imamoğlu Coğrafyası

imamoğlu Coğrafyası

imamoğlu, kuzeyinde Kozan, Güneyinde Yüreğır ve Ceyhan doğusunda Ceyhan ve Kozan, batısında ise Aladağ ve Karaisalı ilçeleri olan bir ova ilçesidir. ilçe, Çukurovanın kuzey bölümünde bulunmaktadır. ilçenin kuzey kısımları yer yer tepeliklerden oluşmasına rağmen, geniş bir bölümü ovalarla kaplıdır. imamoğlu ilçesi Türkiyenin sayılı ovalarından olan Çukurovanın kuzey kısmında bulunan imamoğlu, Ovasında kurulmuştur

imamoğlunun tüm yüz ölçümü 424 km2dir.Bu alanın 342.5 km2lik kısmı tarım arazisidir.342.5 Km2 lik tarım arazisinin 200 krn2lik kısmı tamamen ovadır. Geriye kalan 142 Km2lik kısmı %10-%15 eğimli ve hafif engebeli arazilerden oluşmaktadır. Engebeli arazileri % 51lik kısmı ise dağlık sayılabilecek kadar eğimli ve yüksektir. imamoğlunu kuzeyde Ulu gedik denilen Kozan ilçesine ait olan tepeler çevrelemekle birlikte, güneyde belli bir coğrafi şekil bulunmamaktadır Güneyde Ceyhan toprakları ile batıda Seyhan Nehri ve Çatalan Barajı ile doğuda ise Tırmıl Deresi ile çevrelenmiştir.

Ova toprakları killi-tınlı yapıda alüviyal topraklardır. Yer yer su kıyılarında ve nehir yataklarında kumlu yapıda, ormanın terk ettiği yerlerde humuslu topraklara rastlanılmaktadır. ilçe toprakları bitki, besin elementleri yönünden özellikle Azot N bakımından fakirdir. Fosfor P bakımından yeterli olmasına rağmen, bitki alımına elverişli, fosfor bakımından yetersizdir. Ova toprakları potas K bakımından zengin durumundadır.

Ovanın güney kesiminde Ayvalı, Sokutaş ve kısmen Danacılı ve Saygeçit Köylerinde taban suyu seviyesi yüzeye oldukça yakındır. Bu arazilerde drenaj yapılmadığından ürün elde etmek çok zor olmaktadır. imamoğlu topraklarının kuzey kesimi Sayca, Otluk, Malıhıdırlı, Üçtepe, Faydalı, Hacıhasanlı Köyleriengebeli ve kıraç arazilere sahiptir. Bu bölgede yer yer ormanlık alanlar bulunmaktadır. Uluçınar Köyü ise ormanlık alan içerisindedir ve toprakları tarıma çok elverişli değildir.

Akarsu olarak Seyhan nehri Aladağ ve Karaisalı ilçeleri ile sınırlarımızı belirlemektedir. Ayrıca ilçe merkezinden Çepelce deresi geçmektedir. Bunlarla birlikte Seyhan nehri üzerine kurulmuş olan Çatalan Barajı da Sayca ve Malıhıdırlı köylerine sınırdır.

ilçede genel olarak Akdeniz iklimi hüküm sürer. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. Yıllık yağış ortalaması genellikle 600-700 mm dir.

Yağışlar genellikle Ocak Şubat aylarında görülmektedir. Yılık ortalama sıcaklık 20 derece civarındadır. Önemli orman örtüsü ve yüksek dağları yoktur.

ilçenin rakımı merkezde 90 m,Kuzey taraflara gidildikçe 200 m ye kadar çıkar

Ayrıca kontrol et

Everest Dağı Nedir

Everest Dağı Nedir? Everest Dağı Ne Kadar Yüksektir?

Everest Dağı Nedir? Everest Dağı’na tırmanmak adeta bir başarı sayılmaktadır. Everest Dağı’na tırmanmak oldukça zordur. …