Hutbe Nedir

Hutbe Nedir

Cuma ve bayram namazlarında, ibadet maksadıyla minberde okunan dua ve nasihat. Dini hitabetin bir çeşidi olan hutbe, Cumada namazdan evvel, bayramlarda namazdan sonra okunur. Hute okuyana “hatib” denir. Camide merdivenle çıkılıp, hutbe okunan yüksek yere “minber” adı verilir. Hutbe bir ibadet olup, Cuma namazının eda şartlarındandır. Namazdan önce okunması lazımdır. iki bölümdür

Birincisi hutbede hatip efendi, içinden “eüzü” okuyup, sonra yüksek sesle, hamd ve sena, kelime-i şehadet ve salatü selam okur. Sonra sevaba ve azaba sebeb olan şeyler ile Allahü tealanın emirlerini ve yasaklarını Arapça olarak hatırlatır. Bir ayet-i kerime okur ve oturur. Sonra ikinci hutbe için ayağa kalkar.

ikincisinde müminlere dua eder. Bu bölümde dört halifenin adını söylemesi müstehaptır, yani kıymetli bir iş olup, sevabı çoktur. Ehl-i sünnet itikadında olmanın şiarıdır, alametidir.

Namazlarda ayet-i kerimeleri başka lisanla okumak men edildiği gibi yine bir ibadet olan hutbede de durum aynıdır. Nitekim bunun için Eshab-ı kiram ve Tabiin, Asya’da ve Afrika’da gittikleri yerlerde hutbeleri hep Arapça okudu. Hutbenin manasının anlaşılması için, ayrıca Cuma namazından önce veya sonra vaazlar kondu. Bu vaazlarda Arapça olarak okunan hutbenin manası anlatılırdı. Cemaat hutbeyi böyle öğrenirdi.

imam hutbe okumak için minbere çıkınca, cemaatin namaz kılması ve konuşması haram olur. Hatib efendi dua ederken, cemaat sesli amin demez, içinden sessiz denir. Salavatı da ses ile değil, kalple söylerler. Kısacası namaz kılarken yapması yasak olan herşey hutbe dinlerken de yasak (haram)tır. Uzakta olup hutbeyi işitmeyenlere de yasaktır.

Hutbe okunurken yer değiştirmek, yanındakilere sıkıntı vermek de yasaklardandır. Okunan hutbeyi dinleyen cemaatin, edebe uygun bir şekilde oturması, dizlerini yukarı dikerek ve ayaklarını kıbleye uzatarak oturmaması lazımdır.

Bayram hutbeleri de, aynen Cuma hutbesi gibidir. Yalnız bayramda hutbe okumaya tekbir ile başlanır ve hutbe namazdan sonra okunur. Bayram namazında hutbe okumak sünnettir, farz değildir. Cuma hutbesi farzdır.

Ayrıca kontrol et

Dövme Yaptırmak Günah Mı

Dövme Yaptırmak Günah Mı İnsanların vücutlarına iğneli bir makina donanımıyla yaptırdıkları, deri altına boya aktarma …