Bursa Tarihi

Bursa Tarihi

Bursa Tarihi? Bursa Tarihçesi? Bursanın Tarihi? Bursanın Tarihçesi? Bursa ili?

Milattan iki bin yıl önce Trakyadan gelen Bitiniler Bursa ve civarına yerleşmiş ve Bitinya Krallığını kurmuşlardır. Bitinya kralı Prosyas, M.Ö. 1500 senelerinde Bursayı kurmuş, şehre Prosa denmiştir. Kartaca Komutanı Anibal, bu krallığa sığınmış ve verdiği plana göre bu şehir kurulmuştur. Bitinyanın merkezi izmit idi. Lidya kralı Krezüs, Bitinya topraklarını ele geçirmiş, Persler Lidyayı yenerek 200 sene valilik satraplıkolarak idare etmiştir. Persleri Makedonya Kralı iskender yenerek bu bölgeye hakim olmuştur. iskenderin ölümü üzerine imparatorluk kumandanlar arasında taksim edilince, bu bölge Antiyonun hissesine düşmüştür.

Bu şehre tarih, damgasını o kadar derin ve kuvvetle basmıştır ki, o her yerde önümüze çıkar. istanbuldan sonra en çok tarihi şahsiyetler ve eserleri bağrında taşıyan Bursanın Türk tarihinde çok müstesna bir yeri vardır Bu şehre tarih, damgasını o kadar derin ve kuvvetle basmıştır ki, o her yerde önümüze çıkar. istanbuldan sonra en çok tarihi şahsiyetler ve eserleri bağrında taşıyan Bursanın, Türk tarihinde çok müstesna bir yeri vardır.

Bilahare bu bölge, Roma imparatorluğuna dahil edilmiş ve Romanın M.S. 395 te Doğu ve Batı olarak bölünmesinde Bursa, ve civarı Doğu Romanın Bizansın hissesine kalmıştır. Bizans devrindeyken iran Sasani hükümdarı Hüsrev Perviz, Bizans imparatoru Herakliyüsü yenerek Bursayı, ele geçirmiş, Trakyadan gelen Türkler Bizanslılara yardım ederek geri almıştır.

Abbasi halifesi Harun Reşid zamanında islam ordu su Söğütçük kasabasına kadar gelmiş anlaşma yapıp geri dönmüşlerdir. Hamdanoğlu Sülalesinden Seyfüddevle 924 te Bursayı kuşatmış ise de alamamıştır. 1071 Malazgirt Zaferinden sonra Bursa civarı Türklerin eline geçmiştir. 1097 de Türkler Bursayı fethetti fakat bu kısa sürdü. Selçuklu Sultanı Melikşah, Kutalmışoğlu Süleyman Şahı Bursa fethine gönderdi. iznik alındı. Kılıçarslan, ilk haçlı seferini iznik önünde geri çevirdi. Oğuz Türklerinin Kayıhan boyundan Karakeçeli aşiretinin lideri Ertuğrul Gazi, Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat zamanında 1210-1236 Söğüt ve Domaniç civarında yerleşti. Oğlu Osman Bey, Osmanlı Devletini kurdu.

Osmanlı devletinin ilk fethettiği yer Kulacahisardır. inegöle 5 km uzaklıkta bir köy. Bilahare Karacahisarın fethinden sonra sırayla inegöl, Kestel, Uluabat, Yalova, Karamürsel fethedildi. Osman Gazi, oğlu Orhan Gaziye Bursanın güneşte parlayan Sent eli Manastırının kubbesini Tophane göstererek beni buraya gömün diyerek vasiyet etti. Orhan Gazi Mudanya, Gemlik ve Atronos Orhaniyeu fethettikten sonra, Bursa güneyinde Pınarbaşında karargahını kurdu. Bursayı kuşattı. Bursa tekfuru, Köse Mihal vasıtasıyla teslim olmak istediğini bildirdi. 30 bin flori altın verdi ve Osmanlı askerleri nezaretinde istanbula gitti.

Bursa 6 nisan 1326 Cumartesi günü Türkler tarafından fethedildi. Orhan Gazi, Bursayı Osmanlı Devletinin başkenti yaptı. Birinci Murad Hüdavendigar 1365te Osmanlı başkentini Edirneye nakletti. Fakat tahta çıkmalar, cenaze törenleri ve gömülmeler Bursada olmuştur. istanbulun fethine kadar Bursa sembolik başkent olarak devam etti. 1841 den sonra Anadolu Beylerbeyi Bursada, oturmuştur.

Yıldırım Bayezid ile Timur Han arasında 28 Temmuz 1402 de yapılan ankara Savaşından sonra Bursa ve Osmanlı Devleti sıkıntılı günler geçirdi. Kısa zamanda burada Osmanlı hakimiyeti sağlandı. Birinci dünya Harbine kadar her hususta gelişen bursa, bu savaşı müteakip ingilizlerin yardımı ile Yunan ordusu tarafından işgal edildi. 26 Ağustos 1922 de büyük taarruzla kesin olarak hezimete uğrayan Yunan ordusu kaçmaya başladı ve 11 Eylül 1922 de Bursa düşman işgalinden kurtuldu.

Yunanlılar kaçarken Bursayı yakıp yıkmaya çalıştılar. Bursa 1801 de büyük bir Yangın, 1854 te deprem, 1429 da veba salgınlarında çok zarar görmüştü. Sultan Birinci Ahmed Celali isyanlarını bastırma işini Bursadan takip etmiştir. Dördüncü Murad ve 1860 ta Sultan Abdülaziz ile Sultan Abdülmecid Bursayı ziyaret etmişlerdi.

Ayrıca kontrol et

Melikşah Hayatı

Melikşah Hayatı, Melikşah Kimdir?

Melikşah Hayatı Sultan Alp Arslan’ın oğlu türk Selçuklu Hükümdarı Melikşah, 1055 yılında İsfahan’da doğmuş, 1092 …