Güçlü Avrupanın Doğuşu ve Osmanlı Devleti

Güçlü Avrupanın Doğuşu ve Osmanlı Devleti

Güçlü Avrupanın Doğuşu ve Osmanlı Devleti 20. Yüzyılın zamanında avrupalılar kendilerini her bakımdan güçlendirerek , yani sosyal, ekonomik, siyasi alanlarda kendilerini güçlendirerek büyük bir orduya sahip oldular. Bunların neler olduğunu hep beraber inceleyelim.

Coğrafi Keşifler

15. Yüzyılda Avrupalılar Coğrafi Keşif yapmaya başladılar. Coğrafi Keşifler yapılırken birçok bölge bulundu. Bölgelerin bulunması sebebiyle Avrupalılar zengin olmaya başladılar. Birçok altın ve gümüş madeni bulundu. Bu madenler sayesinde Avrupalılar her yönden büyümeye ve zenginleşmeye başladılar.

Rönesans ve Reform

Coğrafi keşifler sonucunda büyüyen Avrupa artık rönesans ve reform yapmaya başladı. Rönesans ve reform sayesinde Avrupa dahada gelişti. Rönesans ve reformun bilim ve sanatada yararı ve katkısı oldu.

Aydınlanma Çağı

Aydınlanma çağı 18. yüzyılda avrupada ortaya çıktı. Aydınlanma çağı şudur: Bu dönemde başka bölgelerden düşüncesi yüksek insanlar geldi. Bu insanlar aydınlanmaya yardımcı oldu. Bu yüzden bu döneme aydınlanma çağı denildi. Aydınlanma çağının katkıları ise şunlardır: Siyasi, bilim, sanat, felsefe, edebiyet ve sosyal alanlarda çok katkısı oldu.

Fransız İhtilali

Fransız ihtilali 1789 yılında ortaya çıktı. Amacı eşitlik, adalet, bağımsızlık ve milliyetçilikti dünyayı böyle geliştirmek, değiştirmek istendi. Bu durum osmanlı devletinide, avusturyayıda ve macaristan imparatorluğunuda etkiledi. Milletler bağımsızlık için savaşlara, mücadelere ve rekabetlere giriştiler.

Sanayi İnkılabı

Sanayi inkılabı ingilterede başladı. Bu sanayileşme bir çok avrupa ülkelerine yayıldı. Bu yayılma diğer avrupa ülkelerinide çok geliştirdi. Sanayi gelişe gelişe ülkelerde fabrikalar çoğaldı. üretim bollandı, mallar ucuzladı. Sanayi inkılabı bu açıdan çok yaradı.

Sömürgecilik

Sömürgecilik sömürge yapan ülkeleri büyüttü. Mesela ingiltere ve hindistan doğudan çok sömürge elde etti. Bu sömürgeler ülkeleri geliştirdi ve büyümelerini sağladı. Kaynak: Güçlü Avrupanın Doğuşu ve Osmanlı Devleti

Ayrıca kontrol et

Biyom Nedir

Biyom Nedir? Biyom Çeşitleri ve Özellikleri Nelerdir?

Biyom Nedir? Aynı bitki örtüsüne sahip ve aynı iklim koşullarının hüküm sürdüğü, canlıları ve yaşadıkları …