Harbiye Nazırı

Harbiye Nazırı

Askerlik işleriyle alakalı dairenin başı. Milli Müdafaa Vekili ve şimdi de Milli Savunma Bakanı isimleriyle karşılanan bu ünvan, Osmanlı hükümetine 1908 Temmuzunda kurulan Said Paşa kabinesiyle girmiştir. Ondan evvel bu görevi yapana Serasker denilirdi. ilk Harbiye Nazırı Ömer Rüşdü Paşadır. Harbiye Nazırlığına, askerliğin en yüksek rütbesi olan müşirler orgeneral tayin olurlarken 1908 inkılabından sonra feriklerden korgenerallerden Harbiye Nazırı olanlar olduğu gibi orduyu gençleştirmek fikriyle bir aralık rütbesi liva olan Enver Paşa bu göreve getirilmiştir. Harbiye Nazırının başında bulunduğu daireye Harbiye Nezareti denilirdi. Harbiye Nazırlığı Osmanlı Devletinin sonuna kadar devam etmiştir.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …