Tunceli Coğrafyası

Tunceli Coğrafyası

coğrafi Sivasın Zara ve imranlı ilçelerini içine alarak, Tuncelinin sonuna kadar gider.Bu yörede Sivasın Zara, imranlı Divriği, akıncılar ilçesinin bir bölümü, Erzincanın Bazı ilçeleri ve Tuncelinin, Nazmiye, Mazgirt, Hozat, Pülümür, Pertek, Çemizgezek gibi ilçeleri bulunur kayseri, malatya, elazığ, erzurum ve Gümüşhanenin bir kısmıda Dersim Coğrafyasına girmektedir.Doğuda Munzur Dağları, Batıda ise Kızıldağ, Kösedağı vardır

Kuzey Batı Dersim olan Koçgiri Yöresindeki köyler genellikle Alevidir imranlıda sadece 10 köy Sünni, 92 Köy Alevidir Zarada ise Köylerin Ezici çoğunluğu Alevidir.iliç, Refahiyede de Alevi Köyleri vardır.

Tercan, Çayırlı gibi Doğu Erzincan ilçelerinde ise Aleviler çoğunluktadır Tuncelinin Çemizgezek ilçesinde Sünni köyler, Pertek ilçesinde ise azda olsa Sünni Köyler vardır. Diğer ilçeler komple Alevidir.

Ünlü Alevi önderi Sarı Saltuk, Şeyh Hasan vs. soyu Dersimdedir Sivasta 600ün üzerinde, tuncelide 350 kadar Alevi Köyü vardır.Erzincanda da tahminimce 300ün üzerinde Köy olabilir.

Kuzey Batı Dersim olan Koçgirinin neredeyse tamamında Kurmanç yani Kırmanca konuşulur.Bu Bölgede sadece Zaranın bir bölgesinde Kırmançki konuşulur imranlı ve Zara da Kurmanca denilen halkın Kırmanci de dediği dil yaygındır..

Tunceli, Çemizgezek, Pertek ve Mazgirt gibi ilçelerinde de Kurmanci yaygındır.Erzincanın ise daha Batı ilçelerinde Kemah Refahiye iliç Kurmanca yoğundur.

Xozatta yine köylerin az da olsa bir Bölümü Kurmanca Kırmanca konuşur elazığ Karakoçan ve Çevresi ile Bingöl Alevilerinin ezici çoğunluğu Kurmanci Kırmanci konuşur kayseri Sarız ve Develi Yöresi Dersim Kökenli Alevileri de Kurmanca Kırmanci konuşur..

Nazmiye, Pülümür, Hozat, Tunceli, Merkez Köyler gibi Tunceli ilçeleri, Doğu Erzincan ilçelerinde ise Kırmançki dili yoğundur..Varto Alevileri de Kırmançki konuşurlar Erzurum, Hınıs Tekman Yöresinde de Kırmançki konuşan Dersim Alevileri vardır

Dersim, Kurmanca Kırmanci, Kırmançki dillerinin konuşulduğu eşsiz bir coğrafyadır Doğal Bitki Örtüsü, iklim Kuzey Batı Dersimde Koçgiri bitki örtüsü bozkırdır Ormanlar yok edilmiş ve bugün sadece Kızıldağın eteklerinde orman kalıntıları kalmıştır.

Tunceli ise Orman yönünden zengin olup, Türkiyenin ilk Milli Parkı Munzur burdadır Ormanlar genellikle Meşe, Kara çam, Gürgendir.Sivasta ise Kara çam ve Tahribe uğramış meşelikler boldur.

Ayrıca kontrol et

Everest Dağı Nedir

Everest Dağı Nedir? Everest Dağı Ne Kadar Yüksektir?

Everest Dağı Nedir? Everest Dağı’na tırmanmak adeta bir başarı sayılmaktadır. Everest Dağı’na tırmanmak oldukça zordur. …