Doğru Zayıflama Yöntemleri

Doğru Zayıflama Yöntemleri

Bugünkü modern tıp bilgisi artık kesin olarak kabul etmektedir. Doğru ve sağlıklı bir zayıflama ancak bir yandan alınan kalorilerin kısıtlanması. Bir yandan jimnastik ve yürüyüşler gibi günlük faaliyetleri do­layısıyla kalori sarfiyatını artırmakla mümkündür.

Yapılan çalışmalar ve araştırmalar göstermiştirki haftada yarım veya en çok bir kilodan fazla zayıflama hatalıdır ve çok zararlıdır. Daha Önce sözünü ettiğimiz hızlı zayıflamanın sakıncalarından kurtulmak için ya­vaş, kerte kerte zayıflamayı prensip olarak kabul etmek gerehir. Haftada yarım kilo, ayda iki kilo, dört ayda sekiz kilo eder. Bunu zararsız olarak haftada bir kilo­yada çıkarabiliriz. Böylece dört ayda 16 ki­lo eder. Böylece anormal derecede şişman olan bir kişi dahi birkaç ay gibi belirli bir süre içinde normal kilo­ya dönmüş olur.

Bu Nasıl Sağlanır

Aslında bu güç olmayan büyük bir yoksunluk ve­ya kısıtlamayı gerektirmeyen, aksine çok basit bir za­yıflama rejimidir. Bu rejim iki yönlüdür. Herbir yön haftada yarım kilo vermeyi öngörmektedir. iki yön bir­likte uygulandığında haftada bir kilo vermek mümkün olmaktadır.

Kısıtlama Yöntemi

Yediğimiz yemeklerden ve içtiğimiz içeceklerden azda olsa azaltılmasına dayanan, olağan ve kolayca zayıflamadır. Genel olarak tüm besinlerden yemek ancak ölçülü aynı zamanda özellikle kalorileri yüksek, yağlı ve şişmanlatıcı gıdalardan mümkün olduğu kadar az ve ölçülü yemekle mümkündür bu rejimi sağlamak.

Böylece, vü­cut yeterli protein ile gerekli vitaminleri ve mineralleri alacak ve azar azar zayıflayacaktır. Bu yöntem büyük bir kısıtlama gerektirmediğinden istendiği kadar uzun süre uygulanabileceğinden ve başarılı sonuçlar verdiğin­den en uygun bir rejim olarak kabul edilmektedir. Bu­rada esas amaç kişiyi şişman olmasına neden olan gün­lük yiyecek ve içeceklerden ve bunların verdikleri ka­lorilerden günde 250 ile 500 kalori daha az almasını sağ­lamaktır.

Bu şekilde günde 250 kalori haftada 1750 kalori eder , bu da haftada 250 gram zayıflamak demektir. Eğer günde 500 kalori daha az alınırsa haftada 500X7 = 3500 kalori eder ki buda haftada yarım kilo zayıf­lamak demektir. Şu halde bizim önerimize göre günde ortalama 2400 veya 2500 kalori alan bir kişiyi bundan günde yalnız 500 kaloriyi kısıtlamaya davet etmektir. Diğer bir deyimle günlük alıştığı yiyecek ve içecekler­den % 20 veya % 25 kısıtlayıp daha az yiyecek ve içe­cektir.

Buda kolay ve hiç de zor olmayan bir rejimdir. Zayıflamaya kararlı bir kişi kalori değerleri yüksek olan yiyecek ve içecekleri özellikle yağ ve yağlı besin­leri azaltarak doyuran ve fakat kalori değerleri daha az olanlardan nispeten daha fazla yemeli ve fakat bunlar­da da ölçüyü kaçırmamalı. Aksi takdirde zayıflama ye­rine kilo alınır.

Kalorisi yüksek ve kolayca şişmanlatan gıdalar arasında ekmek, makarna, börek, mantı ve diğer undan yapılmış hamur yemekleri ve hamur tatlıları, pastaları, çikolatayı ve şekerli besinleri özellikle sayabiliriz. Japonların şişman olmamaları­na neden, mutfaklarına üç beyaz hemen hemen girmez. Bunlar, un, yağ ve şekerir.

