Yakup Kadri Karaosmanoğlu Ankara Kitabının Özeti

Yakup Kadri Karaosmanoğlu Ankara Kitabının Özeti

Yakup Kadri Karaosmanoğlu Ankara Kitabının Özeti Kitabın Konusu Yakup Kadri karaosmanoğlunun ankara romanı ütopik bir romandır. Bu romanda yazarın özlediği, özlemini çektiği geleceğin Ankarası dolayısı ile Türkiyesidir Kitabın Özeti Cumhuriyet inkılabı ile birlikte anadolunun yeniden dirilişi yeniden yapılanması gerekmektedir. Bu yeni yapı üzerine acil bir şekilde bina inşaa edilmelidir. Bunu yapacak olanlar ise dönemin idealist vatansever insanları olacaktır. Ankara romanında ise bunu gerçekleştirecek idealist insanların verdiği mücadele anlatılmaktadır. Bu idealist insanlar inkılap hareketini özümsemiş, milli şuura sahip karakterlerdir.

Yakup Kadri Karaosmanoğlu Ankara Kitabının Özeti

Bu insanlar hayat serüveni içerisinde karmaşık yollardan geçerek romanın son bölümünde bir araya gelirler. Kendi hayatlarını geleceğin çağdaş, modern, öz benliği ile çelişmeyen maddi ve manevi varlığını kaybetmeyen, değerleri ile övünen yeni Türk toplumu yaratma mücadelesi içinde geçer.

Ankara romanı üç bölümden oluşmaktadır Birinci bölüm sakarya savaşı öncesi 1922 ye kadar ikinci bölüm Cumhuriyetin ilanını izleyen yıllar 1926ya kadar.

Üçüncü bölüm Cumhuriyet sonrasının 14 ve 20. Yılları 1937-1943 e kadar Bu üç bölümdeki olaylar yazarın her bölümde ayrı bir kişilik olarak karşımıza çıkardığı Selma Hanımın çevresinde geçer. Selma Hanımın arayışı Ankaranın arayışıdır. Yazgısı Ankaranın yazgısıdır. Yaşamı da Ankaranın yaşamıdır. Selma Hanımın ilişki kurduğu erkekler ise birer simgedirler.

Birinci bölüm Kurtuluş Zaferi ile sonuçlanan, savaş yıllarındaki Ankarayı kısa hatlarla açıklamaktadır. Romanın kahramanı olan Selma Hanım hayatını bu üç bölümde üç ayrı erkekle geçiriyor. Milli mücadele yıllarında bir banka şefinin karısıdır. Kocası Nazifle Ankaranın yabancısıdır. istanbullu hanım için ankarada hayat tek düze ve sıkıcıdır, yoksulluklarla doludur. Boş zamanlarında Hatice Hanım ve Halime Hanım ile sohbet eder.

Bu sohbetlerinde gündelik Ankara hayatını tüm çıplaklığı ile gözler önüne serer. Daha sonraları Nazif beyin vekil arkadaşı Murat Beyle tanışırlar. Bu sırada binbaşı Hakkı Beyle de tanışırlar. Bu dönemlerde Hakkı Beyin milli mücadele ruhu ve azmi kendisini fazlasıyla etkiler. Bütün ümitlerin zafere bağlandığı, başka hiçbir şeyin ehemmiyetli olmadığı bu devirde, herkesin mütevazı bir hayatı vardır. Yalnız kocası Nazif Beyin milli davaya bir erkekten beklediği heyecan ve alaka ile bağlanmadığını gören Selma Hanım yavaş yavaş kocası Nazif Beyden kopmaya başlar. Erkan-ı Harp Binbaşısının fikir ve hareketlerine yakınlık duyar. Birinci bölüm Selma Hanımın binbaşının cazibesine kendisini kaptırdığı bir zamanda sonuçlanır.

ikinci bölümde Selma Hanım Nazif Beyden boşanmıştır. Bu bölüm zaferden sonraki Ankaradır. Selma Hanım eski binbaşı emekli Miralay Hakkı Beyin karısıdır. Ancak koşullar değişmiş değişen koşullar Cumhuriyet öncesinin kişilerini de değiştirmiştir. Hakkı Bey ordudan, Murat Bey vekillikten ayrılmışlardır. Vurguncu harp zengini şirket meclisi idarelerinde dolaşan, ecnebi gruplarla komisyon işleri yapmaya çalışan Hakkı Beyin yeni yüzüyle karşılaşırız. Hakkı Bey milli idealleri bir tarafa bırakmış, maddi refah içerisinde sadece kendi hesabına çalışan birisine dönüşmüştür.

