Halid Ziya Uşaklıgil Aşk-ı Memnu Kitabının Özeti

Halid Ziya Uşaklıgil Aşk-ı Memnu Kitabının Özeti

Halid Ziya Uşaklıgil Aşk-ı Memnu Kitabının Özeti Kitabın konusu bihter ve behlül arasındaki yasak aşkı anlatan bir romandır. Kitabın özeti roman peyker ve nihat beyin evlenmesiyle başlar. Peyker ve bihterin annesi firdevs hanım duldur ve adnan beye gizliden ilgi duymaktadır. Ancak adnan bey bihterden çok hoşlanmaktadır. Onunla evlenir. Adnan bey varlıklı , asil bir aileden gelmiştir. annesi bu evliliği hiç kaldıramaz.

Halid Ziya Uşaklıgil Aşk-ı Memnu Kitabının Özeti

Bir gün toplanıp pikniğe giderler, bütün aile oradadır. Adnan beyin yeğeni behlül peykere dayanamaz ve onu ensesinden ateşli bir şekilde öper. Peyker buna çok kızar çünkü kocasına çok bağlı birisidir. Behlül bihtere göz koyar. Ondan çok hoşlanır, onun fiziki görünüşü behlülu çıldırtma seviyesine getirir. Bihterin kendisinden hoşlanmasını sağlar ve o günden sonra her gece beraber olurlar.

Behlül ve bihterin mektupları nihal tarafından görülür. Nihal bu olaya inanamaz çünkü behlülle evlenmeyi düşünmektedir. Nihalin tam mutluluğu düşündüğü bir sırada bu olayı öğrenmesi hayatını yıkmıştır. Adnan beyin bu olayı öğrenmesiyle her şey değişir.

Adnan bey ve nihal eskisi gibi beraber yaşamaya karar verirler. Artık hayatlarında ne behlül ne de bihter olacaktır.

Kitabın Ana Fikri

Yasak bir aşk bir ailenin yıkımına neden olabilir, gerçekleri zamanında farketmek sevdiklerinin daha fazla üzülmesini engeller.

Kitaptaki Olayların ve Şahısların Değerlendirilmesi

Bihter düzgün bir fiziğe sahip, çok güzel, erkekleri kolayca elde edebilen cazibeli bir kadındır. Annesine karşı kin beslemektedir.

Adnan bey bihterin kocasıdır. Orta yaşlı, varlıklı, iki çocuk babası, asil bir ailenin tek çocuğudur.

Nihal adnan beyin kızıdır. Zeki, güzel ve çalışkan bir kişiliğe sahiptir. Behlüle ilgi duymaktadır. Annesinin ölümü onu derinden etkilemiştir.

Behlül adnan beyin yeğenidir. Kadınlara karşı özel bir ilgisi vardır. Bu onda bir zaafiyet haline gelmiştir.

Kitap Hakkında Şahsi Görüşler

Kitaptaki olaylar belirli ve düzgün bir sıra izlediği için okuyucuda bir heyecan uyandırıyor ve kitaba bir sürükleyicilik kazandırıyor. Kitapta kişilerin ruhi ve psikolojik tasvirlerine yer verilmiştir. Ancak kitabın dilinde düzeltme olması itibariyle yalın ve sade bir hale getirilmiştir. Fazla yabancı kelimelere yer verilmemiştir. kitap yazıldığı dönemin insan ve aile ilişkilerini aynen yansıtmaktadır.

Kitabın Yazarı Hakkında Bilgi

Halid ziya uşaklıgil edebiyatımızın en önemli yazarlarındandır. 1866 Yılında istanbulda doğmuştu. Bir süre fatih askeri rüştiyesinde okudu. 1896 Yılında döndüğü istanbulda -dönemin etkin edebiyat hareketi olan- servet-i fünun topluluğuna katıldı. Meşrutiyetin ilanından sonra bir süre darülfününda batı edebiyatı dersleri veren uşaklıgil, hükümet tarafından yurtdışı hizmetlere gönderildi. Halit ziya, 1945 yılında yine istanbulda öldü.

Çoğu edebiyat incelemecisi tarafından türk romanının gerçek anlamda- miladı kabul edilir. Halit ziya. onun başyapıtı aşk-ı memnu ise bugün bile roman tekniği açısından aşılmış değildir. Halit ziya, 150’den fazla hikaye ile altı romana imza atmış, tiyatro, şiir, hatıra, makale ve çevirileriyle arkasında altmış kadar kitap bırakmıştır.

Yazarın Başlıca Eserleri

Mai ve siyah, Aşka dair, Bir ölünün defteri, Aşk-ı memnu, Ferdi ve şürekası ve hepsinden acı.

Ayrıca kontrol et

Yakup Kadri Karaosmanoğlu Kiralık Konak Kitabının Özeti

Yakup Kadri Karaosmanoğlu Kiralık Konak Kitabının Özeti

Yakup Kadri Karaosmanoğlu Kiralık Konak Kitabının Özeti Kitabın konusu kitapta nesiller arasındaki çatışma yansıtılmıştır. Nesiller …