Karadeniz Bölgesindeki Dağlar

Karadeniz Bölgesindeki Dağlar

Bölge, ülkemiz yüzölçümünün %18′ lik bölümüne sahip olup,büyüklük olarak üçüncü sırada yer almaktadır. Bölgenin en önemli yereşeklini doğu batı istikametinde denize paralel olarak uzanan sıradağlar oluşturur. Bölgede yamaç yağışlarının fazlalığına bağlı olarak Türkiye ormanlarının %27 si burada toplanmıştır.

Dağlar
Dağlar batıda üç sıra halinde uzanır güneyden kuzeye doğru; Köroğlu dağları,Bolu Ilgaz dağları, İsfendiyar (küre) dağları, Ortada Canik dağları; Doğuda ise dağlar iki sıra halinde uzanır. Bu dağları Çoruh Kelkit Vadi oluğu birbirinden ayırır. Başlıca dağlar güneyden kuzeye doğru Çimen dağları, Kop dağları, Akdağlar, Giresun dağları, Rize dağları, Kaçkar dağl. Bölgede, dağların kıyıya paralel uzanmasının sonucu olarak;
a) – Falezli kıyı tipi oluşmuştur.

b) – Bölgenin Kıyı kesimi ile iç kesimi arasında ulaşım zorlukları oluşmuştur. Zigana ve Kop geçitleri kıyı ile iç bölgeler arasında bağlantıyı sağlayan en önemli geçitlerdir.

c) – Bölgenin kuzeye bakan yamaçlarında, yamaç yağışları artmıştır.

d ) – Kıyı kesim ile iç kesim arasında önemli iklim farklılıkları ve buna bağlı olarak da tarımı yapılan ürün çeşidinde değişiklikler görülmektedir.

e ) – Bölgede, Ege kıyılarımızın aksine doğal liman özelliğine sahip olan girintiler çok sınırlı kalmıştır.

Ayrıca kontrol et

Everest Dağı Nedir

Everest Dağı Nedir? Everest Dağı Ne Kadar Yüksektir?

Everest Dağı Nedir? Everest Dağı’na tırmanmak adeta bir başarı sayılmaktadır. Everest Dağı’na tırmanmak oldukça zordur. …