idam Nedir

idam Nedir

idam Ne Demektir? idam Nedir Kısaca? idam Ne Demek? idam Nedir? idam Hakkında? idam Hakkında Bilgi?

idam Ne Demek, idam Kişi hayatını sona erdiren ölüm cezası. Bir kimseyi kanun gereğince öldürme. Lügatte “yok etmek ve ölüm cezası” manalarına gelir. idam, kanun gereği ölüm cezalarına çarptırılanlara uygulanan infaz işlemidir. Tarihin çeşitli devirlerinde insanların inançlarına ve geleneklerine göre idam usülleri değişik uygulanmıştır. ilahi dinlere.

inanmayan kavimlerde bu, vahşet derecesine varacak şekilde tatbik sahası bulmuştur. Diri diri yakmalar, diriyken derisini yüzmeler, kızgın yağa atmalar, kazığa gerilmeler, hayvan arkasından sürüklenerek parçalamalar, taş altında ezmeler ve daha akla gelmeyecek işkencelerle öldürülmeler idamın tatbik şekli olmuştur. Zamanımızda en çok uygulanan idam usülleri ise; iple asma, elektrikli sandalyeye oturtma, gaz odalarında gaz ile boğma ve kurşuna dizme şeklindedir.

Memleketimizde ise T.C. Kanunu’nun suç saydığı yaklaşık 50 civarındaki fiillerden dolayı bu ceza verilmekte ve yerine getirilmektedir. Bunun dışında, Askeri Ceza Kanunu’nda da idamı gerektiren bazı suçlar vardır. Türk Ceza Kanunu, idamı; “Buna mahküm olan kimsenin asılması süretiyle izalesi

(ortadan kaldırılması)dir.” diyerek tarif etmiştir. Askeri Ceza Kanunu’na göre, bazı durumlarda kurşuna dizilmek süretiyle de infaz edilmektedir. idam cezasının infazı, Yargıtay Yüksek Makamının kararının kesinleşmesinden sonra, TBMM’nin bu karar hükmünü bir kanunla kabul etmesine bağlıdır. idam

cezası, mahkümun mensüb olduğu dininin husüsi günlerinde, mesela bayram, cuma, kandil gecelerinde infaz edilmez. Mahkümun beden hastalığı idamın infazına engel değildir. Yalnız akıl hastaları hakkındaki idam cezası, hasta iyileşinceye kadar infaz edilmez. Ayrıca hamile kadınlar da, doğum yapana kadar idam edilmezler. idam edilen kimsenin cesedi, isterlerse ailelerine teslim edilir. Fakat merasim yapamazlar.

idam cezasının cinayet suçlarından dolayı verilip verilmemesi hususunda lehinde ve aleyhinde öne sürülen fikirler hep tartışma konusu olmuştur. Lehinde olanlar, suç işleyenin diğerlerine ibret olduğu ve bir daha suç işlemesine imkan verilmediği, hayat boyu hapsetmektense, öldürmenin daha insani olduğu fikrini savunmuşlardır. Karşısında olanlar ise, herkese ibret olmadığı, bazı adli hatalarla.

suçsuzların idam edilebileceği, idam cezası alanlarla almayan ülkelerde suç oranında bir değişme olmadığı, öldürmenin insani olmadığı görüşünü ileri sürmektedirler. Günümüzde idam cezası, başta Avrupa devletleri olmak üzere pekçok ülke tarafından uygulanmamaktadır. Ayrıca idam cezalarının uygulandığı ülkelerde uygulanmayan ülkelere göre, suç işlemelerde önemli azalmalar görülmektedir.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …