Kırklareli Coğrafyası

Kırklareli Coğrafyası

Kırklareli Coğrafyası? Kırklarelinin Coğrafyası?

kırklareli, Türkiyenin Avrupa Kıtasında bulunan Trakya Bölgesinde yer alır. 41o44 – 42o00 Kuzey Enlemleri ile, 26o53 – 41o44 Doğu Boylamları arasında kalır. 6.555 km2 toprak büyüklüğüne sahiptir. Kuzeyden 159 km sınır uzunluğu ile Bulgaristan, doğudan 58 km. kıyı uzunluğu ile Karadeniz, batıdan edirne, güneydoğudan istanbul, güneyden ise tekirdağ illeri ile çevrilidir. toprakların %48i dağlık, %35i dalgalı arazi, %17si ise ovalıktır

Kırklareli Türkiyenin kuzeybatısı, Marmara Bölgesinin Trakya kesiminde yer almaktadır. Dünya daki konumu itibariyle 41 derece, 13 dakika, 34 saniye ve 42 derece 05 dakika, 03 saniye kuzey enlemleri ile 26 derece 54 dakika , 14 saniye ve 28 derece 06 dakika 15 saniye doğu boylamları arasında bulunur.

Bölge, yeryüzü şekilleri bakımından çeşitli görünümler yansıtır. Kuzey ve Kuzeydoğu doğrultusunda uzanan Yıldız Dağları Istrancalar Kırklarelinin kuzeyinde bir nevi doğal duvar meydana getirir. Istranca adı, özellikle Dağların güney yamaçlarından çok sayıda dere, çay çıkması dolayısiyle Akıntılı-Akar sulu Yer anlamına gelmektedir. Mitolojide Istrancaları çevreleyen geniş coğrafi bölge Ş arap Tanrısı Bakhusa tahsis edilmiş yerler olarak ifade edilmektedir

Pınarhisar ilçesine bağlı Evciler Köyü ile Vize ilçesine bağlı Sergen Kasabası arasında kalan Mahya Magiada Tepesi 1.031 metre ile Yıldız Dağlarının en yüksek tepesini oluşturur. En düşük seviye Karadeniz kıyısında 10 metre kadardır. Bu durumda Trakya, kenarları oldukça yüksek tepelik, ortası çukur ergene Ovası bir çanak biçimindedir. Ancak çeşitli nedenlere bağlı aşınmalarla yavaş yavaş düzleşmeye başlamış bir ova görünümü vardır.

Bölgenin toprak yapısı, yeryüzü görüntüsü 1. ,2. ve 3. jeolojik Zamanlarda biçimlenmiştir. Bundan dolayı toprak çeşitli katmanlarla zenginleşmiştir. Oturmuş, sıkışmış, durağan katmanlar nedeniyle 4. Derece deprem Bölgesi kabul edilir. Bulgaristan, Romanya ve Rusyanın güneyinde meydana gelen depremlerden etkilenir.

 • Nemli Ormanlar
  Kuru Ormanlar
  Stepler otu bol bozkırlar
  Maki çalı ve ağaçlarla kaplı alanlar
  Kıyı bitkileri

Ergene Havzasında ve Kırklarelinin, Yıldız Dağlarının güney yamaçlarında Kuru orman Grubuna ait bitkilere bol miktarda rastlanmaktadır. Kırklareli Bölgesi bitki örtüsü ve çeşidi yönünden zengindir. Bu doğal bitkiler arasında meşe, gür Gen, kızıl çam, karaçam, dişbudak ve seyrek olarak da kara ağaç, kızılcık, karaçalı, yabani armut, akçaağaç, maki cinsinden katran ardıcı bulunmaktadır. Kara çam ve kızılçam gibi odun su bitkiler Kırklareli bitki örtüsü ağaçlandırma sırasında dahil edilmişlerdir.

Ergene Havzasının plato denilen yüksek yerlerinde orman kalıntılarına çalılıklara rastlanır. Fakat Ergene Ovasının büyük bir kesimi steptir. Ova ise odunsu bitki denilen ormanlık alanlardan yoksundur. Oysa geçmiş yüzyıllarda buralarda zengin ormanlar vardı. Özellikle TEM otoyol in kuzeyi ormanlarıyla ünlüydü.

 • Bitki örtüsüne göre toprakların dağılımı
  Tarım arazisi 321.432 hektar %48
  Ormanlık Arazi 239.937hektar %44
  Çayır/Mera 31.56 hektar %5

Kırklarelinin Ekonomik ve doğal zenginliklerinde biri ormanlardır. Ormanlar 1944 yılında kişilerden alınarak devlete, ulusa maledilmişlerdir. ormanların bakımı ve korunması amacıyla Kırklareli Orman işletme Teşkilatı 1994 yılında kurulmuştur. Halen Kırklareli, Vize ve Demirköyde Orman işletme Müdürlükleri bulunmaktadır.

Kırklarelinde ormanlar Baltalık ve Koru Ormanı olarak bulunmaktadır. Bunlardan endüstriyel tomruk, maden direği, telefon direği ve yakacak odun elde edilmektedir. Kırklareli ormanlarının 27.144 hektarı bozuk, 109.768 hektarı ise normal bulunmaktadır. Baltalık ormanların ise 47.563 hektarı bozuk baltalık, 55.462 hektarı da normal baltalıktır.

Ayrıca kontrol et

Everest Dağı Nedir

Everest Dağı Nedir? Everest Dağı Ne Kadar Yüksektir?

Everest Dağı Nedir? Everest Dağı’na tırmanmak adeta bir başarı sayılmaktadır. Everest Dağı’na tırmanmak oldukça zordur. …