Konya Coğrafyası

Konya Coğrafyası

Konya ili 36,5-39,5 Kuzey paralelleri ile 31,5-34,5 Doğu meridyenleri arasındadır. Batısında afyon ve ısparta, doğusunda niğde, aksaray, kuzeyinde ankara ve eskişehir, güneyinde antalya, karaman ve içel illeri ile komşudur konya, asya nın batısında yer alan Anadolu yarımadasının orta güney kısmında bulunmaktadır. konya Anadolunun kuzey ve güneyinde doğu ve batıya doğru uzanan sıradağların iç kısmında 1000 m civarında bir yayla düzlüğünde yer alır. Konya, bir göl tabanı olan ve kendi adıyla anılan bir ovanın batı kenarındadır

Mahalli rivayete göre Bu ova deniz iken sonradan Rabbani Eflatun denizi kurutmuş. Hikayenin başı doğru olabilir, çünkü Konyanın yerleştiği çanak boştur bir büyük çölden ibarettir.

Konya toprak bakımından Türkiyenin en büyük arazisine sahiptir. Yüzölçümü 38.257 km2 dir. göller hariç. Rakımı 1026 m.dir Bitki Örtüsü Konya ili iç Anadolu bozkır alanı içinde kaldığı için asıl bitki örtüsünü step bitkileri oluşturmaktadır. Ayrıca yörenin büyük bir bölümünde tarla tarımı yapıldığı için bu kesimlerde doğal bitki örtüsü yerini kültür bitkilerine bırakmıştır. ilin büyük bölümünü oluşturan topraklarda, çayır ve mera bitkileri aşırı otlatma nedeniyle azalmıştır.

Dağlık kesimlerde, özellikle batı ve güney bölgesindeki dağlarda bütünü ile doğal orman örtüleri görülür. Fakat çoğu yerlerde orman tahribatı yüzünden gür ormanlar fundalık ve çalılığa dönüşmüştür. Yörenin en belirgin ağaçları ardıç%50, ladin%25, köknar %10, meşe %10, dişbudakdır. %10. Bunların dışında çitlembik, kızılcık, sedir ve şimşir de bulunur. Hadim ilçesinde az miktarda zeytin ağacı görülür.

akarsular, Göller ve Barajlar Konya ili toprakları içerisinde birçok irili ufaklı akarsu vardır. Bunlar kar ve yağmur suları ile beslendiklerinden suları yaz aylarında azalmakta, bazen tamamen kurumaktadır. Başlıca akar sular şunlardır Çarşamba çayı, ivriz çayı, Balasan çayı, Çiğil çayı, Doğanhisar çayı, Sille, May, Değirmen, Ölüpınar, Suludere, Gödene, Kaşaklı, Kara su, Beş Göz, in suyu dereleri.

Konya, yöresinde önemli göller vardır. Bu göllerin çoğunun suları tatlıdır. Göller daha çok batı ve güneybatı yönünde toplanmışlardır. Yöredeki göllerin isimleri şunlardır tuz gölü, Beyşehir gölü, Akşehir gölü, Suğla Karaviran gölü, Çavuşçu gölü, Ereğli Akgöl, Yunak Akgöl, Çıralı göl, Meyil gölü, Meke krater gölü, Acıgöl, Düden gölü, deve Pınar Murat gölü, Hotamış gölü, Tevzihan gölü.

konyada zirai faaliyetler ve Elektrik enerjisi üretimi için pek çok baraj vardır. En eski ve en büyük sulama işletmesi Beyşehir regülatörüdür. yıllık 150 milyon m3 sulama suyunu alır. Çarşamba çayı üzerinde 169 milyon m3 su depolama kapasitesi olan Apa barajı da 1962 yılında hizmete girmiştir. Ayrıca Çumrada May deresi üzerinde May barajı, Sillede Sille barajı, Dolav deresi üzerinde Altınapa barajı, ivriz çayı üzerinde ivriz barajı ve Derebucak barajları vardır.

ovalar ve Yaylalar Eski bir iç deniz olan Konya kapalı havzasının tabanı sular çekildikten sonra neojen tortullarla kaplanmış, daha sonra akarsuların taşıdığı alüvyonların yığılmasıyla çok sayıda küçük vadi tabanı birleşmiş, Konya ili ovalarını ortaya çıkmıştır. Bu ovalar şunlardır Konya Ovası, Ereğli Ovası, Hotamış Ovası, Karapınar Ovası, Cihanbeyli Ovası. Bu ovaların dışında Altınekin, Kulu, Ayrancı, Yenice oba, ılgın, Beyşehir ve Seydişehir ovaları gibi küçük ovalarda vardır.

Konya yöresinde bulunan önemli yaylalar şunlardır Cihanbeyli Yaylası, Obruk Yaylası, Taşeli Yaylası. Bu yaylalar dışında Bolkar ve Geyik dağlarının Konya kapalı havzasına bakan bölümleri ile, Sultan ve Göl dağları üzerinde çok sayıda yayla vardır.

iklim Geniş bir yayılım alanına sahip Konyanın bir çok kesiminde bozkır iklimi görülmektedir. Yaz ve kış arasında sıcaklık farkları çoktur. ilkbaharları kısa olan yörede bir iç bölge karasal iklimi görülmektedir. 1000-1200 m arasında değişen ovalık kesim ile 1500-3000 m arasında değişen dağlık kesim arasında iklimde büyük fark görülür. Bunun nedeni Konyanın, dağlık kesimlerinin yüksekliği ve yağış getiren rüzgarlara açık olmasıdır.

Kara iklimi özelliklerini taşıyan Konya, özellikle kış aylarında yüksek basınç sebebi ile bölgeden farklı bir yağış grafiği çizer. Konyanın 325,9 mm olan yıllık yağış ortalaması bölgenin altındadır. En fazla yağışın 501 mm. ile 1942de an az yağışın ise 144 mm ile 1932 yılında düştüğü saptanmıştır. Toplam yağışın %11,5i yaz, %19,2si sonbahar, %35,8i kış, %33,5i ise ilkbahar aylarında düşmektedir. Kışın bu yağışın büyük bir bölümü kar olarak düşer.

Konya Yöresi iklim Özellikleri Son 4 yıl, Yıllık Toplamlar
1998 1999 2000 2001
Yıllık Ortalama Sıcaklık 0C
12,2 12,3 10,9 13,2
En Yüksek Sıcaklık 0C Yıllık Max. 38,2 37,1 40,6 38,4
En Düşük Sıcaklık 0C Yıllık Min. -11,7 -11,8 -18,2

2001 yılında Konyada ortalama açık gün sayısı 130, ortalama kapalı gün sayısı 38 iken, hakim olan rüzgar ise kuzey yönünden doğan rüzgarlardır N. Rüzgarın en hızlı olanı ise güneybatı rüzgarıdır

Ayrıca kontrol et

Everest Dağı Nedir

Everest Dağı Nedir? Everest Dağı Ne Kadar Yüksektir?

Everest Dağı Nedir? Everest Dağı’na tırmanmak adeta bir başarı sayılmaktadır. Everest Dağı’na tırmanmak oldukça zordur. …