izmir Coğrafyası

izmir Coğrafyası

Bitki Örtüsü izmir, bitki örtüsü yönünden Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Akdeniz bitkilerinin her türü bulunmaktadır Yüz yıllar boyu aşırı otlatma, Yangın ve tarla açma nedenleriyle ormanların ortadan kalktığı yerlerde, maki florası kendini göstermektedir

izmir ili, Anadolu Yarımadasının batısında, Ege kıyılarımızın tam ortasında yer alır. Kuzeyden balıkesir, doğudan manisa, güneyden aydın illeri ile çevrilmiştir. il toprakları, 37o 45 ve 39o 15 kuzey enlemleri ile 26o 15 ve 28o 20 doğu boylamları arasında kalır. ilin kuzey-güney doğrultusundaki uzunluğu yaklaşık olarak 200 km, doğu-batı doğrultusundaki genişliği ise 180 kmdir. Yüzölçümü 12.012 km2.

Maki florasına ardıç, pırnal, kermes meşesi, yabani zeytin, çitlembik, sakız, akçakesme, tesbih, katırtırnağı, gibi kuraklığa da Yanıklı ağaççıklar girer.

Makilik alanlar, denizden 600 m. yüksekliğe kadar çıkmaktadır Dağlık kesimlerin büyük kısmı ormanlıktır. Ormanlar il içerisinde 431786 hektar bir alanı kaplar. Ormanların kapladığı alan, il arazisinin % 41idir.

Denizden 600 m. yüksekliğe kadar kızıl çam, daha yukarılarda kara çam ormanları vardır. Bergamanın Kozak, Cumaovasının Güner, Torbalının Helvacı Köyü

çevresinde doğal olarak yetişmiş fıstıkçamı ormanları bulunur. Toprağı elverişli, kuytu ve nemli dere yataklarında çınar, kestane, dişbudak, söğüt, kavak, akçaağaç,

karaağaç ve kızılcık gibi yapraklı ağaçlar yayılış gösterir. Palamut meşesi de ilimiz ormanlarının karakteristik ağaçlarından birisidir.

iklim Akdeniz iklim kuşağında kalan izmirde yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçmektedir. Dağların denize dik uzanması ve ovaların içbatı Anadolu

eşiğine kadar sokulması, denizel etkilerin iç kesimlere kadar yayılmasına olanak vermektedir izmirde, bazında yıllık ortalama sıcaklık, 16ºC Bergama ile 17ºC Bayındır arasında değişmektedir. izmirde ölçülen uç değerler Göz önüne alındığında,

sıcaklığın maksimum 45.1ºC Torbalı ile minimum -13ºC Ödemiş arasında değiştiği anlaşılır izmirde bağıl nem oranı sıcaklığın yüksek, bulutluluğun az olduğu yaz aylarında düşüktür. Buna karşılık nemli hava akımlarının etkisine girildiği yılın soğuk

döneminde artış görülmektedir. yıl içinde mart ayından itibaren azalmaya başlayan değerler en düşük oranına Temmuz ayında ulaşmaktadır. Bu ayda aylık

ortalama bağıl nem Bergamada %52, izmir kent merkezinde %50dir. Kış mevsiminde ise aylık ortalama %70 civarındadır izmirde iklim elemanları içinde en büyük değişkenliği yağış miktarı göstermektedir.Yıllık ortalama yağış miktarı 700 mm. olmasına karşın, genel Atmosfer

dolaşımında görülen değişmelere bağlı olarak bazı yıllarda yağış toplamı 1000 mmye yaklaşmakta, bazı yıllarda ise 300 mm civarına düşmektedir.

Yıl içinde yağış miktarı ekim ayının ikinci yarısından itibaren artış göstermekte ve Mayıs ayına kadar devam etmektedir. Aylık ortalama yağış miktarının en yüksek

olduğu aylar Aralık, Ocak, Şubattır Ortalama yağış değerlerine göre, sadece Aralık ayında düşen yağışların yıllık toplama katkısı % 20 civarındadır.

Yaz aylarında aylık yağış miktarının yıllık toplam içindeki payı ise, % 2 düzeyine düşmektedir izmir ilinde en yüksek rüzgar hızları ve yönleri incelendiğinde, Güzelyalı istasyonunda, 41.2 m/sn ile güneydoğu yönüne, Seferihisarda 32.1 m/sn ile güneydoğu,

Ödemişte 26.7 m/sn ile kuzeydoğu, Bornovada 25.0 m/sn ile kuzeydoğu ve Çiğli istasyonunda 31.8 m/sn ile kuzeydoğu yönüne ait olduğu görülür

Ayrıca kontrol et

Everest Dağı Nedir

Everest Dağı Nedir? Everest Dağı Ne Kadar Yüksektir?

Everest Dağı Nedir? Everest Dağı’na tırmanmak adeta bir başarı sayılmaktadır. Everest Dağı’na tırmanmak oldukça zordur. …