Fayans Nedir

Fayans Nedir

Avrupa ülkelerinde üzeri sırla kaplanmış çini veya seramiğe verilen isim italyanın Faenza şehrinden ismini alan Fayans doğu menşelidir. Avrupalılar kullanmadan önce Müslüman Araplar ve Türkler tarafından yaygın olarak yapılmış ve kullanılmıştır. Ancak Fayans adıyla değil de çini veya seramik adıyla anılmıştır. Avrupada ilk olarak ispanyada, Endülüs Emevileri zamanında kullanılan, topraktan pişirilmek süretiyle ve üzeri çeşitli motiflerle süslenerek yapılan fayans, italyada 15. yüzyılda yapıldı. Daha sonraki yüzyıllarda diğer Avrupa

ülkelerinde de kullanıldı. ilk zamanlar, beyaz zeminin büyük bölümünün boş bırakıldığı, daha basit örneklerde bezeme yalnızca tek bir figür veya hanedan armasıyla, bunları çevreleyen geleneksel olarak çelenk şeklinde yapılan fayanslar 18. yüzyılda tabak, kavanoz ve kaseler şeklinde yaygın hale geldi. Bu kapların üstüne günlük hayattan canlı renklerle çizilmiş resimler, milli olayların canlandırıldığı tablolar, eşya sahibinin adından nükteli cümleler, masonik veya ticari amblemler konuldu. Daha sonra

yapı malzemesi olarak da kullanıldı. Türkiyede fayans kelimesi daha çok kare 15 cm x 15 cm ve dikdörtgen 5 cm x 15 cm levhalar biçiminde ince 5,5 m, ön yüzü kalay sırlı, arka yüzü sırsız ve gözenekli bir yapı malzemesi olan karo fayans için kullanılmaktadır. Umümiyetle mutfak, banyo gibi mekanlarda duvar kaplaması olarak değerlendirilmektedir

Kil, kaolin, kuvars, feldispat gibi seramik hammaddelerinin belli oranlarda karıştırılmasıyla hazırlanan çamurun kalıplarda preslenerek şekillendirilmesinden sonra 900°Cnin üstünde bir sıcaklıkta fırınlanmasıyla üretilmektedir. Fırınlama önce sırsız, sonra sırlı olmak üzere iki defa yapılır. fayansın beyaz, renkli ve desenli çeşitleri vardır

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Özellikleri Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …