Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

iğne Nedir

iğne Nedir Dikiş dikmeye, süs olarak kullanılmaya yarayan bir ucu sivri diğeri düz, delikli, toplu, ince ve küçük madenden yapılan bir araç. iğne iki kumaşı birbirine tutturmada kullanıldığı gibi, tıpta vücüdun çeşitli yerlerine ilaç şırınga etmek ve sıvı boşaltmak için de kullanılır. Bunlardan başka süs iğneleri ekseriya elbiselerin yakalarına, saça, …

Devamı »

iğde Nedir

iğde Nedir Kışın yapraklarını döken veya daima yeşil kalan, çalı veya ağaç halinde olan, çok dallanmış, dikenli veya dikensiz odunsu bitkiler. Sürgünleri çoğunlukla dikenlidir. Tomurcukları küçük, kısa saplıdır. Yapraklar dar, şerit halinde ve tam kenarlıdır. Yapraklar ve sürgünler gümüşi renkli tüylerle örtülmüştür. Haziranda açan çiçekler kısa salkımlar halinde sürgünlerin aşağı …

Devamı »

iguana Nedir

iguana Nedir Yaşadığı yerler: Tropik Amerika, Polinezya, Madagaskar, Galapagos Adalarında toprak, ağaç ve sularda yaşar. Özellikleri: Sırtında dikenli bir yelesi bulunan iri bir kertenkele. 180 cm boyunda 15 kg ağırlıktadır. Ağaçlara tırmanır ve iyi yüzer. Çeşitleri: Asıl iguana (yeşil iguana), kabarcıklı iguana, deniz iguanası, Galapagos kara iguanası en çok bilinenleridir. …

Devamı »

idam Nedir

idam Nedir idam Ne Demektir? idam Nedir Kısaca? idam Ne Demek? idam Nedir? idam Hakkında? idam Hakkında Bilgi? idam Ne Demek, idam Kişi hayatını sona erdiren ölüm cezası. Bir kimseyi kanun gereğince öldürme. Lügatte “yok etmek ve ölüm cezası” manalarına gelir. idam, kanun gereği ölüm cezalarına çarptırılanlara uygulanan infaz işlemidir. …

Devamı »

icki Nedir

icki Nedir içilen şey, Halk dilinde içki denilince akla sadece alkollü içkiler gelir.Alkollü içkiler de ikiye ayrılır: 1. Damıtılmamış içkiler (şarap, bira, kanyak, vermut vb.); 2. Damıtılmış içkiler (rakı, votka, cin vb.). Alkolsüz içkiler sınıfına ise, kolalı içkiler, gazozlar, meyve suları, maden suları gibi içecekler girer. içkilerde bulunan alkol, kimyadaki …

Devamı »

içişleri Bakanlığı

içişleri Bakanlığı Yurdun iç güvenlik ve düzenini korumak; il, belediye ve köylerin yönetimini gerçekleştirmek; ülkede bulunan yabancıların gerekli muamelelerini yerine getirmek için kurulmuş bulunan bakanlık. Osmanlılar zamanında içişleri Bakanlığının görevini Sadaret Kethüdalığı yerine getirmekteydi. Osmanlı idaresinin kendine has özelliği, sancakların, beylerbeyi teşkilatının merkeze bağlılıkları, asayiş ve diğer hizmetlerin yapılmasında kolaylık …

Devamı »

icra Nedir

icra Nedir icra nasıl yapılıyor hangi şartlarda yapılması gerekiyor bir işi yürütme. Hukukta iki ayrı manada kullanılır. Birincisi devleti meydana getiren unsurlardan (yasama, yürütme, yargı), biri olup günümüzde bir manada “yürütme” kullanılmaktadır. ikincisi bir mahkeme ilamının veya bir idari kararın yetkili organlarca yerine getirilmesi; borçlunun alacaklıya karşı yapmak veya ödemekle …

Devamı »

icazet Nedir

icazet Nedir okuduğu ilimleri, branşı veya sanatı bitirenlere hoca tarafından verilen ehliyet vesikası. izin, diploma, şehadetname, ilmi ehliyet. Daha çok ilimde ve yazı sanatında tahsilini bitirenlere verilen diploma yerine kullanılan bu tabir, Arapçada izin, müsaade demektir. Temyiz kudretini haiz, fakat borç altına girmeye ehil olmayan bir kimsenin yaptığı huküki muameleye, …

Devamı »

i Nedir

i Nedir Türk alfabesinin on ikinci harfi ve bu harfin işaret ettiği ses; kimyada iyod’un simgesi; vokallerin (seslilerin) dördüncüsü. Ağızda ön damak kavsi içinde teşekkül eder. Fonetik bakımdan düz vokallerden incelerin darını gösterir. i, Türkçede orta uzunlukta bir sestir. Bu ses Türk ağızlarının hepsinde vardır. Ancak Türkmence ve Yakutçada biraz …

Devamı »

ızgın Nedir

ızgın Nedir Türkiye’de yetiştiği yerler: iç Anadolu. Nisan – haziran ayları arasında beyaz veya sarımsı renkli ve mor damarlı çiçekler açan, 20-80 cm boyunda 1-2 yıllık otsu bir bitki. Yapraklar derin parçalı ve kenarları dişlidir. Meyveleri iki sıra tohum taşır. Kullanıldığı yerler Izgın bitkisi ve tohumları eskiden uyarıcı, idrar söktürücü …

Devamı »