Kafkas Cephesi

Kafkas Cephesi Neden Açıldı?

Kafkas Cephesi Neden Açıldı? Rus ordusunun saldırısı üstüne enver paşa komutanlığındaki türk askerleri , 22 aralık 1914 yılında kafkaslarda ruslarla mücadeleye girmiştir. Osmanlı devleti bu karargahı açtırarak daha evvel kaybettiği kars, ardahan ve batumu geri almak istiyorlardı. Böylece osmanlı ve almanya ingilizlerin ve hindistan ile birlikteliğini yırtmak ve rusları bakü petrollerinden uzak tutmak gerekiyordu. Alandaki ağır hava olayları, ulaşım zorlukları ve bulaşıcı hastalıklar türk ordularının bir fazlasının hayatını kaybetmesine sebep oldu. Yani rusya üstüne girilen ve bir hefta uzayan sarı kamış harekatı kaybetmekle sonuçlandı.

Kafkas Cephesi Neden Açıldı

Bu olumsuz sebepten yararlanan rusyalılar erzurum, muş, bitlis, trabzon ve erzincanı ele aldılar. çanakkale harplarından sonra doğu birliğinde görev almış mustafa kemal komutasındaki birliklerle rusların üstüne bir savaş düzenledi. Bu savaş sonucunda muş ve bitlisi rus askerlerinden geri aldılar (1916). Bu birlikte savaş rusyada olan bolşevik ihtilali sonucuyla sona erdi. Bolşevikler, brest-litowsk(birest livosk)antlaşmasıyla harptan geri çekildiler. Bu antlaşma ile bolşevik yönetimi kars, ardahan ve batumu osmanlı devletine bıraktılar.

Taraflar

23 Şubat 1917 Rus Devrimi ile başlayarak Rus Kafkas Ordusu dağılmış ve bu cephede olan Ermeni Gönüllü Tugayları ve Ermeni milisleri (çeteleri) güçlerini birleştirerek yeni kurulan Ermeni devletinin ordusu olarak Osmanlı’nın karşısına çıkmıştır. Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasında Brest-Litovsk Antlaşması (3 Mart 1918) ve Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti ile Batum Antlaşması (4 Haziran 1918) imzalanarak çatışmalar kısmen sonlandırıldıysa da, silahlı çatışmalar Osmanlı İmparatorluğunun Orta Hazar Diktatörlüğü, Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti ve Britanya İmparatorluğunun yolladığı Dunsterforce elit birlikleri ile devam etmiştir.
Diğer yandan Almanya petrol kaynaklarının güvenliğini sağlamak amacıyla Alman Kafkasya Seferini düzenlemiştir. Alman Kafkasya Seferi Osmanlı ve Almanya’yı Batum’da karşı karşıya getirdi. Çatışmalar bu cephede Mondros Ateşkes Anlaşması (30 Ekim 1919) ile sona erdi.

Amaçlar

Osmanlı İmparatorluğu’nun Bu Cepheyi Açma Sebepleri:

93 Harbi’nden beri Rusya’nın elinde olan Kars, Ardahan, Artvin ve Batum illerini geri almak.
Rusya’nın kontrolü altında olan Kafkasya Müslümanlarının ayaklanarak kendi topraklarını kurtarmasına yardım etmek.

Hazar Denizi’nden başlayarak Orta Asya’da yaşayan,Türk dillerini konuşan Türkî halklarla temasa geçerek Turancılık planını gerçekleştirmek.

Rusları bu cepheye güç transferi yapmak zorunda bırakarak Almanların Doğu Cephesi’ndeki hareketlerini hafifletmek. Bu kararın verilmesinde Almanların Azerbaycan-Bakü petrollerinden yararlanma isteğinin de katkısı vardır.

Ermeniler Ermeni Gönüllü Tugayları’na katılmaları döneminde Büyük Ermenistan adı verilen toprakları ele geçirmek ve başlangıçta Rusyanın altında özerk olsa bile, Ermeni devletinin temellerini atmak amaçlarıyla örgütlenmişlerdir.

Ayrıca kontrol et

Melikşah Hayatı

Melikşah Hayatı, Melikşah Kimdir?

Melikşah Hayatı Sultan Alp Arslan’ın oğlu türk Selçuklu Hükümdarı Melikşah, 1055 yılında İsfahan’da doğmuş, 1092 …