Hidralar Nedir

Hidralar Nedir

Hidralar Ne Demektir? Hidralar Nedir? Hidralar Ne Demek? Hidralar Nedir Kısaca? Hidra Hücresi Nedir? Hidra Hücresi Ne Demek?

Hidralar Ne Demek, Hidralar Çok hücreli hayvanların en az karmaşık olanları. Hidralar sölentereler (Coelenterata) alt bölümünün knidliler (Cnidaria) filumunun bir sınıfıdır. Tatlı su, göl ve denizlerde yaşarlar. Çoğu hem polip, hem de medüz tiplerini ihtiva eder. Az bir kısmı

tamamen polip veya medüzlerden müteşekkildir. Tatlı su polipi (Hydra) ve Obelia cinsleri tanınmıştır. Poliplerin vücudu ektoderm (dış deri) ve endoderm (iç deri) olmak üzere iki tabakadan meydana gelmiştir. Bu iki tabaka arasında, desteklik ödevi yapan jelatinimsi ve hücresiz bir dolgu maddesi (mezoglea) bulunur. Hidraların çoğunda döl değişimi mevcuttur. Böyle olanlarında polipler, tomurcuklanma ile eşeysiz üreyerek medüzleri hasıl eder (Bkz. Deniz Anası). Medüzler de eşeyli üreyerek polipleri üretirler.

Polipler yalnız (soliter) veya koloniler halinde yaşarlar. Polipler küçük, ince uzun ve boru şeklinde olup, ağzı etrafında ince ve uzun dokunma ve kavrama uzuvları bulunur. Bunlarla küçük hayvanları yakalar ve yer. Gıdalar merkezdeki gastral boşlukta hazmedilir ve dış tabakaya gönderilir. Hidra, ihtiyacı olan oksijeni sudan difizyonla alır, karbondioksit ve artıkları dışarı bırakır. Her iki tabakası sulu bir ortamdadır. Hidra etrafından gelen tesirlere karşı vücudunun birçok kısmındaki organlarla tepkide bulunur. His hücreleriyle tesiri hisseder. Sinir hücreleriyle bunu kasılma liflerine taşır ve tepkide bulunur. Kas lifleri düzdür ve her iki tabakada bulunur. Ektodermik olanlar vücutta boyuna, endodermikler ise halka şeklinde uzanırlar. Cinsiyet hücreleri daima ektodermden hasıl olur.

Ayrıca kontrol et

Kemirgenler Nedir

Kemirgenler Nedir? Kemirgenler Ne Demek?

Kemirgenler Nedir? Kemirgenler Nedir, Kemirgenler Memeliler (Mammalia) sınıfının kalabalık bir takımı. Karada, suda ağaçlarda, yeraltı …