Sezeryan Nedir

Sezeryan Nedir

Sezeryan Ne Demektir? Sezeryan Nedir Kısaca? Sezeryan Hakkında? Sezeryan Ne Demek? Sezeryan Nedir? Sezeryan Hakkında Bilgi?

Sezeryan Ne Demek, sezaryan kararı en sık doğum başladıktan sonra doğumun ilerlememesi ve fetal distres geliştiği durumlarda verilmektedir placenta previa plasentanın serviksi tümüyle veya kısmen kapatmasıdır. kısmi kapatma durumlarında doğum esnasında serviks açılırken çok kanama olabileceğinden, tümüyle kapatma durumunda ise bebek hiçbir şekilde kanala giremeyeceğinden doğum mutlaka sezaryanla gerçekleştirilir.

sezaryan ile doğum bebeğin ve sonunun annenin karnından uterusu kesi ile açarak çıkartılmasıdır sezeryan gerektiren durumlar sezaryan ile doğum kararı gebelik muayeneleri sırasında verilebileceği gibi, doğumu indüksiyon suni sancı ile başlatma girişimi başarısız olduğunda, veya doğum başladıktan sonra da verilebilir. bebeğin vücudu çıkana kadar herhangi bir dönemde normal doğumdan vazgeçilerek bebeğin sezaryan ile doğması kararı verilebilir

tanı 36. gebelik haftasından sonra yapılan ultrason incelemesiyle konur. bazı gebelerde gebeliğin erken dönemlerinde yapılan ultrasonlarda plasentanın servikse yakın yerleştiği, bazen de serviksi tümüyle kapattığı gözlenebilir. bu dönemlerde sezaryan kararının hemen verilmesi doğru değildir, zira gebeliğin sonlarına doğru 36. gebelik haftasına kadar plasenta uterusun büyümesiyle yukarı çıkarak normal yerleşimine ulaşabilir.

bebeğin ters veya yan durması fetuslar gebeliğin erken dönemlerinde sıklıkla yan veya makat pozisyonunda baş yukarıda dururlar ve pozisyonlarını sık sık değiştirirler. belli bir gebelik haftasından sonra, özellikle de 36. gebelik haftasından sonra bebek yeri daraldığından pozisyonunu değiştirmesi zorlaşır. 36. gebelik haftasından sonra bebeğin uterus içinde enlemesine durması sezaryan için mutlak bir neden teşkil eder. makat baş yukarı ile gelen fetusların dikkatli bir inceleme sonrasında vajinal doğumuna izin verilebilir

fakat önde gelen kısım yani doğum kanalına ilk giren kısım ayak ise doğum mutlaka sezaryan ile gerçekleştirilir. ilk doğumunu yapacak anne adaylarında makat baş yukarı gelişi ile doğum mümkün olmakla beraber bebeğin doğumu esnasında oluşabilecek muhtemel riskler yüzünden sezaryan ile doğum sıklıkla uygulanmaktadır.

iri bebek doğumu yakın olan bir bebeğin ultrason ve klinik incelemelerle 4500 grdan daha ağır olduğunun saptanması durumunda sezaryan ile doğum tercih edilir. ortalama bir boyda ve kiloda olan bir anne adayında iri bebekte doğum birinci veya ikinci evresinde anne adayı veya bebekte istenmeyen bazı durumlar oluşabilir. bunlar arasında en sık görülenler doğumun ilerlememesi ve ikinci evrenin sonunda omuz takılmasıdır. bu risklerin gerçekleşmesini önlemek için sezaryanla doğum tercih edilebilir.

pelvis darlığı çatı darlığı bu duruma genellikle anne adayının çocukluk çağında geçirdiği ve kemik pelvis yapısını bozan hastalıklarda rastlanır. tereddütlü durumlarda antenatal dönemde yapılan dikkatli bir pelvik muayene ile tanı koyulur. pelvis yapısı uterus rahim içindeki bebeği doğurmaya uygun değilse sezaryan ile doğum kararı verilir.

herpes simpleks enfeksiyonu herpes simpleks virüsü hsv enfeksiyonunun bulaştırıcılığının devam ettiği dönemde anneden bebeğe doğum esnasında virüs bulaşma riski vardır. hsv bebekte ciddi santral sinir sistemi enfeksiyonuna sebep olabileceğinden doğum sezaryan ile gerçekleştirilir. fakat bazen sezaryan bile bulaşmayı engelleyemeyebilir.

daha önce sezaryanla doğum yapmış olanlar doğum kanalını tıkayan myomlar veya kanalda yer alan diğer kitleler doğum kanalına yerleşmiş büyük miyomlar veya diğer kitleler, nadiren de perinede yer alan hpv enfeksiyonuna bağlı büyük kondilom lezyonları bebeğin kanaldan geçişine ve doğumuna engel teşkil edebilir.

