Gebe Kalma Günleri

Gebe Kalma Günleri

hesaplamanın kolay yolu
dr. oginonun bütün dünyaca kabul edilen yöntemine göre, ovulasyon yumurtlama, beklenen bir sonraki adet kanamasından önce 12. ve 16. günler arasında, beş günlük süre içinde olur kitabın sonundaki takvimde görüldüğü gibi, otuz günlük adet periyodu olan bir kadında yumurtlama bazen son adet kanamasının ilk gününden başlamak üzere hesaplanan 15. ve 19. günler arasında olur. fakat spermlerin üç gün süreyle canlı kalabildikleri düşünülmelidir. eğer cinsel ilişki son adet kanamasının ilk gününden başlamak üzere 12., 13., veya 14. günde yapılmışsa, ya da tahmin edilen emin günlerde cinsel birleşimde bulunulmuşsa, gene de gebe kalmak olasılığı vardır. zira spermler yumurtlama periyoduna kadar canlı kalabilir

öte yandan, cinsel ilişki 20. günde veya yumurtlama periyodunun olduğu günün ertesi günü yapılmışsa, gene de gebe kalmak olasılığı vardır. çünkü yumurta hemen hemen bir gün kadar canlı kalır.

onun için, emin günleri hesaplamak amacıyla, spermlerin canlı kaldıkları süreyi yumurtlama periyodunun ilk kısmına, yumurtanın canlı kalacağı günü ise yumurtlama periyodunun son kısmına eklemek gerekir. kitabın sonunda takvimde gösterildiği gibi, 30 günlük periyotta emin devre ilk yarıda 11. güne kadar devam eder. ikinci yarıda ise emin devre 21. gün başlar.

bu sayıların akılda kalması kolaydır. çünkü her iki günde de bir sayısı vardır. bu kural her türlü adet periyotlarına uygulanır. örneğin 32 günlük periyotta emin günler birinci devrede 13. güne kadar devam eder ve ikinci yarının 23. gününde yeniden başlar. 28 günlük periyotta bu sayılar 9. ve 19. günlerdir. böylece kadının kendi döllenme tehlikesi olmayan günlerini hesaplaması çok kolaylaşır.

ilk gebe kalma tehlikesi olmayan devrenin son gününü saptamak için, adet periyodu süresinden 19 gün çıkarılır. ikinci devrenin ilk gününü hesaplamak için de 9 gün çıkarılır.

periyodun ilk yarısındaki oldukça emin günler nasıl hesaplanır
yukarda ele alman emin devre, gebe kalınamayacağına dair %100 garanti değildir. bazı kadınlar, emin devrede ilişkide bulunmaya çok dikkat etmelerine karşın gebe kaldıklarını söylemiştir. bunun nedeni, adet periyodunda bazı düzensizlikler olabileceği içindir. kadınlar adet periyotlarını bir yıl süreyle kaydederlerse, ilk günün bir gün önceye ya da bir gün sonraya kayabildiğini ayırdedeceklerdir. bu tek günlük fark gebeliği önleme çabasını boşa çıkarabilecektir.

onun için, bir ya da iki gün, yumurtlamanın erken olabileceğini hesaplamak yararlıdır. gerçekten emin günleri saptamak için, uzun bir süre adet periyotlarının tarihini kaydetmek ve buradaki en aşırı düzensizlikleri hesaba katmak gerekir.

eldeki kayıtlardan en kısa adet periyodu 26 gün, en uzunu ise 30 gün görünmüyorsa, ilk yarıda emin devrenin 7. güne kadar devam edeceği anlaşılır. yani, adet kanaması beş gün sürerse, ancak bunu izleyen iki günde gebe kalmak korkusu olmadan birleşmede bulunulabilir bu gerçek, adet kanamasından sonraki üç günün emin devre olduğu hakkındaki genel görüşü çürütmektedir.

ikinci yarının en emin günleri nasıl saptanır
birinci yarıda en emin günleri saptamak için yukardaki yöntem en başarılı olanıdır aynı yöntem ikinci yarıya da uygulanırsa, bundan bazı hatalar doğar. örneğin, adet periyodu en az 25, en çok 31 gün, ortalama ise 28 gün süren bir kadın, gebe kalmak tehlikesi olmadan birinci devrede 6. güne kadar ilişkide bulunabilir. ikinci yarıda ise birleşme 22. günden sonra başlayabilir. bu da döllenme olasılığının çok uzun olduğu bir süredir.

bu yöntemin düzeltilmiş şekli bazal ısı adı verilen vücut sıcaklığının ölçülmesidir. her sabah, yataktan kalkmadan belirli bir zamanda ağızdan dereceyle vücut ısısı ölçülürse en iyisi 6,30 ile 7,30 arası, adet periyodu içinde vücut ısısının farklılık gösterdiği anlaşılır.

yumurtlama günü esas olmak suretiyle ısı bir süre azdır, bir süre fazlalaşır. ısı, yumurtlama gününe kadar 36,7 derecenin altındadır ve yumutlamanın olduğu günün ertesi sabahı 36,7 santigradın üzerine çıkar. bu konuda kitabın sonundaki grafiğe bakın.

böylece kadın her sabah döllenme tehlikesi olan devreye kadar vücut ısısını ölçer. bir sabah ısının 36,7 santigradın üstüne çıktığını görecektir. o zaman yumurtlama olayının oluştuğunu anlamalıdır.

işi güvenceye almak için, kadın ertesi sabah vücut ısısını bir kez daha ölçebilir, ısı 36,7 santigradın üzerinde kalırsa, gelecek yumurtlamaya kadar gebe kalmak korkusu olmadan ilişkide bulunabilir. bu şekilde ikinci yarının emin günleri artırılmış olur. oysa ki basit hesapla bu süre daha az olacaktır. ayrıca böylelikle kadın gelecek kanama gününü de kesinlikle hesaplayabilir.

bazı kadınların vücut ısıları yumurtlama sırasında yukarıdaki özellikleri göstermez. böyle kadınlar ancak hesap yöntemine güvenmelidir.

bir doğum yaptıktan sonra, gelecek adet kanamasına kadar yumurtlama gününü kesin olarak söyleyebilmek olanağı yoktur. bu, gelecek aylarda önlemlere uymak gerektiğini gösterir.

genellikle yumurtlama iki veya üç ay olmaz. fakat bazı kadınlarda ikinci ayda da yumurtlama başlayabilir. annenin çocuğunu emzirdiği sıralarda çoğu kez yumurtlama olmaz, fakat bu kural yüzde yüz kesin değildir. dört veya beş ay geçtikten sonra annenin gene gebe olduğunu ayırdetmesi, ender durumlardan değildir

Ayrıca kontrol et

Histeroskopi Nedir Nasıl Yapılır

Histeroskopi Nedir Nasıl Yapılır? Histeroskopi Ne Demek?

Histeroskopi Nedir Nasıl Yapılır? vajina ve rahim ağzından histeroskop adı verilen özel bir optik cihaz …