Bursa Coğrafyası

Bursa Coğrafyası

Bu madde Bursa il sınırları içindeki tüm bölgeyi kapsamaktadır. Şehir merkezi için Bursa sayfasına gidiniz. Bursa 40 derece boylam ve 28 – 30 derece enlem daireleri arasında Marmara Denizinin güneydoğusunda yer alan, toplam il nüfusu sonuçlarına göre Türkiyenin 4. büyük ili. Marmara Bölgesinin Güney Marmara bölümünde yer alır. Kuzeyinde Marmara Denizi ve Yalova, kuzeydoğuda kocaeli ve sakarya, doğuda Bilecik, güneyde kütahya ve batıda balıkesir illeri ile çevrilidir

Coğrafya Bursa 1890Bursa ili topraklarının yaklaşık % 35 ini dağlar kaplamaktadır. Dağlar genellikle doğu-batı yönünde uzanan sıradağlar şeklindedir. Bunlar Orhangazinin batısından Gemlik körfezinin batı ucunda bulunan Bozburuna doğru uzanan Samanlı Dağları, Gemlik Körfezinin güney yüzünü kaplayan ve Bursa Ovasını denizden ayıran Mudanya Dağları, iznik Gölünün güneyi, ile Bursa Ovasının kuzey kesimleri arasında yer alan Katırlı Dağları, Mudanya Dağlarının uzantısı olan Karadağ ve marmara bölgesinin en yüksek dağı olan Uludağdır 2.543 m. ilde en büyük yükselti 2543m ile Uludağdır

Bursa, sınırları içinde iki önemli göl bulunmaktadır. Bunlardan biri Marmara Bölgesinin en büyük gölü olan iznik Gölü ve bir diğeri de Uluabat Gölüdür. ilin en önemli akar suyu Susurluk Çayının bir kolu olan Nilüfer Çayı dır. Uludağın güney yamaçlarından doğan ve gene Uludağdan kaynaklanan birçok küçük dere ile beslenen Nilüfer Çayı Bursa Ovasını sular. Bursa ili sınırları içinde birçok büyük ve verimli ova vardır. Bunlardan en önemlisi Bursa Ovasıdır. Verimli topraklarıyla Yenişehir, inegöl, Karacabey, Orhangazi ve iznik ovaları da bitkisel üretimin yoğunlaştığı yerlerdendir. Türkiyenin 4. büyük ili olan Bursa topraklarının % 17sini ovalar oluşturmaktadır.

Tarih saat Kulesi, Tophane Bursada şimdilik bilinen en eski arkeolojik kalıntılar Yenişehir yakınlarındaki Menteşe Höyük ve Orhangazi yakınlarındaki Ilıpınardan bilinmektedir. Bu arkeolojik buluntu yerlerinin en eski tabakaları yaklaşık 7 bin yıllıktır. Bu tabakalardaki kültür, çanak çömleğin gelişmiş olarak ortaya çıktığı, mimarinin Dörtgen planlı, bol miktarda ahşap destekli kerpiç kullanılarak inşaa edilmiş yapılardan oluştuğu tabakalardır. Bursada David French, Mehmet Özdoğan ve Jacop Roodenbergin Arkeoloji ile ilgili çalışmaları tarihöncesiyle ilgili pek çok yeni bilgi ortaya koymuştur.

Bursa ve civarında M.Ö. 4000li yıllardan itibaren çeşitli yerleşimlerin olduğu saptanmıştır. Fakat yöreye ait kesin bilgiler M.Ö. 700lere dayanmaktadır. Homeros, bölgeden Mysia olarak söz etmektedir. Günümüzde Bursa yöresinde Mysia yerleşmelerini anımsatan iki köy bulunmaktadır MisiGümüştepe ve Misebolu.

tarihi coğrafyada bölgeye Frigya da denilmektedir. M.Ö. 700lerde iskitlerden kaçan Kimmerlerin Frigya devletini yıktıkları bilinmektedir.

Bursa adı, bu şehri kuran Bitinya Kralı Prusiasdan gelmektedir. M.Ö. 7. yyda bu bölgeye göç eden BitynlerBitinler buraya Bitinya adını verirler.

M.S. 185te, Kartacanın yetiştirdiği büyük generallerden Hannibalın Kral I. Prusiasa, Prusias ve Olympus kentinin kurulmasını örgütlediği bilinmektedir. Prusias adı zamanla Prusa, sonra da Bursaya dönüşmüştür. M.Ö. 74te Roma imparatorluğu’nun egemenliğine geçen Bitinya, Romadan gönderilen ProconsulEyalet Valisilerce yönetilen bir asya Eyaleti haline gelmiştir. bursa, M.S. 385-1326 yılları arasında ise Bizans dönemini yaşamıştır.

