i Nedir

i Nedir

Türk alfabesinin on ikinci harfi ve bu harfin işaret ettiği ses; kimyada iyod’un simgesi; vokallerin (seslilerin) dördüncüsü. Ağızda ön damak kavsi içinde teşekkül eder. Fonetik bakımdan düz vokallerden incelerin darını gösterir.

i, Türkçede orta uzunlukta bir sestir. Bu ses Türk ağızlarının hepsinde vardır. Ancak Türkmence ve Yakutçada biraz uzamış, bazı ağızlarda da ı sesi ile karışmıştır. Anadolu ağızlarında olduğu gibi muhafaza edilmiştir. Türkçe kelimelerin başlarında ve içlerinde sık sık yer alır.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …