve “Geceler Kara Tren” gibi önemli parçalarının yer aldığı üçüncü albümü de 1994’ün önemli albümlerinden biri olarak görülmektedir. “Aşk Beklemez (Börekler Açarım)”, Türkiye’nin ilk anonim pop şarkısı olarak kabul edilir. Türkiye’nin ilk single çalışması ise; yine 1994 yılında Yonca Evcimik tarafından yapılan “8.15 Vapuru” isimli çalışmadır. Bu çalışma, Türkiye’nin ilk single çalışmasıdır. Bu single albüm tek şarkı ve onun 3 versiyonundan oluşmaktaydı. Burak Kut, ilk albümünü 1994’te yayınlamış, “Benimle Oynama”, “Bebeğim” ve “Çılgınım” gibi parçalarla büyük hayran kitlesi edinmiştir.

Tarkan’ın bugün klasik haline gelmiş “Hepsi Senin mi”, “Dön Bebeğim”, “Kış Güneşi”, “Unutmamalı” ve “Gül Döktüm Yollarına” adlı şarkılarının bulunduğu, 2 milyon barajına ulaşan ikinci albümü A-acayipsin yılın en iyi albümü kabul edilir. 1994 yazına yaklaşıldığında pek çok hit çıkaran albümler yayınlanmaya başlanmıştır. Yıldız Tilbe’nin çıkış albümü Delikanlım, albümle aynı adı taşıyan parçanın da etkisiyle oldukça başarılı olmuştur. “Delikanlım” parçası, kimi eleştirmenlerce 1994’ün en büyük hiti olarak görülür. Mustafa Sandal’ın büyük tiraja ulaşan ilk albümü “Suç Bende”, “Bu Kız Beni Görmeli”, “Suç Bende” ve “Bize Gidelim” adlı parçalarıyla beğeni toplamıştır.

Serdar Ortaç ilk Albümü

“Aşk için”i yayınlamış ve “Karabiberim” şarkısıyla oldukça ilgi görmüştür. Ayrıca Yonca Evcimik, 3. albümü “”Yonca Evcimik 94″te yer alan “Bandıra Bandıra” hitiyle 1994 yazında önemli bir yer tutmuştur. Sertab Erener’in kariyerinde önemli yer tutan Lâ’l albümü de bu yıl yayınlanmıştır. 1994’te Kral TV’nin açılmasıyla gelişen video klip sektörü, 1994’te yayınlanan tüm klipli şarkıların büyük bir hit haline gelmesinde önemli rol oynamıştır.

 •  Yaşanan anılarım dün gibi
  Söndürme bu ateşi kül gibi
  Hadi inat etme, bana olmaz deme
  Seviyorum de, sarıl bana
 • Deliyim, gözü kara deliyim
  Yakarım, Romayı da yakarım
  Bulurum, yine seni bulurum
  Olurum, yine senin olurum
 • Bu sabah 8.15 vapurunda
  Onu gördüm karşımda
  Dizlerimi titretti
  Aşık oldum galiba
 • Kalbim duraksız, haykırışlarda
  Ne yapsam ayrılamam senden asla
  Hafife alma, aşk vurur insana
  Bu kadar kolay sanma, delikanlım

1994 yılının son ayında ikinci albümü “Sımsıkı Sıkı Sıkı”yı yayınlayan Kenan Doğulu, “Sımsıkı Sıkı Sıkı”, “Kurşun Adres Sormaz ki” ve “Can Bebeğim” gibi hitlerle 1995’in en çok dinlenen pop şarkıcısı olmuştur.

1990lı yıllar “pop müzikte kaset dönemi” olarak tanımlanır. Çünkü hanehalklarının çoğunda cd çalardan ziyade kasetçalar bulunmaktaydı ve çalışmalar kaset üzerinden sunulmaktaydı.

Eurovision şarkı yarışmasında Şebnem Paker, 1997 yılında Grup Etnik eşliğinde, müziği Levent Çoker’e ve sözleri Mehtap Alnıtemiz’e ait Dinle adlı parça ile 3. olarak o tarihe kadar Türkiye’nin yarışmadaki en iyi derecesini elde etti. Şarkı, etnik Türk enstrümanları ile bezeli ve hareketli bir ezgiye sahipti ve evrensel çizgilerden de kopulmamıştı. Ayrıca bu dönemde Türk popçuları, MTV’den ödül almaya başladılar.

