H Nedir

H Nedir

şeklinde olup, tabii olarak elma, üzüm, kiraz ve üvezde uvazda bulunur. Bu asidin tuzları da birçok bitkilerde vardır. Mesela, tütün yapraklarında kalsiyum, raventte potasyum tuzu halindedir. Elma asidinin polarize ışığı sağa ve sola çeviren şekilleri vardır. Elma asidi ince iğneler şeklinde kristalleşir. Suda ve alkolde çözünür. Hidrojen iyodürle, süksinik asite indirgenir. ısıtıldığında su kaybederek fumarik veya maleik asite dönüşür. Walden çevrilmesi olarak bilinen kimyasal olay ilk olarak P.Walden tarafından elma asidinde keşfedilmiştir

Elma asidi, sentetik yoldan fumarik asite su katmakla, mono brom süksinik asiti gümüş hidroksitle indirgemekle, asparagin asidini nitröz asitle etkileştirmekle elde edilebilir.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …