Eskişehir Coğrafyası

Eskişehir Coğrafyası

il toprakları sakarya nehri ve Porsuk Çayının suladığı geniş düzlüklerle bunları çevreleyen dağlardan oluşur. ilin Karadeniz Bölgesine taşan kuzey kesimi, doğu-batı doğrultusunda uzanan Sündiken Dağlarıyla kaplıdır. Doğuda Sakarya Vadisine kadar sokulan Sündiken Dağları, Sündiken Doruğunda 1,770 m.ye yükselir

Eskişehirden bir görünüm Eskişehir iç Anadolu Bölgesinin kuzeybatısında yer almaktadır. Kuzeyinde Karadeniz, kuzeybatısında Marmara, batı ve güneybatısında ege bölgesi ile komşudur. Eskişehirin ilçelerinden Seyitgazinin küçük bir bölümü Egenin, Sarıcakaya ilçesinin tümü ile Merkez ve Mihalıççık ilçelerinin bir bölümü Karadeniz Bölgesinin etkisindedir. Ancak eskişehir, coğrafi karakterini genellikle iç Anadolu Bölgesinden alır

Eskişehir Ovası iç Anadolu Bölgesinin kuzeybatısında tektonik kökenli ovadır. Batı-Doğu doğrultusunda uzanır ortasından Sakaryanın önemli kollarından olan Porsuk Çayı geçer. Zengin bir tarım alanı olan Eskişehir Ovasından doğu-batı doğrultusunda işlek demir ve kara yolları geçer.

Akar su ve barajları Akar sular Sakarya Nehri Çifteler ilçesinin sınırları içinde yer alan Sakaryabaşı denilen yerden çıkmaktadır. Buradan çıkan su, önce Bardakçı suyu ile, sonra Seydisu ve Sarısu ile birleşerek güneydoğuya doğru akar. Çakmak Köyü yakınında ankara – Eskişehir arasında il sınırı olur ve kuzeye döner. Kıran Hamamı denilen yerde Porsuk Çayı ile birleşir ve kuzeye doğru akar. Sarıyer Barajından sonra akışı batıya döner.

Porsuk Çayı ve kolları iki koldan oluşmuştur. Birincisi, Porsuk suyudur. Kaynağı Murat Dağındadır. Altıntaş havzasında hafif meyilli bir arazide akar. Diğer kol, kütahya nın batısından gelir. Bu, şehrin kuzeyinden Porsuk Çayı adı ile geçen sudur. Bunlar Çukurovada birleşerek ve Eskişehir il sınırında, incesu Köyünün yakınındaki Kalburcu Çiftliğinden geçerler. Sonra sırasıyla Kunduzlar, Kargın Deresi, Ilıcasu, Mollaoğlu Deresi, Sarısu, Keskin-Muttalip dereleriyle birleşerek, Sakarya Nehrine yaklaşırken de Pürtek Çayını içine alır.

Gökçekaya Barajı Sarıyar Barajı, barajlar Porsuk barajı Porsuk Çayı üzerindedir. Şehrin su, taşkınlarını, önlemek, sulama ve kullanma suyunu temin amacıyla yapılmıştır. Ayrıca burası balık üretimi ve mesire yeri olarak da kullanılmaktadır.

Sarıyar Barajı Ankara il sınırında, Sakarya Nehri üzerinde kurulmuştur. Amacı Batı Anadolunun Elektrik gereksinimini karşılamaktır.

Musaözü Barajı Eskişehirden, 28 km. uzaklıkta bulunan Mollaoğlu deresi üzerindedir. Yine taşkından korunma ve sulama amacıyla kurulmuş olup, ağaçlandırılan çevresi, Eskişehirlilerin tatil günlerinde rağbet ettikleri mesire yerlerinden biridir. Balık üretimi de yapılır.

Gökçekaya Barajı Eskişehirin, kuzeydoğusunda Sakarya Nehri üzerindedir. Elektrik üretmek amacıyla kurulmuştur Darıdere Barajı Sarısu deresinin üzerinde kurulmuştur. Eskişehire yararlı olan barajlardan biridir. inönüyü sulamak ve taşkınları önlemek amacıyla kurulmuştur. Çatıören ve Kunduzlar barajlarından da yararlanılmaktadır.

Yağrı Barajı eskişehirden 140 km uzaklıkta bulunan, Günyüzünün, Mercan Köyün ün, Yağrı adlı yaylasında bulunmaktadır. Köylülerin sulama işlerinde büyük faydası vardır.

Ayrıca kontrol et

Everest Dağı Nedir

Everest Dağı Nedir? Everest Dağı Ne Kadar Yüksektir?

Everest Dağı Nedir? Everest Dağı’na tırmanmak adeta bir başarı sayılmaktadır. Everest Dağı’na tırmanmak oldukça zordur. …