anne adayının doğumun ikinci evresinde ıkınmasının sakıncalı olduğu durumlar bazı kalp ve beyin hastalıkları olan anne adaylarında kafa ve karın içi basıncını artıran ıkınmalar sakınca teşkil eder. bu durumda anne adayı hastalığın uzmanı ile konsulte edildikten sonra doğum sezaryan ile gerçekleştirilir.

bebekteki bazı anomaliler bebekte yaşamla bağdaşan fakat doğum kanalından geçişi engelleyecek omfalosel, hidrosefali gibi fiziksel kusurlarda sezaryan tercih edilir. doğan bebeğe ilgili uzman doktor tarafından kısa zamanda müdahale yapılır.

diğer durumlar yukarıda sayılanlar daha doğum başlamadan önce sezaryan kararı verilen durumların tümüne yakınını kapsar. bunun dışında bebekle veya anne adayıyla ilgili gebeliğin seyrininde sezaryan kararı verilen nadir durumlar da mevcuttur.

vajinismus vajina girişinin kasılarak penisin girişine izin vermemesi bu durum vajinal muayene ile doğumun takibi imkansız kılacağından sezaryan için bir sebep teşkil eder bunlardan biridir. tedaviye dirençli vajinismus olgularında son çare olarak sezaryana başvurulur. vajinismus dışında anne adayında normal doğumu engelleyecek psikiyatrik bozukluklar, anne adayının normal doğumdan çok korkması ve ikna edilememesi sezaryan ile doğum kararı verilmesinde etkili olur.

diğer bir grup elektif sezaryan ise, kesin ve bilimsel bir gerekçe olmamasına karşın doktorların bebek sağlığı için daha uygun olacağı hissini taşımalarıyla uygulanan sezaryanlardır

uzun süren bir kısırlık döneminden sonra ıvf tüp bebek veya diğer yöntemlerle gebe kalan, daha önceden çok sayıda düşük veya erken doğum kayıpları sebebiyle çocuk sahibi olamayan, daha önce gebelik veya doğum esnasında bir veya daha fazla sayıda bebeğini kaybeden anne adaylarına çoğunlukla sezaryan ile doğum önerilmekte ve bu öneri anne adayı tarafından da genelde olumlu karşılanmaktadır

burada temel düşünce anestezi ve sezaryanın anne adayına getirdiği riskin normal doğumdan çok daha fazla olduğunun bilinmesi, fakat zorluklar sonunda elde edilen bebeğin canlı doğmasının garanti altına alınması için bu risklerin kabullenmesidir. riskli olmayan bir gebelikte büyük oranda vajinal yoldan doğum anne ve bebek için en uygun olanıdır.

sezaryan ile doğumun elbetteki çok önemli avantajları vardır plasenta previa olgularında vajinal yoldan doğum girişimini anne ve bebek için ölümle sonuçlanması mutlaktır ve bu durumda uygulanan sezaryan hayat kurtarıcıdır. bu konuda kimsenin bir yorum yapması söz konusu değildir. üzerinde durulması gereken konu vajinal yoldan doğması mümkün olan bebeğin sezaryan ile doğurtulmasında bebek sağlığını korumada olumlu etkisi olup olmadığının tam bilinmemesidir.

böyle durumlarda da sezaryan önemli avantajlar sağlayabilir bebek her türlü yoğun bakım şartları hazırlandıktan ve gerekli koşullar yerine getirildikten sonra sezaryan ile planlı bir şekilde doğurtulur. vajinal doğumda ise doğum şartların tam uygun olmadığı beklenmedik bir zamanda olabilir. sezaryanda bebek olgun olduktan hemen sonra 39. haftada doğurtulur. doğum başlaması beklendiğinde ise gebelik süresi 42. haftaya kadar uzayabilir.

bu ek 3 hafta içerisinde bebek beklenmedik bir şekilde ölebilir. bu sayılan durumlar çok nadir rastlanan durumlardır. o yüzden sezaryan yalnızca kesinlikle gerekli olan durumlarda previa gibi uygulanmalıdır. kesin gerekli olmayan durumlarda ise anne adayları ayrı ayrı değerlendirilmelidir. kadın hastalıkları ve doğum uzmanının doğum şekli konusundaki hissi ve tecrübeleri doğum şekline karar verilmesi konusunda ön plana alınmalıdır.

sezaryan aşırı ve gereksiz yere yapıldığında normal sürecin tersine gidildiğinden kitlesel düzeyde bakıldığında anne ve bebek hayatına olumsuz etkide bulunması kaçınılmazdır.

elektif sezaryan uygulanması doğumu sezaryanla gerçekleştirme kararı daha doğum başlamadan önce, antenatal incelemelerin herhangi birinde verilebilir. elektif acil olmayan sezaryan adını alan ve randevu verilerek gerçekleştirilen bu uygulama aşağıdaki durumlarda tercih edilir.

sezaryan ile doğumu elektif olarak gerçekleştirmek için anne adayının gebelik haftası kesin olarak belirlenmiş olmalıdır. diabet gibi bebeğin akciğerlerinin geç olgunlaştığı durumlar hariç, 39. gebelik haftasından sonra bebek olgunlaşmış kabul edilir. bu sebeple elektif sezaryan sıklıkla 39. gebelik haftası içinde uygulanır. gebelik haftasının kesin olarak belli olmadığı durumlarda nadir de olsa akciğerleri olgunlaşmamış prematüre bir bebek doğurtulma riski vardır.

gebeliğin seyrinde bazen doğumun başlamamasına rağmen acil sezaryan kararı verilen durumlar da vardır bunlar genellikle beklenmedik durumlardır. bebeğin kalp seslerinin bozulmuş olması ve fetal distres ortaya çıkması, ablatio gelişmesi plasentanın erken ayrılması veya nadiren suların gelmesi esnasında kordonun sarkması durumunda doğum başlamadan acil sezaryan uygulanır.

doğumun başlatılma girişimlerinin başarısız olması başarısız indüksiyon girişimi durumunda sezaryan kararı verilmesi beklenen doğumun başlamadığı durumlarda anne adayına serviksi olgunlaştıran ilaçlar ve suni sancı verilir. buna indüksiyon adı verilir. indüksiyon doğumu başlatmada başarısız olursa sezaryanla doğum gerçekleştirilir. indüksiyon en sık miad geçmesinde uygulanır. anne hayatının veya bebek hayatının tehlikede olduğu durumlarda da ağır preeklampsi ve fetal distres gibi fetus miadında olmasa bile indüksiyonla doğum başlatılmaya çalışılır.

sezaryen nasıl olur yukarı sezaryen ameliyathanede yapılan cerrahi bir müdahaledir önce bebeğin alınacağı bölgenin tüyleri traş edilir lavman yapılır üzerinizdeki herşeyi çıkarıp ameliyat önlüğü giydirilir sedye ile ameliyathaneye alınırsınız.

içeride müdahalenin yapılacağı yere yatırılırsınız ve biraz sohbet edersiniz, bu heyecanı yatıştırmak için yapılan zarif bir davranıştır.

anestezi yapılır ve siz artık hiçbirşey duymazsınız doktor karın derisini dezenfekte eder ve cerrahi müdahele ile bebeğiniz dünyaya gelir.

toplam süre 45-60 dk sürer sezaryen neden tercih ediliyor yukarı sezaryen ile doğumun tarihi belirlidir, ne zaman ne yapılacağı bilinir günümüzde artık teknik ve anestezi çok ilerlemiştir ve cerrahi müdaheleden korkulacak bir durum yoktur.

estetik bir sakınca söz konusu değildir çünkü kesme işlemi pubis tüylerinin altında aşağıda ve enlemesine yapılır normal doğum sancısının anne adaylarını korkutması. sezaryen ile doğum sancısı çekilmez normal doğum sırasında apış arasında olabilen yırtılma veya hekimin gerekli gördüğü için yaptığı yarma işlemi sezaryende olmaz sezaryenden sonra yukarı müdahaleden birkaç saat sonra kendinize gelirsiniz ve hemen görmeniz için bebek yanınıza getirilir. daha sonra dokuz ay boyunca merak ettiğimiz minik bebeğinizi ilk kez emzirirsiniz. sezaryen emzirmeyi engellemez.

ağrılarınız varsa pca aleti ile vücudunuza belli bir dozu aşmayacak şekilde, ağrı duyduğunuz vakit ağrı kesici verebilirsiniz. bu yöntemle ameliyat sonrası çekilen ağrılar tamamıyla ortadan kaldırılabilir.

ilk gün bir şeyler yemek ve içmek yasaktır ilk günün akşamında hemşire sizi küçük bir yürüyüşe çıkarır. odanın içinde yapılan bir yürüyüştür bu . şunu unutmayın ki ne kadar çok hareket ederseniz o kadar çabuk iyileşirsiniz. tabii bu ilk yürüyüş ve sonrakiler acı verecektir ama bu söylendiği kadar dayanılmaz değildir.

ikinci gün sadece sıvı yiyecekler alabilirsiniz üçüncü gün istediğiniz her şeyi yiyebilirsiniz ve artık eve dönme zamanı gelmiştir normal doğuma oranla iyileşme süresi biraz daha uzundur fakat 3-4 hafta sonra tamamen iyileşmiş olacaksınız.

Ayrıca kontrol et

Histeroskopi Nedir Nasıl Yapılır

Histeroskopi Nedir Nasıl Yapılır? Histeroskopi Ne Demek?

Histeroskopi Nedir Nasıl Yapılır? vajina ve rahim ağzından histeroskop adı verilen özel bir optik cihaz …