Kütahya Coğrafyası

Kütahya Coğrafyası

Kütahya ili genel olarak bir yayla durumundadır. Arazinin dörtte üçü 1000-1500 m arasındadır. coğrafi olarak bu bölgeye Kütahya, Yaylası denir. iç Anadoludan Ege ovalarına ve Marmara havzalarına geçişte bu bölge eşik vazifesi görür. Topraklarının % 57si dağlardan, % 32si yaylalardan ve % 11i ovalardan ibârettir. Ortalama yükseklik 1000-1200 m arasındadır

Dağları
Başlıca dağlar Akdağ 2089 m, Eğri Göz dağlarının en yüksek yeri 2181 m, Vellice Dağı 1764 m, Gümüşdağ 1901 m, Yeşildağ 1953 m ve Şaphane Dağı 2121 mdır. Murad Dağı 2312 m ilin en yüksek dağıdır.

Ovaları
ovalar dağ sıraları ve akarsu vâdilerinde yer alırlar. Simav ovası 100 km2, Kütahya ovası 93 km2, Altıntaş-Aslanapa, Örencik, Tavşanlı, Köprüören ve Yoncalı ovalarıdır. Hepsi verimli ve alüvyonla kaplıdır.

Akarsuları
Bölgenin en büyük akar suyu Porsuk Çayıdır. Porsuk Çayı Murad Dağından çıkar, Eskişehire gelip Sakaryaya karışır ve Karadenize dökülür. Kirmasti Çayı, Simav Susurluk Çayı, Emet Çayı ve Kocaçay birleşerek Marmara Denizine dökülür.

Gediz Çayı, Murat Dağlarından iner, Uşaktan sonra izmire gidip izmir Körfezinin yukarısında Ege Denizine dökülür. Bunlardan başka Kara su ve Felent Çayı vardır.

iklimi
kütahya, iç Anadolunun soğuk iklimi ile Marmara ve Egenin ılık iklimi arasında bir geçiş özelliği gösterir. Üç bölgenin özelliklerini taşır. Son 30 yılda yapılan günlük rasatlara göre çok şiddetli rüzgar esmez. Kışın hâkim rüzgar güneyden, yazın hâkim olan rüzgar kuzeyden eser.

yıllık yağış miktarı ortalama 600-1100 mmdir. kar kalınlığı 50 cmyi geçmez. En soğuk aylar ocak ve şubat ve en sıcak aylar temmuz ve ağustostur. Genel olarak yazın sıcaklık + 20°Cyi geçmez. Sıcaklık -27,4°C ile +36,8°C arasında seyreder. Ovalar ılık, yayla ve dağlar soğuktur. Fakat iç Anadoluda hâkim olan step ikliminin dışında kalır. +30°Cnin üstünde sıcak günler bir ayı geçmez. Sıfırın altında gün sayısı 100 güne yakındır.

il topraklarının yarısı orman ve fundalıklarla, % 12si çayır ve meralarla, % 35i ekili alanlarla kaplıdır. Ormanlar çok yüksek platolardadır. Ormanlarda kara çam, ardıç ve meşe ağaçları çoğunluktadır.

Gölleri
Kütahya ilinde bir tabii Simav Gölü ve bir suni baraj gölü Enne Gölü vardır. Simav Gölü Simav Ovasının ortasında 4 km2lik bir alanı kaplar. Bir kısmı bataklık ve sazlıktır. Denizden yüksekliği 724 mdir. Yazın suları azdır. Porsuk Baraj Gölü Porsuk Çayı üzerine kurulmuştur. Bir kısmı eskişehir sınırları içinde kalır su hacmi 525 milyon m3 ve yüksekliği 49,70 mdir. Enne Baraj Gölü Porsuk Çayının bir kolu olan Felent Çayı üzerindedir. Su hacmi 7 milyon m3tür. içme suyu olarak kullanılır

Ayrıca kontrol et

Everest Dağı Nedir

Everest Dağı Nedir? Everest Dağı Ne Kadar Yüksektir?

Everest Dağı Nedir? Everest Dağı’na tırmanmak adeta bir başarı sayılmaktadır. Everest Dağı’na tırmanmak oldukça zordur. …