Haram Ve Helal

Haram Ve Helal

Allahü tealanın açıkça yasak ettiği, kullanmamıza izin vermediği zararlı çirkin iş veya davranışlar haram izin verdiği şeyler helal. Her şeyi yaratan ve her şeyin sahibi, maliki olan Allahü tealadır. O, çeşitli hikmetlerle, yarattığı bazı şeyleri kullarına yasak etmiştir. Bu yasakların her birinin ayrı bir hikmeti ve sebebi vardır. Mülk sahibi o olduğu için dilediği gibi tasarruf etmektedir. Kul bu yasaklarla imtihan edilir, denenir. Haramlar çok azdır. Helaller ise pek çoktur. Her dinde iman bilgileri aynı ise de, emir ve yasaklar, haram ve helaller başka başka olmuştur. Kıyamete kadar değişmeyecek en son din olarak gelen islamiyette haramlar Kuran-ı kerim ve hadis-i şeriflerle açıkça bildirilmiştir

Dünyada haram işleyen bir kimse, ahirette ondan mahrum kalır. islamiyetin haram ettiği şeylerden kaçınmak, her Müslüman için lazımdır. Haramlar, herkes tarafından kullanılıp, adet haline gelse de helal olmaz. Allahü teala haramları işleyenleri sevmez. islam dininde haramlardan kaçınmak, farzları yapmakdan daha sevaptır. imandan sonra en mühim emirdir. Haramları terk etmekte birçok faydalar vardır. insanların sıhhati, cemiyetlerin nizam ve intizamı, kardeşlik bağlarının kuvvetlenmesi, haramları işlememeye bağlıdır. islamiyette haramı helal, helalı haram kabul eden dinden çıkar.

Doğru olarak yazılan ilmihal kitapları, insanlara imanı, itikadı, ibadet ve diğer lüzumlu olan bilgileri, verdikleri gibi, helal ve haramları da geniş olarak izah etmektedir. Herkesin bilmesi mecbüri olan haramları öğrenmemek, bilmemek islam dininde özür kabul edilmemektedir. Allaha şirk ortak koşmak, haksız yere adam öldürmek, alkollü olan içki içmek, kumar oynamak, zina etmek, islamın emrettiği şekilde giyinmeyip açık saçık gezmek, faiz vermek ve almak, yalan söylemek, iftira ve gıybet etmek, alışverişte hile yapmak, herkesin bildiği meşhur olmuş haramların bazılarıdır.

Haramlar, mecburiyet yani başka çare bulunmaması halinde işlendiğinde suç kabul edilmemektedir. Ancak bu mecbüriyet veya zarüret, herkesin kendi anlayışına göre olmayıp, islam dininin bildirdiklerine uygun olunca, kabul edilir. Mesela yalan söylemek haram olduğu halde, düşman karşısında ve dargın olan iki Müslümanın barıştırılmasında söylenilen yalana izin verilmiştir. Ayrıca, kesin olarak yasak olan şarabı ve her türlü alkollü içkiyi, susuzluktan ölecek bir kimsenin son çare olarak ve ölmeyecek kadar içmesine izin verilmektedir. Bunun gibi din kitaplarında sayılan başka zarüret ve mecbüriyetler de bazı haramları, helal hale getirmektedir. Haramlar ikiye ayrılır

1. Haram li-aynihi Bizzat kendisi haram edilen şeylerdir. Mesela, şarap, domuz eti, besmelesiz kesilen veya kendiliğinden ölen ve böylece leş olan hayvanların eti gibi haramlar böyledir. 2. Haram li-gayrihi Bizzat ve mutlak olarak kendisi yasaklanmayıp başka bir sebepten dolayı haram olan şeylerdir. Mesela, başkasının malının kendisinin izni olmaksızın yenmesi, yetim malını yemek ve kullanmak böyle olan haramlardandır. Haram ve helal hakkında hadis-i şeriflerde buyruldu ki Bir kimse, hiç haram karıştırmadan, kırk gün helal yerse, Allahü teala onun kalbini nur ile doldurur, kalbine nehirler gibi hikmet faydalı bilgi akıtır. Dünya sevgisini, kalbinden giderir

Helala, harama dikkat ederek çalışıp kazanan kimseyi, Allahü teala çok sever. Bir zaman gelecek ki, insanlar yalnız malın, paranın gelmesini düşünüp helalini, haramını düşünmeyecekler. Allahü teala buyuruyor ki, haramlardan kaçınanlara, hesap sormaya utanırım. Haram maldan verilen sadaka kabul olmaz. Saklanırsa Cehenneme gidinceye kadar, ona yolluk olur. Bir kimsenin üzerindeki elbisesinde haram bir tel iplik olsa, o elbise ile kılınan namaz ve yapılan dua kabul olmaz sevap verilmez Haram ile beslenen vücudun, ateşte yanması daha iyidir Allahü teala haram olan şeylerde, size şifa yaratmamıştır

Ayrıca kontrol et

Dövme Yaptırmak Günah Mı

Dövme Yaptırmak Günah Mı? Dövme Nedir?

Dövme Yaptırmak Günah Mı? İnsanların vücutlarına iğneli bir makina donanımıyla yaptırdıkları, deri altına boya aktarma …