Bitki Hücresi Nedir

Bitki Hücresi Nedir? Bitki Hücresi Ne Demek?

Bitki Hücresi Nedir? Bitki hücreleri diğer ökaryotik organizmaların hücrelerinden oldukça farklıdırlar. Büyük bir merkezî koful (tonoplast adlı bir zarla çevrilidir) hücrenin turgorunu (hücre zarının hücre duvarına yaptığı basıncı) düzenler ve sitozol ile bitkinin öz suyu arasında moleküllerin hareketini kontrol eder.

Selüloz, protein ve çoğu zaman ligninden oluşmuş bir hücre duvarı, protoplastlar tarafından hücre zarının dışına yerleştirilir. Buna karşın, mantar hücre duvarları kitinden, bakterilerinki ise peptidoglikandan meydana gelir. Plasmodesmata, hücre duvarındaki gözenekleri birbirine bağlayarak her bir bitki hücresinin ona bitişik hücrelerle haberleşmesini sağlar.

Bitki Hücresi Nedir?

Bu, mantarlarda görülen hif ağından farklıdır. Plastidler başlıca hücre içi organellerdir, çeşitli biyokimyasal tepkimeler bunların içinde gerçekleşir, ayrıca besin depolamak için kullanılırlar. Fotosentezin yapıldığı kloroplastlarda bulunan klorofil, bitkilerin yeşil renginden sorumludur. Kamçısı (flagellası) olmayan bitkilerde (örneğin iğne yapraklılar ve çiçekli bitkiler), hayvan hücrelerinde bulunan sentrioller de bulunmaz.

Bitki Hücresi Organelleri Ve Görevleri Nelerdir?

Bitki hücreleri tıpkı hayvan hücreleri gibi ökaryotiktir. Diğer bir değişle zara bağlı çekirdekler ve organeller bulunur. Tabii hayvan hücresinden ayırt edici birçok değişik özelliği ile beraber; kısımları, rolleri ve yapıları üzerinden değişkenlik gösterir. Bu konuda bitki hücresi organelleri farklı görevler üzerinden yaşamın devam etmesine olanak tanır.

Çekirdek: Hücrenin yönetim merkezidir ve gerekli işlemlerin yapıldığı kaynaktır.

Sitoplazma: Hayati faaliyetlerin devam ettiği alandır.

Hücre Zarı: Hücreyi koruma görevi üstlenir.

Mitokondri: Hücrenin enerji üretim merkezidir.

Ribozom: Hücrenin protein sentezi yapmasında görevlidir.

Endoplazmik Retikulum: Hücre içerisinde madde transferinde görevlidir.

Golgi Cisimciği: Salgı yapan organeldir ve hücre çeperinin oluşmasına imkan verir.

Koful: Boşaltım organıdır ve bitki hücresinde yoğun olarak bulunur.

Kloroplast: En önemli yapılardan biridir ve bitkinin fotosentez yapmasını sağlar. Aynı zamanda bitkiye yeşil rengini verir.

Lökoplast: Yağ ve protein depolama görevi bulunur.

Genelde tüm bu organeller sitoplazmanın içerisinde yer almaktadır. Bitki hücresinin gelişmesine, çoğalmasına ve korunması noktasında oldukça önemli bir potansiyele sahiptirler.

Kısaca Bitki Hücresi Özellikleri

Bitkinin canlılığını sağlamak ve bunu devamlı hale getirebilmek için hücreler büyük bir öneme sahiptir. Özellikle içerdikleri organeller ile beraber yaşamın temel taşını oluştururlar. Böylece başta fotosentez yaparak yaşamın devam ettirmek başta olmak üzere; enerji kaynaklarını depolama, gerekli maddelerin sağlanması ve korunması noktasında da çok önemli çalışma gerçekleştirmektedirler.

Ayrıca kontrol et

Kemirgenler Nedir

Kemirgenler Nedir? Kemirgenler Ne Demek?

Kemirgenler Nedir? Kemirgenler Nedir, Kemirgenler Memeliler (Mammalia) sınıfının kalabalık bir takımı. Karada, suda ağaçlarda, yeraltı …