Faz Nedir

Faz Nedir

Faz Ne Demek? Faz Açıklaması? Faz Anlamı? Faz Nedir Araştırınız? Faz Ne Demektir? Faz ile ilgili Bilgiler? Faz Ne Anlama Geliyor?

Faz Nedir, Faz Zamana bağlı olarak değişen akım, voltaj gibi fiziksel büyüklüklerin aynı yönde pozitif veya negatif aynı dalga şekillerinde, aynı değeri geçmeleri arasındaki zaman farkı. Mesela eğer iki büyüklük aynı frekansa sahip ise ve aynı yönde aynı zamanda sıfırdan geçiyorlarsa, bu iki büyüklük aynı fazda denir. Eğer sıfırdan geçme farklı zamanlarda meydana geliyorsa, bu iki büyüklük arasında faz farkı var denir

Faz açısı fazın derece veya radyanla verilen ölçüsüdür. Yön değiştirerek değişim gösteren bir büyüklüğün bir dönüşü 360 derece veya 2 . radyana eşittir. Eğer iki büyüklük aynı fazda, ise faz, açısı sıfırdır. Eğer iki büyüklükten birisi pozitif en büyük değeri alırken diğeri negatif en büyük değeri alıyorsa, faz farkı 180 derece veya . radyandır.

Astronomide, ayın veya bir gezegenin yörüngesinde hareket ederken aldığıışıkları dünyaya yansıtması sırasında, parlak görünen kısmında meydana gelen değişiklik de faz olarak isimlendirilir.

Eğer ay, dünya ile güneş arasında bulunuyorsa, dünyaya uzak kısmı aydınlandığından güneş tutulması hariç bizim tarafımızdan görülmez olur.

Bu durum yeni ay olarak bilinir. Ay yörüngesinde harekete devam ederken, batı kenarı güneş ışınları ile aydınlanır ve yeni aydan sonra hilal fazı, ortaya çıkar. Dünya etrafındaki dönüşünün ilk dörtte birinde ilk dörtte bir fazı ayın yarısı aydınlanır. Dünya, ay ile güneş arasında bulunduğunda ay tutulması hariç dolunay durumu ortaya çıkar. Daha sonra ayın doğu kısmı aydınlanır. Sonuncu dörtte bir dönüşü arasında da yeni aydan önceki hilal ortaya çıkar. Merkür, Venüs, Mars da benzer fazlara sahiptir.

Elektrikte faz farkı denince, elektriksel işaretlerin zaman ekseninde aynı değerlerden geçtikleri zamanlar veya açılar arasındaki fark anlaşılır. Mesela

Y1 A1 Sin wt+.1
Y2 A2 Sin wt + .2

işaret arasındaki faz farkı 1-.2dir. Burada Y1 ve Y2 sinyal uzanımlarını, A1 ve A2 amplitütlerini genlik, w ise pullasyonu açısal frekansı, .1 ve .2 de fazları göstermektedir.

Ayrıca kontrol et

Laue Nedir

Laue Nedir?

Laue Nedir? Alman fizikçisi. Işığın farklı dalga boylarının ayrılmasını (tayf) buldu. 1914’de Nobel fizik mükafatını …