Bakteriyoloji Nedir

Bakteriyoloji Nedir

Küçük canlılardan bahseden bir bilim olan mikrobiyolojinin bitki asıllı olan (bakteriler) mikroplarla uğraşan kısmı. Çok eski zamanlardan beri hastalıkların bulaştığı kabul edilmiş, fakat bu bulaşma sebepleri deneylerden uzak, filozofların görüşleri ile açıklanmıştır.

Ancak, XVII. yüzyılın ikinci yarısında Almanyalı Leeuvvenhoekun mikroskobu icat etmesi ile, hastalık sebebi olan ve gözle görünmeyen küçük canlıların kimyageri Louis Pasteur`ün 1856 da fermantasyonu bulması, 1867 de ingiliz hekimi Lister`in ameliyatlardaki iltihapların, havadaki küçük canlıların varlığından ileri geldiğini söylemesi ve 1872 de bu küçük canlıların Cohn tarafından sınıflandırılması ile canlıların ve cansızların, gözle görünmeyen bir takım canlı varlıkların devamlı etkisi altında oldukları anlaşılmıştır.

Daha sonrasında yapılan devamlı araştırmalar sonucu bir çok hastalıkların etmenleri bulunmuş, bilhassa son altmış yıl içinde hemen bütün hastalıkların etmenlerinin aydınlatılması ile modern bakteriyoloji bilimi kurulmuştur.

Ayrıca kontrol et

Kemirgenler Nedir

Kemirgenler Nedir? Kemirgenler Ne Demek?

Kemirgenler Nedir? Kemirgenler Nedir, Kemirgenler Memeliler (Mammalia) sınıfının kalabalık bir takımı. Karada, suda ağaçlarda, yeraltı …