Bu rejimin diğer rejimlere göre bir üstünlüğü vardır. O da kilo verip zayıfladıktan sonra tekrar şişman­lamak olasılığı çok azdır bu rejimin uygulanmasında. Kısa zamanda ve hızlı zayıflamada gösterilen olağanüs­tü çaba genellikle kısa süreli olmaktadır. Zira fazla mahrumiyet ve kısıntı bir gün iradeyi zayıflatmakta ve tekrar eski alışkanlıklara dönülmektedir.

Böylece veri­len kilolar tekrar alınmaktadır. Sık sık kilo alıp verme­nin, ne kadar zararlı olduğuna daha öncede temas et­miştik. Buna rağmen maalesef kısa zamanda zayıfla­yanların tekrar şişmanladıklarını sık sık görmekteyiz. Kilo vermek deyince akla ilk gelen yiyecek ve içecek­lere bir makul sınır konmasıdır. Ama rejim aç kalmak değildir.

Yukarıda izah ettiğimiz gibi aç kalarak kilo verme­yi deneyenler ya bu yüzden sağlıklarını kaybederler yada rejime dayanabilme uğruna sinirleri bozulur. Önemli olan sistemli beden hareketleri veya yürüyüşlerledes­eklenen kişiyi aç bırakmayan bir rejim olmalıdır. Bizim önerdiğimiz rejim de budur.

Günlük alınmakta olan 2000 veya 2500 kaloriden 500 kalorilik bir azaltma yani % 20 ile % 25 oranında bir kısıtlama öngörülmektedir. Aynı zamanda sabahları 5-10 dakikalık bir jim­nastik hareketleri ile çok yararlı olan yürüyüşler tav­siye edilmektedir. Bunların ayrıntılarına ileride değine­ceğiz.

Bir zamanlar ilaçlarla zayıflama özellikle hanımla­rımızda, moda haline gelmişti. Bunlar arasında, iştah ke­siciler, idrar söktürücüler ve peklik gidericiler yer alı­yordu. Ancak, zamanla bunların yarardan çok zararlı ol­dukları ve sinir sistemini bozdukları görülerek günü­müzde hemen hemen terk edilmişlerdir. Diğer taraftan birçok bu tür zayıflatıcı ilaçların özellikle sinir sistemi üzerine yaptıkları zararlar dikkate alınarak bunların üretimleri ve satışları sağlık bakanlığı tarafından ya­saklanmıştır. Bugünkü görüşlere göre sağlığı bozmadan zayıflatıcı bir ilaç mevcut değildir.

idrar söktürücü ilaçlar, terletici sıcak banyolar sadece vücuttaki su kaybı­na neden olur. Bunun da zayıflama ile hiçbir ilgisi yok­tur. Çünkü bir müddet sonra, vücut yitirdiği suyu yine tutar. Hamam ve saunalardan sağlanan kilo vermeler de böyledir. Kaybolan kiloların büyük kısmı sudur ve bu da sonradan yine alınır. Şu halde, hamamlar ve sauna, hareket ve kan dolaşımı açılarından yararlı, zayıflama açısından verdiği sevinç, geçicidir, idrar söktürücü ilaç­larla ilgili bir husus da, bunların sürekli alındığında böbreklerin etkilendiği kanıtlanmıştır.

Harcama Yöntemi

Kolay ve sağlıklı zayıflama rejiminin ikinci yönte­mi de harcamadır. Bunda amaç, günlük kalori enerji sarfiyatını artırmaktır. Bu da kişinin yaşma ve sağlık durumuna göre düzenlenmelidir. Önce her sabah kalk­tıktan sonra 5 veya 10 dakika el, kol ve bacak hareket­leri yapmak. 7-8 saatlik bir uykudan sonra böyle bir jimnastik yalnız kalori sarfetmek değil, kalp, damar, ci­ğerler, kaslar, kısaca sağlıklı yaşam açısından da çok yararlıdır.

Bunun yanı sıra, gündüzleri işe veya göreve giderken yürüyerek gidilmelidir. Şayet görev yeri uzak ve geç kalmak olasılığı varsa, görevden dönerken yürü­yerek evinize gelin. Veya hiç değilse, yolun yarısını yü­rüyerek yarısını da bir araçla gidin veya gelin

Ayrıca kontrol et

Patates Diyeti Nasıl Yapılır

Patates Diyeti Nasıl Yapılır Patates diyetiyle 3 günde 5 kilo vermek mümkün İçerisindeki karbonhidrat ve …