Ellidört Farz

Ellidört Farz

her Müslümanın öğrenmesi ve uyması gereken dini emirlerden meşhur olanları Çocuk balig olunca, inanmayan biri Kelime-i tevhidi La ilahe illallah Muhammedün Resülullah söyleyince, bunun manasını bilip, inanınca, Müslüman olur. Bunların her Müslüman gibi, islamiyetin hepsine, yani Muhammed aleyhisselamın söylediği emirlerin ve yasakların tamamına, Allahü tealanın bildirmiş olduğuna inandım, demeleri lazımdır. Daha sonra karşılaştığı bütün işlerde, emirleri ve yasakları öğrenmesi, inanması ve yapması lazımdır. Farzlardan meşhur olan elli dört adedini

seçmişlerdir. Elli dört farz şunlardır 1 Allahü tealanın bir olduğuna inanmak, 2 Helal yemek ve içmek, 3 Abdest almak, 4 Beş vakit namazı kılmak, 5 Cünüplükten gusletmek, 6 Rızkın Allahtan olduğuna inanmak, 7 Helal, temiz

elbise giymek, 8 Hakka tevekkül etmek, 9 Kanaat etmek, 10 Nimetlerinin mukabilinde, Allahü tealaya şükretmek, 11 Kazaya razı olmak, 12 Belalara sabretmek, 13 Günahlara tövbe etmek, 14 Allah rızası için ibadet etmek, 15 Şeytanı düşman bilmek, 16 Kuran-ı kerimin hükmüne razı olmak,

17 Ölümü hak bilmek, 18 Allahın dostlarına dost, düşmanlarına düşman olmak, 19 Babaya ve anaya iyilik etmek, 20 Marüfu iyiliği emr, münkeri kötülüğü nehyetmek, 21 Sıla-i rahm, akrabayı ziyaret etmek, 22 Emanete hıyanet etmemek, 23 Daima Allahü tealadan korkup, ferahışımarıklığı ve azgınlığı terk etmek, 24 Allaha ve Resülüne itaat etmek, 25 Günahtan kaçıp ibadetlerle meşgül

olmak, 26 Müslüman devlet başkanına itaat etmek, 27 aleme, ibret nazarıyla bakmak, 28 Allahü tealanın varlığını tefekkür etmek, 29 Dilini, fuhşa ait kelimelerden korumak, 30 Kalbini temiz tutmak, 31 Kimseyi maskaralığa almamak, 32 Harama bakmamak, 33 Sözüne sadık olmak, 34 Kulağını münkerat günah olan şeyler dinlemekten korumak, 35 ilim öğrenmek, 36 Tartı ve ölçü aletlerini, hak

üzere kullanmak, 37 Allahın azabından daima korkmak, 38 Müslüman fakirlere zekat vermek ve yardım etmek, 39 Allahın rahmetinden ümid kesmemek, 40 Nefsinin isteklerine tabi olmamak, 41 Allah rızası için yemek yedirmek, 42 Kifayet miktarı rızık kazanmak için çalışmak, 43 Malının zekatını, mahsülün uşrunu vermek, 44 adetli ve lohusa olan ehline yakın olmamak, 45 Kalbini,

günahlardan temizlemek, 46 Kibirli olmaktan sakınmak, 47 Balig olmamış yetimin malını muhafaza etmek, 48 Genç oğlanlara yakın olmamak, 49 Beş vakit namazı vaktinde kılıp, kazaya bırakmamak, 50 Zulümle kimsenin malını yememek, 51 Allahü tealaya şirk koşmamak, 52 Zinadan kaçınmak, 53 Şarabı ve alkollü içkileri içmemek, 54 Yok yere yemin etmemek

Ayrıca kontrol et

Dövme Yaptırmak Günah Mı

Dövme Yaptırmak Günah Mı? Dövme Nedir?

Dövme Yaptırmak Günah Mı? İnsanların vücutlarına iğneli bir makina donanımıyla yaptırdıkları, deri altına boya aktarma …