Kocaeli Coğrafyası

Kocaeli Coğrafyası

coğrafi Konum kocaeli, Marmara Bölgesinin Çatalca – Kocaeli Bölümünde, 29°22-30°21 doğu boylamı, 40 D 31 – 41*13 kuzey enlemi arasında yer alır.Doğu ve güneydoğuda sakarya, güneyde Bur­sa illeri, batıda Yalova ili, izmit Körfezi, Marmara Denizi ve istanbul ili, kuzeyde de Karadenizle çevrilidir.il merkezi izmitin doğusundan geçen 30° doğu boylamı Türkiye saati için esas kabul edilir. Kocaeli, ilinin yüzölçümü 3.505 km 2 dir. asya ile Avrupayı birleştiren önemli bir yol kavşağında bulunmakta­dır

Doğal bir liman olan izmit Körfezi işlek bir denizyoludur. ilin kuzeybatı yüzündeki istanbul il sınırı, Gebze ile istanbul arasında akan Kemiklidere nin doğusundan ge­çer.Güneybatıda istanbul, – Kocaeli sınırı izmit Körfezinin karşı kıyısında Yalova topraklarıyla son bulur. bursa sınırını Sa­manlı Dağlarının tepelerinden geçen hat oluşturur.Güney­doğuda bu sınır Maşukiye nin hemen yanındaki Sapanca Gölü kıyısında sakarya iline dayanır.

Dağlar Sakarya ırmağının batı yakasından başlayarak Pamukova ve iznik Gölünün kuzeyinde Bozburun a kadar uza­nan Samanlı Dağları izmit, Sapanca ve Adapazarı çöküntü alanına hakim bir konumdadır. Samanlı Dağlarının en yüksek noktası 1.601 m. ye erişen Keltepe dir Kartepe. ildeki diğer önemli dağlar Dikmen Dağı 1.387 m, Naldöken Dağı 1.125 m, Naz Dağı 917 m ve Çene Dağıdır 646 m.

ovalar ve Platolar Başlıca ovalar izmit ile Sapanca Gölü arasında uzanan düzlükler ile Dilovasıdır. Bir peplen olan Kocaeli Yarımadasının il sınırları içinde kalan bölümü dalgalı düzlükler­den oluşur.

Akarsular il topraklarından kaynaklanan suların bir bölümü Ka­radenize, bir bölümü de Marmara Denizine ulaşır. Kocaeli Yarımadasında uzanan Dağların sırtı izmit Körfezi ve Mar­maraya daha yakın olduğundan Karadenize dökülen akar­ sular daha uzundur. Gebzenin Tepecik köyü yakınlarından doğan 71 km uzunluğundaki Riva Çayağzı Deresi istanbul Boğazı giri­şinin doğusunda Karadenize dökülür. Ağva Deresi de denen Gök su Deresi Karayakuplu köyü yakınlarından çıkar ve Ağva da Karadenize ulaşır. Yine Karadenize dökülen Yulaflı Deresinin uzunluğu 43 km. dir

Üzerinde istanbula su sağlayan Darlık barajı bulunan Darlık Deresi de il topraklarından doğar. denizli Köyün den doğup Karadeniz e dö­külen Kocadere nin uzunluğu 50 km. dir. il topraklarından doğup, il sınırları içinde Karadeniz e dökülen başlıca akarsu Kandıra ilçesindeki Sansu dur. Sakarya Nehri ne Karadenize dökülmeden önce katılan son akarsu olan Kaynarca Deresi de Kandıra ilçesinden doğar. Samanlı Dağlarından doğan Kirazdere izmit de körfeze dökülür. Bu dere üzerindeki Kirazdere Barajının yapımı 1997de tamamlanmıştır. Gebze ilçesindeki Dil ovası Deresi nin uzunluğu 12 km. dir. Pelitli kö­yünün güneyinden ve Tavşanlı köyünün kuzeyinden geçerek izmit Körfezi ne dökülür.

Göller Batı bölümündeki 7 km. si Kocaeli sınırları içerisinde kalan Sapanca Gölünün yüzölçümü 47 km² dir. izmit kentine su sağlayan Kirazdere Barajının ardında yer alan yapay göl ise 1,74 km². lik bir alanı kaplar. Bir başka yapay göl de izmit Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin su ihtiyacını karşıla­mak için yaptırılan barajın ardında su toplanması sonucu oluşan Yuvacık baraj Gölüdür.

iklim Körfez kıyılarıyla Karadeniz kıyısında ılıman, dağlık kesimlerde daha sert bir iklim hüküm sürer. Kocaeli ikliminin, Akdeniz iklimi ile Karadeniz iklimi arasında bir geçiş oluştur­duğu söylenebilir. il merkezinde yazlar sıcak ve az yağışlı, kışlar yağışlı, zaman zaman karlı ve soğuk geçer

Kocaelinin, Karadenize bakan kıyıları ile izmit Körfezine bakan kıyılarının iklimi arasında bazı farklılıklar göze çarpar. Yazın körfez kıyılarında bazen bunaltıcı sıcaklar yaşanırken Karadeniz kıyıları daha serindir- il merkezinde ölçülen en yüksek hava sıcaklığı 41,6 D C 11 Ağustos 1970, en düşük hava sıcaklığı -8,7°C 4 Şubat 1960, yıllık ortalama sıcaklık ise 14,8°C dir. Karadeniz kıyısında yıllık ortalama yağış miktarı 1.000 mm. yi aşar. Bu miktarı güneye doğru gidildikçe azalır, izmitte 800 mm. nin de altına düşer 784,6 mm. Samanlı Dağlan nın kör­feze bakan yamaçlarında iklim Karadeniz kıyılarına benzer. Yağış miktarı da bu kesimde farklıdır. Rüzgarlar kışın kuzey ve kuzeydoğudan, yazları ise kuzeydoğudan eser.

Kocaelinde bitki örtüsü, genelde marmara bölgesi özelliğini taşımakla birlikte, kıyısıyla dağlık alanlar arasında önemli farklılıklar görülür. Ayrıca kuzeyden güneye doğru gidildikçe Karadeniz kıyısına özgü bitki topluluklarının yerini Akdeniz bitkileri almaya başlar. Samanlı Dağları ile Karadeniz kıyısı ardındaki alanlar sık ve nemcil ormanlarla kaplıdır

Bu ormanlar daha çok kayından oluşur bazı kesimlerde kayına gür Gen, kestane ve meşe de karışırBitki Örtüsü Samanlı Dağlan nın yüksek kesimleri iğneyapraklılarla örtülüdür. izmit Körfezinin kuzey ve doğu­sunda Akdeniz iklimine özgü makilere rastlanır. Eskiden kör­fezin kuzey kıyılarında yaygın olan zeytinlikler kent ve sanayi alanı elde edilmesi amacıyla yok edilmiş durumdadır. Tahrip edilen ormanlık alanlar step bitkileri ve yalancı makilerle kaplıdır.

Ayrıca kontrol et

Everest Dağı Nedir

Everest Dağı Nedir? Everest Dağı Ne Kadar Yüksektir?

Everest Dağı Nedir? Everest Dağı’na tırmanmak adeta bir başarı sayılmaktadır. Everest Dağı’na tırmanmak oldukça zordur. …