Bu zümreye göre artık halkçılık diye bir dava kalmamıştır. Bu bölümde halk ile bu zümre arasında nasıl doldurulmaz bir uçurum açıldığını, inkılabı böyle anlayanları, hep kendi lehlerine çekenlerin eleştirisi yer alır. Selma Hanım yeni kocasından da uzaklaşır. Bu sırada muharrir olan Neşet Sabit genç kadını görmek için onların bazı alemlerine iştirak eder. Selma Hanım bu hayatın acılarını onunla paylaşır. Binbaşı Hakkı Beyden boşanır. Bundan sonraki hayatında toplumsal hizmetlerin en değerlisi olan öğretmenlik görevine atılır.

Son bölüm yazarın hayalindeki Ankaradır. Yazarın bu hayali Cumhuriyetin Onuncu yıl dönümü bayram ıyla başlar. gazi Mustafa Kemalin Türk milletine hitabesi, bir devir başlangıcının, bir yeni sabahın ilk işareti gibi olmuştur. Ankaranın çehresi değişmiştir. Bundan sonra egoist bir zümrenin zevkine ve menfaatine karşı şiddetli matbuat hücumu başlamıştır. Halk evleri, Toplumsal Mükellefiyet Teşkilatı yeni hayatın odakları olmuştur. Selma Hanım Neşet Sabitle evlenmiş, bu iki insan yeni hayatın imar ve inşasında elele vererek büyük bir aşkla çalışıyor, yeni değerleri halk yığınlarına götürürler. Harf inkılabı, tarih Cemiyeti, Yüksek iktisat Enstitüsü, Halk Evleri gibi daha bir çok alanda büyük atılımlar, büyük yenilikler gerçekleşir

Selma Hanım ve Neşet Sabit fırsat buldukça Anadolunun muhtelif yerlerine seyahat eder, bu seyahatlerinde gördükleri yerlerin yeni çehresiyle karşılaşırlar. Anadolu toprağı, suyu, kırı, bayırı, dağı, taşıyla eşsiz güzelliğiyle cennetten bir parça gibi tasavvur ederler, bundan doyumsuz bir haz alırlar. Hele Pınarbaşında düzenledikleri eğlencelerde halk ezgileri ve türküleri çalınır söylenir, sabaha kadar hoşça vakit geçirirler. roman yazarın bu tasavvuruyla son bulur.

Kitabın Ana Fikri

Yeni kurulan bir devletin buhranlı dönemlerinde insanların kendi menfaatlerinden çok devletini ve milletini düşünmesi gerekir.Bu zor dönemin atlatılmasında her ferdin yürek yüreğe, el ele çalışması; engelleri, ne kadar güç olsa da, beraberce aşması gerekmektedir.

Kitaptaki Olayların ve Şahısların Değerlendirmesi

Selma Hanım iyi bir öğrenim görmüş, haksızlıklara boyun eğmeyen, vatansever, vatan sevgisi uğrunda oradan oraya koşan; hep bir şeylet arayan, aradığını bulamayan; azimli ve hoş görülü, halden anlar, olgun bir kişidir.

Nazif Bey iyi bir öğrenim görmüş banka şefidir. Sessiz, sedasız, vatanından çok canını seven kişidir Binbaşı Hakkı Bey Milli mücadele yıllarında atılgan ve yiğit bir askerdir. Milli mücadele bitince tavır ve hareketlerinde değişmeler olur. Milli mücadele vurguncusudur, sömürücüdür, vurdumduymaz biridir.