M.S. 555 civarında bölgede ipek üretimine başlanmış ve doğal sıcak sulu kaplıcaların üretilmesi ile küçük bir kaplıca kenti kurulmuştur.

Bursa, 1204-1261 yılları arasında iznike bağlıdır, genelde kale içinde kalmış, fazla büyüyememiştir Osmanlı Dönemi Saltanat Kapısı, TophaneAnadolu Selçuklu Devletinin zayıflayıp dağılmaya başlamasıyla kurulan Anadolu Beylikleri içinde zamanla gelişen Osmanlı Beyliği, çevredeki tekfurların arazilerini de alarak güçlenmiştir. Bursa, 1307 yılında Osman Bey tarafından kuşatılmış, uzun süren kuşatmadan sonra 6 nisan 1326da Osman Beyin oğlu Orhan Bey tarafından alınmıştır. 1335 yılında başkent Bursaya taşınmış ve kentte büyük imar hareketleri yaşanmıştır.

Osmanlılar bursayı aldıklarında kent sadece hisar içinden ibaretken Orhan Gazi şehri hisarın dışına çıkararak Orhan Gazi Külliyesini kurdurtmuştur. Surlar dışında mevcut yerleşmeye yakın, hakim noktalarda cami, hamam, imarethane, darüşşifa, medrese gibi kamu yapıları inşa inşa edilerek bu külliyelerin çevrelerinde konut alanları yaratılmış ve böylece bir yerleşme geleneği başlamıştır. Başkent, 1363 yılında I. Murad Hüdavendigâr döneminde Edirneye taşınmıştır. Fatih Sultan Mehmedin istanbulu fethetmesinden sonra ise Bursanın faal rolü son bulmuş ve yönetim merkezi niteliğini kaybetmiştir.

tanzimat sonrası dönemde Hüdavendigar Vil ayeti merkezliği yapan Bursaya 1900lü yılların başında Bilecik, kütahya, Karesi Balıkesir, Karahisar Afyon sancakları bağlı bulunmaktaydı.

Milli mücadele dönemlerinde çeşitli ayaklanmaların yaşandığı Bursa, 8 Temmuz 1920 de Yunalılarca işgal edilmiş 30 Ağustos savaşından sonra Türk birliklerince geri alınmıştır.

iklim Genelde ılıman bir iklime sahiptir. Ancak, iklim bölgelere göre de değişiklik göstermektedir. Kuzeyde Marmara Denizinin yumuşak ve ılık iklimine karşılık güneyde Uludağın sert iklimi ile karşılaşılmaktadır.

ilin en sıcak ayları Temmuz – Eylül, en soğuk ayları ise Şubat – Marttır. 52 yıllık gözlem süresi itibarı ile yıllık ortalama yağış miktarı 706 mm.dir. ilde ortalama nispi nem % 69 civarındadır.

Ekonomi 2007 yılı nüfus sayımı resmi kesin sonuçlarına göre Türkiyenin 4.büyük kentidir. Bkz Bursa otomotiv, tekstil, makine, gıda sanayi sektörlerinde söz sahibidir. tarihte ilk havlu üretiminin Bursada gerçekleştiği söylenir, halen de havlu üretimi ve ihracatı gerçekleştirilir. ipek üretimi ve bıçakçılık bursanın eskiden dünyaca tanınmasına rağmen şu anda bitme noktasına gelmiştir.

1961 yılında kurulan Türkiyenin ilk organize sanayi bölgesi Bursa Organize Sanayi Bölgesi ile daha sonra oluşan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi ve özellikle izmir ve ankara yollarının çevresi Bursada sanayileşmenin yoğun olduğu yerlerdir.Kaplicalari, Uludağı, kestane şekeri, Şeftalisi ile meşhurdur.

ilçeler Osmangazi, yıldırım, Nilüfer Büyükorhan, Gemlik, Gür su, Harmancık, inegöl, iznik, Karacabey, Keles, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi, Yenişehir

Ayrıca kontrol et

Everest Dağı Nedir

Everest Dağı Nedir? Everest Dağı Ne Kadar Yüksektir?

Everest Dağı Nedir? Everest Dağı’na tırmanmak adeta bir başarı sayılmaktadır. Everest Dağı’na tırmanmak oldukça zordur. …