Peyami Safa Yalnızız Kitabının Özeti

Peyami Safa Yalnızız Kitabının Özeti

Peyami Safa Yalnızız Kitabının Özeti Kitabın konusu insanlığı materyalizmin kör çenberini kırmağa, kendini kaybettiği ruhunu bulmaya çağırmaktadır. Asrımızda insanın bütün problemleri bu noktada düğümlenmektedir. ve Allahı bilmedikçe, insanlık buhrandan buhrana yuvarlanacak, huzur ve sükun bulamayacaktır.

Peyami Safa Yalnızız Kitabının Özeti

Peyami Safanın yalnızız adlı romanında simeranya, ütopyaların gerçek olduğu düşsel bir ülkedir. Safa, romanında, mevcut toplumun eleştirisi için, rilkenin malte laurids briggenin notları kitabından şu bölümü aktarır düşünüyor, mümkün müdür, henüz hiçbir gerçek ve önemli, görülmemiş, bilinmemiş, söylenmemiş olsun ve binlerce yıl, tereyağlı bir dilim ekmekle bir elma yenen bir okul teneffüsü gibi kaybedilmiş olsun? evet, mümkündür.

Mümkün müdür, icatlara, ilerlemelere rağmen, kültüre, dine, felsefeye rağmen hayatın yüzeyinde kalınsın? mümkün müdür, bilinmesi yine de kazanç olan bu yüzey bile yaz tatillerinde salon mobilyaları gibi, aklın alamayacağı kadar yavan bir kılıfla kaplansın evet, mümkündür. Mümkün müdür, bütün dünya tarihi yanlış anlaşılmış olsun? mümkün müdür, ölen yabancıdan söz edecek yerde, çevresine üşüşen kalabalığı anlatır gibi, hep yığınların lafı edildiği için, geçmiş yanlış olsun. evet, mümkündür.

Peyami Safa, bu eserinde insanlığı materyalizmin kör çenberini kırmağa, kendini kaybettiği ruhunu bulmaya çağırmaktadır. Asrımızda insanın bütün problemleri bu noktada düğümlenmektedir. ve Allahı bilmedikçe, insanlık buhrandan buhrana yuvarlanacak, huzur ve sükun bulamayacaktır.

Kitabın Ana Fikri

Günümüzde insanın bütün problemleri kendi ruhunu keşfedememesidir. Bunu yapabildiğimiz taktirde yaşamımız anlam kazanacaktır.

Kitaptaki Olayların ve Şahısların Değerlendirilmesi

Kitapta olaylar kişinin kendi ruhunu tanıyamaması sonucunda gelişen karamsarlık ve çıkmazlar üzerine gelişmektedir.

Kitap Hakkında Şahsi Görüşler

Bana göre kitap kendimizi tanımamıza yardımcı oluyor ve içinde bulunduğumuz zor durumlarda yapmamız gerekenleri bize öğretiyor.

Kitabın Yazarı Hakkında Bilgi

Peyami Safa 1899- 15 haziran 1961 yazar. İstanbulda doğdu. meşhur şair ismail safanın oğludur. Düzenli bir öğrenim göremedi. Kendi kendisini yetiştirdi. 13 Yaşında hayata atıldı. posta telgraf nezaretinde çalıştı. Öğretmenlik 1914-1918, gazetecilik 1918-1961 yaptı. Hayatını yazıları ile kazandı. İstanbulda öldü.

Yazarın Romanları

Gençliğimiz 1922, Şimşek 1923, Sözde kızlar 1923, Mahşer 1924, Bir akşamdı 1924, Süngülerin gölgesinde 1924, Bir genç kız kalbinin cürmü 1925, Canan 1925, Dokuzuncu hariciye koğuşu 1930, Fatih-harbiye 1931, Atilla 1931, Bir tereddüdün romanı 1933, Matmazel noralyanın koltuğu 1949, Yalnızız 1951, Biz insanlar 1959 Hikayeleri hikayeler halil açıkgöz derledi, 1980

oyunu gün doğuyor 1932. inceleme- denemeleri türk inkılâbına bakışlar 1938, büyük avrupa anketi 1938, felsefî buhran 1939, millet ve insan 1943, mahutlar 1959, mistisizm 1961, nasyonalizm 1961, sosyalizm 1961, doğu-batı sentezi 1963, sanat- edebiyat- tenkid 1970, osmanlıca – türkçe- uydurmaca 1970, sosyalizm – marksizim- komünizm 1971, din – inkılap-irtica 1971, kadın – aşk – aile 1973, yazarlar-sanatçılar- meşhurlar 1976, eğitim-gençlik-üniversite 1976, 20. asır- avrupa ve biz 1976. ders kitapları Cumhuriyet mekteplerine Millet alfabesi 1929, cumhuriyet mekteplerine alfabe 1929, cumhuriyet mekteplerine kıraat ı-ıv, 1929, yeni talebe mektupları 1930, büyük mektup nümuneleri 1932, türk grameri 1941, dil bilgisi 1942, fransız grameri 1942, türkçe izahlı fransız grameri 1948.

Ayrıca kontrol et

Reşat Nuri Güntekin Çalıkuşu Kitabının Özeti

Reşat Nuri Güntekin Çalıkuşu Kitabının Özeti

Reşat Nuri Güntekin Çalıkuşu Kitabının Özeti Kitabın konusu bir subay kızı olan feride ile teyzesinin …