Halide Edip Adıvar Hayatı

Halide Edip Adıvar Hayatı

Hayatı 1882 yılında istanbulda doğdu. Üsküdar Amerikan Lisesinde okudu. Üsküdar Amerikan Kız Kolejinde Rıza Tevfik Bölükbaşının Fransız edebiyatı derslerine katıldı ve Doğu edebiyatıyla ilgilendi. Bu sıralarda Salih Zeki Beyle ilk evliliğini yaptı. 1899 yılında henüz çevirdiği J. Abottın Ana adlı eseriyle II. Abdülhamit tarafından Şefkat Nişanı ile ödüllendirildi. 1901 yılında Üsküdar Amerikan Kız Kolejinden mezun oldu. 1908de gazetelerde kadın haklarıyla ilgili yazılar yazmaya başladı. Bu nedenle Osmanlı içerisindeki muhafazakar çevrelerin tepkisini çekti

31 Mart Ayaklanması sırasında kısa süre için Mısıra gitti. 1909da istanbula geri döndü ve öğretmenlik ile müfettişlik görevlerinde bulundu. Balkan Savaşları sırasında hastanelerde hizmet verdi. Halide hanım Kurtuluş Savaşı sırasında askeri üniforma giymiştir. Onbaşı” olarak anılmıştır. Eğitim ve sağlık alanında yürüttüğü bu çalışmalar Halide Edipe çeşitli kesimlerden insanları tanıma imkanı tanıdı

1917 de ikinci evliliğini Adnan Adıvar ile yaptı. 1919 da Sultanahmet Meydanında, izmirin işgalini protesto mitinginde çok etkili bir konuşma yaptı. Bir dönem Amerikan mandasını savundu. 1920de onbaşı rütbesiyle Kurtuluş Savaşına katıldı, sonra da üstçavuş oldu

Kurtuluş Savaşını müteakiben Cumhuriyet Halk Fırkası ve Mustafa Kemal Atatürk ile siyasi fikir ayrılıkları yaşadı. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılıp Takrir-i Sükun kanununun kabul edilmesiyle tek parti döneminin başlamasından sonra, kocası Adnan Adıvar ile birlikte Türkiyeden ayrıldı. 1939 yılına kadar yurtdışında yaşadı. 1939da istanbula döndü ve 1940 yılında istanbul Üniversitesinde ingiliz Filolojisi Bölümü başkanlığına getirildi.

1950 yılında Demokrat Parti listesinden Tbmm ye girdi ve bağımsız milletvekili olarak görev aldı. 1954 yılında bu görevinden ayrıldı ve inzivaya çekildi. Adıvar, 9 Ocak 1964 yılında istanbulda 82 yaşındayken böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Halide Edibin kitaplarında genellikle benzer temalara rastlanmaktadırBağımsız kadın karakterlerin karşılarındaki büyük engellere ve düşünce karşıtlıklarına rağmen başarılı olması

Ayrıca kontrol et

Ayten Gökçer Hayatı

Ayten Gökçer Kimdir Ayten Gökçer Kimdir, 26 Ocak 1940 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Gerçek ismi …