90’lı dönemde albüm satışlarının 100 bin ile 2.5 milyon arasında değişmekte olduğu; her ay en az 5-6 albümün piyasaya sürüldüğü ayrıca belirtilir. 90’li yıllarda pek çok pop grubu da bu dönemde ortaya çıkmıştır: Oya-Bora, izel-Çelik-Ercan, Ajlan-Mine, Grup Vitamin gibi. Öte yandan, Müzik-Video çekimlerinin ve sahne performanslarının yoğun olarak arttığı ve geliştiği dönemdir. Bu dönemde yüzlerce radyo istasyonu (örneğin; Süper FM) ve onlarca müzik kanalı da (ilki Kral TV’dir) ortaya çıkmıştır. Türk Pop Müziği; 2000li yıllara büyük kazanımlar ve büyük çıkışlarla ilerlemiştir. MESAM, MSG, MÜYORBiR, MÜYAP bu dönemde etkinleşmiştir. POPSAV kurulmuştur.

Bu dönemin müzik insanlarından bazıları ise şunlardır; Onno Tunç, Aysel Gürel, Oğuz Abadan, Atilla Özdemiroğlu,Feyyaz Kuruş, Şehrazat, Uzay Heparı, Garo Mafyan.

Türk Pop Müziği 2000’li yıllar

1990lı yıllarda popüler müziğe giriş yapan şarkıcılardan çok azı 2000’li yıllara geçiş yapabilmiştir. 1990’da kaset çıkaranların pek çoğu, pop müzik kariyerinden ayrılmıştır veya 2000li yıllarda çalışma yapmamıştır. Bir veya iki çalışmada kalanların sayısı oldukça fazladır.

2000’li yıllarda pop müzik canlanmaya devam etmiştir. Bu dönemde popüler müziğe girip katkıda bulunan isimlerden bazıları şunlardır: Gülben Ergen, Hande Yener, Bengü, Demet Akalın, Nil Karaibrahimgil, Hadise, Emre Altuğ, Murat Boz, Gökhan Özen, Grup Hepsi, Tan, Yalın, Keremcem, Ziynet Sali, Ferhat Göçer, Kutsi, Funda Arar, Burcu Güneş, ismail YK. Sertab Erener’in “Everyday That I Can” adlı şarkıyla, 2003 yılında Eurovision’u kazanması, Türk Pop müziğinin en büyük başarılarından biridir. Şarkının ezgisi yerel motifleri (çiftetelli) barındırmakta ancak evrensel çizgilerden kopmamaktadır. Öte yandan, sözleri ingilizce’dir.

Ancak 2005’ten sonra pop müziği, üretim açısından tekrar duraklama dönemine girmiştir. Bu boşluk, 70’li dönemde ortaya konulan şarkılarla geçirilmektedir. Zira, 2008 yılının sonlarında 1970 dönemi pop müzik şarkıları tekrar tozlu raflardan indirilmiş ve işlenmeye başlanmıştır.

Bu dönemde cd satışları, kaset satışlarından daha fazla gerçekleşmiştir. Pop müzikte “cd dönemi” başlamıştır. Milenyum olarak adlandırılan 2000li yıllarla birlikte bilgisayar ve internetin önem kazanması sonucu korsan piyasayı tetiklemiş ve korsan piyasa pop müziğinin durağan döneme geçmesine neden olmuş, her yıl daha az çalışma ortaya konmuştur.

Pop müziğinin durağanlaşması ve 90’lı yıllara göre pop müziğin gündemden düşmesinin başka sebepleri de vardır ve bunlar da araştırılmalıdır. Örneğin; 2002’den sonra Rock ve Metal müziğin kalitesinin artmasından ve dinleyici kitlesinin genişlemesinden dolayı düşüş içerisinde olabilir. Pop müziğin arabesk’in etkisinde kalmış olması da neden olarak gösterilebilir. Zira, Türkiye’de arabesk-pop diye bir kategorinin doğmuştur ve pop müziğini olumsuz etkilemiştir. Öte yandan; Siyasi, kültürel ve ekonomik gibi müzik dışı sebepler de pop müziğini olumsuz etkilemiş olabilir.

Bu dönemin müzik insanlarından bazıları ise şunlardır; Sinan Akçıl, Ozan Doğulu, Soner Sarıkabadayı, Zeynep Talu, Febyo Taşel, Ersay Üner, Fettah Can. 2004-2005 yılında Rafet EL Roman Türk Pop Müziğine yeni bir icerik yapmıştır. 2000’li yıllar ayrıca single formatında yapımların sayısının arttığı, cd’den dijitale geçişin başladığı bir dönemdir. Kaynak: Türk Pop Müziği Nedir

Ayrıca kontrol et

Klasik Türk Müziği Nedir

Klasik Türk Müziği Nedir? Klasik Türk Müziği Tarihi

Klasik Türk Müziği Nedir? Klasik Türk Müziği, klasik Batı müziği ve Hint müziği ile beraber …