Gediz ırmağı

Gediz ırmağı

Ege bölgesinin Büyük Menderesten sonra en uzun akarsuyu. iki kol halinde Gediz kasabasının güney doğusundaki Murat Dağı ile, kasaba çevresindeki Şaphane Dağından doğar. Uşakın batısında bu iki kol birleşerek güneybatıya doğru ilerler. Dalgalı yaylalar içinde, ilerleyerek Selendinin güneyinden geçer. Daha sonra kuzeybatıya yönelir. Salihli civarında kendi adıyla anılan ovaya girmeden önce önü, Demirköprü Barajı ile kesilmiş ve gerisinde 20 km uzunluğunda bir göl meydana gelmiştir

Daha sonra ova içerisinden geçen Gediz, sağdan Alaşehir Suyunu, Manisa yakınlarında Akhisar Ovasından gelen Kum Çayını alır. Manisanın yakınından geçerek Dumanlı Dağ ile Manisa Dağı arasındaki Menemen Boğazına girer. Menemen kasabasının kuzeyinden geçerek, delta ovasına girer ve Foçanın güneyinde izmir Körfezinde denize dökülür. Gedizin eski adı Hermostur. 17.500 km2lik havzası vardır. Uzunluğu 401 kilometredir.

Gediz daha önce Menemen Boğazını geçtikten sonra, güneybatıya yönelerek izmir Körfezinin daha güney kısımlarında sığ bir kıyıda denize dökülüyordu. Körfezi alüvyonlarıyla doldurma tehlikesine karşılık nehir yatağı 1886 da batıya doğru çevrilmiş ve körfezin kuzeyinde denize dökülmesi sağlanmıştır. Nehrin suları yazın azalmakla birlikte, Alaşehir Suyunu aldığı yerden itibaren Gediz Vadisi Gediz Ovası, Manisa Ovası vb. Ege bölgesinin tarım bakımından en zengin bölgesinden biridir.

Ayrıca kontrol et

Everest Dağı Nedir

Everest Dağı Nedir? Everest Dağı Ne Kadar Yüksektir?

Everest Dağı Nedir? Everest Dağı’na tırmanmak adeta bir başarı sayılmaktadır. Everest Dağı’na tırmanmak oldukça zordur. …