Harakiri Nedir

Harakiri Nedir

Japonyada eskiden, bilhassa Samuraylar zamanında tatbik edilen bir intihar metodu. Harakiri, terimi genellikle Japonya dışındaki ülkelerde yaygındır. Japonlar ise seppuki terimini kullanırlar. Harakiri gönüllü ve mecbüri yapılanlar olarak ikiye ayrılır. Cezai olarak yapılanı, Japonyada derebeylikler zamanında suçlu ve asiler tarafından şerefli bir ölüm kabul edilerek uygulanırdı. Resmi

bir törenden sonra, suçlu, halkın önünde suçunu itiraf eder, daha sonra da hançeri karnının soluna saplayarak sağa doğru çekerdi. Harakiri gönüllü olarak ise asiller tarafından tatbik edilirdi. Asiller düşmana esir olmamak, şerefini veya namusunu korumak için harakiri yaparlardı. Bu şekilde intihar bir samuray, savaşçı veya asil tarafından en şerefli yol kabul edilirdi. Gönüllü olarak yapılan harakiride intihar eden, karnını hançer ile kendisi keser, başı ise başkası tarafından kılıçla kesilirdi. Böyle ölen bir kimse mallarını yakınlarına bırakabilirdi.

Cezai olarak yapılan harakiri, 1868 yılında kaldırıldı. Gönüllü olarak yapılan ise bu tarihten sonraki zaman zarfında da milli buhran, felaket gibi özel zamanlar ve çeşitli hadiseleri protesto etmek, lidere bağlılık belirtmek icab etmesi gibi özel durumlarda tatbik edilmiştir. 1912 senesinde Kont Maresuke Nogi ve karısı, imparator, Nleipinin ölümünden dolayı duydukları üzüntüyü ifade etmek gayesi ile harakiri yaparak intihar ettiler. Rus-Japon Savaşı ve ikinci Dünya Savaşı sırasında çok sayıda Japon subayı esir olmak yerine harakiri ile intihar yolunu seçtiler. 1977 yılından itibaren gönüllü olarak yapılan harakiri de kanun ile yasaklandı.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …