Feke Coğrafyası

Feke Coğrafyası

coğrafi konum
Feke ilçesi 36-37 kuzey enlemleri ile 34-35 doğu boylamları arasında Akdeniz Bölgesinin kuzey doğusunda yer almaktadır. Ortalama rakım 620 m.dir. Adananın en eski ve turizme açık ilçelerinden biridir. ilçenin kurulduğu yer Toros dağlarının eteklerindedir. Doğusu Saimbeyli ve Sumbas ilçeleri, batısı Yahyalı ilçesi, kuzeyi Develli ve Saimbeyli, güneyi Kozan ilçesi ile çevrili olup, yüzölçümü 1335 Km² dir. Adana ya uzaklığı ise 122 Km. dir. Kayseriye 230 Km, Kozan a 48 Km. dir. Feke, Kozan, Tufanbeyli, Kayseri kara yolu üzerinde Feke Asmaca çayının iki yakasına kurulmuş yedi mahalleden oluşmaktadır. Nüfusu 5250 dir

dağları
Feke, engebeli araziler üzerine kurulmuştur. Sarp dağlar çoğunlukta olup, çok geniş bir orman alanına sahiptir. Seyhan nehrini oluşturan kolları tarafından yarılmış derin vadilere sahiptir. Dağlık alanlar vadilerin sona erdiği 700 m.den başlayarak düzenli bir şekilde yükselir

En yüksek dağı Tahtafırlatan Bakırdağı dır. Denizden yüksekliği 2495m.dir. Feke Dağı 1838 m.Çidemdağı 1804 m., Tekeç Tanrı Tepesi 1622 m., Çağılsaklar dağı 1588 m.Aslantepe 1319 m., Kabaktepe 1505 m. dir. Birbiri ardınca sıralanmış irili ufaklı tepeler tek ve sıra dağları oluşturmaktadır. Bu tepelerin ve dağların üzerleri kayalık olan yerleri hariç sık ormanlarla kaplıdır. Bu dağlar genellikle genç ve volkanik oluşumlardır. Kızılçam, karaçam, sedir, ardıç, meşe, gibi ağaçların oluşturduğu bitki örtüsü hakimdir.

akarsular
Feke ilçesi akarsu bakımından oldukça zengin bir konuma sahiptir. Bu akarsuların bir kısmı ana kaynak olup, bir kısmı da bu kaynakları besleyen dereciklerden oluşmaktadır. Başlıca akarsular şunlardır

göksu
Seyhanın en gür kollarından biridir. Kaynağını, Tufanbeyli dolaylarında Tahtalı dağlarından alır. Sarız Çayı ile birleşerek, Saimbeyli sınırından ilçemiz sınırlarına giren Seyhan nehrinin kolu olan Göksu ırmağı Fekede en uzun seyreden akarsudur. Her mevsim bol sulu ve debisi fazladır. ilçeyi dar ve derin vadilerle geçerek, Karsantı Aladağ ilçesi yakınlarında Zamantı Suyu ile birleşerek Seyhan Nehrini oluşturur.

iklim
Feke Akdeniz Bölgesinde bulunmasına rağmen, dağların denize paralel olarak uzanması nedeni ile tipik Akdeniz ikliminden uzaktadır. Kısmi karasal iklim görülmektedir. Fekede, kışlar yağışlı kar ve yağmur, yazları yarı kurak ve serin geçer. Kışın 0-10 derece, yazları ise ilçe merkezinde 30 – 40 derece, yaylalık ve köy yerlerinde ise 15 – 20 derece olup, son derece yayla turizmine elverişli bir konuma sahiptir.Yağışlar genel olarak kışları ilçe merkezine 10 – 15 cm., yüksek kesimlere ise 1 – 1,5 m.ye varan kar yağışı almaktadır. Yağmur ise metre kareye 20 – 30 kg. düşmektedir.

bitki örtüsü
ilçemiz bitki örtüsü yönünden, Akdeniz Bölgesi de dahil olmak üzere, Türkiyede önemli bir konuma sahiptir. Konum itibariyle iskenderun Körfezinin tam karşısında yer alması deniz üzerinden gelen nemli ve ılık havanın ilçe sınırları içine kadar sokulmasına imkan sağlar. Bu nedenle hem yağış hem de sıcaklık üzerinde olumlu etki sağlayarak zengin ve gür bitki örtüsüne sahip olması sonucunu doğurur. Bölgede bitki örtüsünden yoksun olan yeri görmek hemen hemen imkansızdır iklim ve yükseltinin sağladığı konum itibariyle 700 m.den başlayarak, Karaçam, Ardıç, Göknar, Sedir, Kızılçam gibi iğne yapraklı ağaç türlerinin yoğun olması sonucunu doğurur

iğne yapraklı ağaç türlerinin yanı sıra, yüksekliği az olan yerlerde yaygın olarak, Meşe, Gürgen, Karaca, Çınar gibi geniş yapraklı ağaç türleri sıkça yer alır. iğne yapraklı ve geniş yapraklı ağaç topluluklarını iç içe görmek mümkündür

Ayrıca yöremizde Akdenizin tipik bir bitki örtüsü olan Maki bitki topluluğuna Yabani Zeytin, Tesbi, Zakkum, Fındık, Melengiç, Karaçalı, Alıç, Akasya, Kızıl Kiraz, Yabani Armut, Hartlap, Pıynar, Kesme, Şimşir da rastlanmaktadır. Bunların yanında insan eliyle yetiştirilen Ceviz, Erik, Hurma, Nar, Kiraz, Dut, Kavak, Maya incir, Şeftali, Armut, Ayva, Zeytin, Nar, Elma, Kayısı, Fındık, Antep Fıstığı, ve Asma çeşitleri yetiştirilmektedir. Bu tür orman altı otsu bitkiler, ilçe ekonomisine büyük kazanç sağlamaktadır

Ayrıca kontrol et

Everest Dağı Nedir

Everest Dağı Nedir? Everest Dağı Ne Kadar Yüksektir?

Everest Dağı Nedir? Everest Dağı’na tırmanmak adeta bir başarı sayılmaktadır. Everest Dağı’na tırmanmak oldukça zordur. …