Elipsoit Nedir

Elipsoit Nedir

ikinci dereceden bir yüzey olup, herhangi bir düzlemle arakesitleri elips olmaktadır. Asal eksenler adı verilen birbirine dik üç eksene göre ve bu eksenlerin kesim noktası olan merkeze göre simetrik bir şekil taşır. Orijinde bulunan merkez ve koordinat eksenleri boyunca alınan esas eksenlerine göre elipsoidin denklemi

x2 y2 z2
.. + .. + .. = 1
a2 b2c2

Koordinat eksenleri üzerinde ayrılan parçalar ±a,0,0, 0±b,0 ve 0,0±c dir. a > b > c ise, AA BB ve CCye büyük eksen, orta eksen ve küçük eksen adı verilir. a= b, veya b= c veya c= a ise yüzeye bir dönel elipsoit veya siferoit adı verilir. Bu bir elipsi büyük ve küçük ekseni etrafında döndürerek elde edilir. Birinci durumda proleit bir siferoit football, ikinci durumda obleit oblate basık sipheroit ortaya çıkar. a= b= c iken ortaya çıkan yüzey bir küredir.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Özellikleri Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …