icra Nedir

icra Nedir

icra nasıl yapılıyor hangi şartlarda yapılması gerekiyor bir işi yürütme. Hukukta iki ayrı manada kullanılır. Birincisi devleti meydana getiren unsurlardan (yasama, yürütme, yargı), biri olup günümüzde bir manada “yürütme” kullanılmaktadır. ikincisi bir mahkeme ilamının veya bir idari kararın yetkili organlarca yerine getirilmesi; borçlunun alacaklıya karşı yapmak veya ödemekle yükümlü bulunduğu bir şeyi adli bir kuruluş aracılığı ile yerine getirmesidir. Bu icra kavramı “cebri icra”dır.

Borçlu kimse yerine getirmekle yükümlü bulunduğu borcunu, ihmal veya inkar sebebiyle yerine getirmediği takdirde, alacaklı olan hakkını kendisi zor kullanarak alamaz. Zorlama ancak devlet tarafından yapılır. Bu hususta düzenlenmiş olan icra ve iflas Kanunu çerçevesinde alacaklı, hakkını arayabilir. Bu hususta kurulmuş “icra ve iflas Mahkemeleri” ve “icra ve iflas Daireleri” vardır.Kanun, ihtiyaca göre bu mahkemelerin ve kurumların teşekkülünü emreder. ihtiyacın fazla olmadığı küçük yerleşim bölgelerinde icra işleri Asliye Mahkemeleri tarafından yürütülür.

Alacaklının müracaatı üzerine, hakkı olan alacağı, devlet gücüyle borçludan alınır ve hak sahibine verilir.Mevcüd olan icra ve iflasKanunu’nun birinci maddesi “Her asliye Mahkemesinin yargı çevresinde yeteri kadar icra Dairesi bulunacağını”, üçüncü maddesi ise “icra ve iflas işlerinin bir dairede birleştirilebileceği” hükmünü bildirir. icra Dairesinde çalışan memura icra Memuru, icra ile ilgili muamelelere yapılan itiraz ve şikayetleri inceleyen ve karara bağlayan hakime icra Hakimi denir.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …