Meme Kanseri Ve Menopoz

Meme Kanseri Ve Menopoz

Meme kanseri günümüz kadının en büyük endişe kaynaklarından biridir. Özellikle de, elli yaşının üstünde herkes için korkutucu bir olgudur. Meme kanserine yakalanan kadınların dörtte üçü elli yaşının üstündedir. Tam menopoza girerken bir de meme kanseri endişesiyle kıvranırız. “Sekizde bir” terimini bir yerlerden duymuzsunuzdur. Bu, sekiz kadından birinin (büyük olasılıkla yetmiş yaşından önce) yaşamı sırasında meme kanseri olacağı anlamına gelir.

Nevvsday dergisinde Ridgely Ochs tarafından kaleme alınan özel bir raporda kansere yakalanma olasılığının yaşla arttığı belirtilmiştir. Örneğin, otuz-kırk yaşları arasındaysanız bu olasılık 237&#8242de bir. Elli-altmış yaşlanndaysanız kırk ikide bir. Altmış-yetmiş yaşları arasındaki kadınlarda bu risk otuzda bir. Yetmiş-seksen yaşları arasındaysa, yirmi beşte bir. Doğumla ölüm arasındaysa, sekizde bir. Bu veriler Ulusal Kanser Enstitüsünden alınmıştır.

Menopoza giren kadınların hormon takviyesi tedavisi konusunda kaygı duymalarının nedeni meme kanseri riskidir. Hormon almalı mıyız? Bunun meme kanseriyle ilişkisi var mı? Ne yazık ki, yeterince uzun dönemde denenmediği için araştırma sonuçları net değildir.

Kısa dönemde yapılan denemelerde eğer kısa süre ve düşük dozda hormon kullanılırsa riskin artmadığı belirlenmiştir. Ancak uzun süre (ve yüksek dozlarda) alınırsa, meme kanseri oluşabilir.

istatistikler meme kanseri vakalarının arttığını göstermektedir. Son yirmi yılda yüzde yirmi dört oranında artış görülmüştür. Tehlikeli boyutlarda artış olduğu halde yine de bu hastalık konusunda pek fazla bir şey bilmiyoruz. Medya da bu konuyla yakından ilgilenmektedir. inanması güç, ama ne yazık ki, kadınlar üzerine araştırmalar daha yeni başladı. Günümüzde kadınlar kamuoyu oluşturup konunun üstüne gitmeye başlayınca bu konuya daha çok ilgi gösterilir oldu.

Kadınlar ön plana çıkıp konuşmaya başladığı için Ulusal Sağlık Örgütleri meme kanseri, osteoporoz ve kalp hastalıklarıyla beslenme arasındaki ilişkiyi araştırmak üzere geniş çapta bir araştırma başlattı. 2007 yılında sonuçlanacak bu araştırmadan daha önce de bahsettim.

Çoğumuz için bu tarih menopozda hormon takviyesi konusunda seçim yapabilmek için geç de olsa, en azından kız kardeşlerimize, kızlarımıza ve torunlarımıza yararlı olacak istatistik bilgi sağlayacaktır.

Her ne kadar bütün sonuçlar alınmamışsa da, bazı olumlu bilgiler de yok değildir. Ne kadar çok bilirsek, iyileşme ihtimalimiz o kadar çok olur

Ayrıca kontrol et

Histeroskopi Nedir Nasıl Yapılır

Histeroskopi Nedir Nasıl Yapılır? Histeroskopi Ne Demek?

Histeroskopi Nedir Nasıl Yapılır? vajina ve rahim ağzından histeroskop adı verilen özel bir optik cihaz …