Dövme Yaptırmak Günah Mı

Dövme Yaptırmak Günah Mı? Dövme Nedir?

Dövme Yaptırmak Günah Mı? İnsanların vücutlarına iğneli bir makina donanımıyla yaptırdıkları, deri altına boya aktarma işlemi şeklinde gerçekleşen sanata dövme sanatı denir. Kimi için bir sanat, kimi için bir tutku haline gelen dövme dinen de son zamanlarda çok tartışılan bir konu haline geldi. İlahiyatçıların bazı noktalarda fikir ayrılıklarına düştükleri dövme konusu, daha çok uzun zamanlarda da tartışılacağa benziyor.

Diyanet’in Dövme Açıklaması

Başkanlığı Din İşleri Kurulu’nun konu hakkında yaptığı açıklama şu şekilde: ” Vücuda iğneler yoluyla boya zerk etmek, deri üzerinde yazılar ve şekiller oluşturmak dinimizce yasaklanmıştır. Eğer bir kişi dövme yaptırmışsa, kendi canına zarar getirmeyecek bir şekilde o dövmeyi sildirmeli ve mutlak suretle pişman olup Allah’tan af dilemelidir.” Bunun dışında değindikleri bir diğer nokta ise yapışkan şekilde vücuda yapılan dövmelerin de günah olduğu. Bu dövmeler de derinin su geçirmesini engelledikleri için yasak sayılmaktadır.

Din Adamlarının Dövme Yaptırmak Hakkındaki Görüşleri

Doç. Dr. Nihat Hatipoğlu: ”Dövme yaptırmak zorunlu bir işlem olmadığı için, vücudun doğal güzelliğini bozacak bir işlem olacağı için yaptırılmaması gerekir.”

Prof. Dr. Süleyman Uludağ

”Diyanet’in vermiş olduğu bu fetvayı oldukça doğru buluyorum. Kuran’da bizzat bu konu hakkında bir ayet yoktur fakat ilgili konulara değinilip haram olduğu belirtilmiştir.”

Prof. Dr. Süleyman Ateş

”Dövme yaptırmak, İslam dinine mensup olanlar için mekruh kabul edilmektedir. Fakat Kuran’da açık ve net haram sayıldığı, dövme yapanların ya da vücudunun herhangi bir yerine dövme yaptıranların günahkâr sayılacağı belirtilmemiştir. Dışarıdan deriye yapılacak hiç bir müdahale kişinin ibadetine engel olamaz”

Prof. Dr. Osman Ali Ateş

”Rabbimizin bize doğuştan verdiği özellikleri ve güzellikleri değiştirmek yanlıştır. Vücudunuza yaptıracağınız dövmelerin sizi güzelleştireceği gibi bir fikir mümkün değildir. Bunun yanında sağlık açısından da hiç uygun bir işlem değildir. Vücuduna dövme yapılmış bir insan dışarıdan çok itici görünür.”

Dövme Yaptırmak Günah Mı?

Dövme Yaptırmak Caiz Midir?

Ebû Hureyre -radıyallâhu anh- şöyle demiştir:

Hz. Ömer’e, döğme yapan bir kadın getirildi. Bunun üzerine Ömer orada hazır bulunan sahâbîlere:

— Sizlere Allah adıyla soruyorum: Döğme yapmak hakkında Peygamber -Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem-‘den kim birşey işitmişse, onu bize haber versin! dedi.

Ebû Hureyre dedi ki: Bunun üzerine ben ayağa kalktım da şöyle dedim:

— Ey Mü’minlerin Emîri! Ben bunun hakkında Peygamber’den işittim, dedim.

Ömer de ona:

— Ne işittin? dedi. Ebû Hureyre:

— Ben Peygamber -Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem-‘den işittim: “(Ey kadınlar!) Sizler döğme yapmayın ve döğme yaptırmak da istemeyin!” buyuruyordu, dedi. (Buhârî, Libâs, 87)

Abdullah ibn Ömer -radıyallâhu anh-: Peygamber -Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem- saça ekleme yapan, ekleme yaptıran, döğme yapan ve döğme yaptıran kadınlara la’net etti, demiştir. (Buhârî, Libâs, 87)

Abdullah ibn Mesut -radıyallâhu anh-:

Allah, döğme yapan, döğme yaptıran; yüzlerinin tüylerini yol­duran, güzellik için dişlerinin aralarını yontturup seyrekleştiren, Al­lah’ın yarattığını değiştiren kadınlara la’net etti. Ben niçin, Rasûlullah’ın la’net ettiği kimselere la’net etmeyecekmişim! O, Allah’ın Kitâbı’nda var! Demiştir. (Buhârî, Libâs, 87)

Rasulullah -Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem- Efendimiz dövme yapan ve yaptıranlara lânet etmiştir. Bu lanet, onun haram olduğuna delalet etmektedir. Dövme yapılan yer necis sayılır, çünkü orada kuru kan bulunmaktadır. Mümkünse vücudu yaralayarak da olsa onun izale edilmesi lazımdır. Azanın zarar görmesinden korkulursa olduğu gibi bırakılabilir. Bu durumda günahtan kurtulmak için sadece tevbe etmek kâfidir. Bu hususta erkek ile kadın aynı hükme tabidir.

Ayrıca kontrol et

Meleklerin Görevleri ve Özellikleri Nelerdir

Meleklerin Görevleri ve Özellikleri Nelerdir?

Meleklerin Görevleri ve Özellikleri Nelerdir? Melekler, Müslümanlık inanışına göre Allah tarafından yaratılmış ve cinsiyetleri olmayan …