Neşet Sabit Bey iyi bir öğrenim görmüş, genç bir yazardır. Milli mücadelenin yanında yer almış, gönülden desteklemiş, inkılabın yanında canla başla çalışan; sorumluluğunu bilir, azimli, hoşgörülü, halden anlayan bir kişidir.

Murat Bey Kendisi Anadolunun bağrında yetişmiş, milli mücadelenin yanında yer almış, tutucu, kendi çıkarını herşeyin üstünde tutan bir insandır. Milli mücadele vurguncusudur. Milli mücadele sonunda zengin olmuş, harvurup harman savuran bir kişidir. Ailesi ile avrupaya kaçmıştır.

Ömer Efendi ve Ailesi Kültür düzeyleri düşük insanlardır. Kendilerinin ayıp saydıkları şeyleri başkaları yaparsa ayıp sayarlar. Kendileri yaparsa olağan karşılarlar. Tutucudurlar. iş hayatında başarılıdırlar.

Kitap Hakkında Şahsi Görüşler

Anlatımı güzel ve yalın bir kitap. Cumhuriyetin kuruluş yıllarında ki karmaşada, insanların tutum ve davranışlarının, kendilerini nasıl yansıttıkları hakkında örnekler sunuyor. Türkiyenin geleceği hakkında, o yıllarda ki endişeleri ve yapılanmayı aktarıyor.Okunulması faydalı olacağını düşünüyorum.

Kitabın Yazarı Hakkında Bilgi

27 mart 1889 da Kahirede doğdu. ilköğrenimine ailesiyle birlikte gittiği manisada başladı. 1903 te izmir idadisine girdi. Babasının ölümünden sonra annesiyle yine Mısıra döndü, öğrenimini iskenderiyedeki bir Fransız okulunda tamamladı. 1908 de başladığı istanbul hukuk Mektebini bitirmedi. 1909 da arkadaşı Şehabettin Süleyman aracılığıyla Fecr-i ati topluluğuna katıldı. 1916 da tedavi olmak için gittiği isviçrede üç yıl kadar kaldı. Mütareke yıllarında ikdam gazetesindeki yazılarıyla Kurtuluş Savaşını destekledi. 1921de ankaraya çağrıldı ve bazı görevler verildi.

1923’te mardin, 1931 de manisa milletvekili oldu. Bir yandan da gazeteciliğini ve roman yazarlığını sürdürdü. Kadro Dergisi 1932 de Vedat Nedim Tör, Şevket Süreyya Aydemir, Burhan Asaf Belge ve ismail Hüsrev Tökin ile birlikte Kadro dergisinin kurucuları arasında yer aldı.

Savunduğu bazı görüşler aşırı bulunduğu için Kadro dergisinin 1934te yayımına son vermek zorunda kalmasından sonra Tiran elçiliğine atandı. Daha sonra 1935 te Prag, 1939 da La Haye, 1942 de Bern, 1949 da Tahran ve 1951 de yine Bern elçiliklerine getirildi. 27 mayıs 1960 tan sonra Kurucu Meclis üyeliğine seçildi. Siyasal hayatının son görevi 1961-1965 arasındaki manisa milletvekilliği oldu. 13 aralık 1974te Ankarada öldü.

Yazarın Eserleri

Roman Kiralık Konak, Nur Baba, Hüküm Gecesi, Sodom ve Gomore, Yaban, ankara, Bir Sürgün, Panaroma, 2 cilt, Hep O Şarkı. hikaye Bir Serencam, Rahmet, Milli Savaş Hikayeleri. anı Zoraki Diplomat, Anamın kitabı, Vatan Yolunda, Politikada 45 Yıl Gençlik ve edebiyat Hatıraları. Kaynak: Yakup Kadri Karaosmanoğlu Ankara Kitabının Özeti

Ayrıca kontrol et

Yakup Kadri Karaosmanoğlu Kiralık Konak Kitabının Özeti

Yakup Kadri Karaosmanoğlu Kiralık Konak Kitabının Özeti

Yakup Kadri Karaosmanoğlu Kiralık Konak Kitabının Özeti Kitabın konusu kitapta nesiller arasındaki çatışma yansıtılmıştır. Nesiller …