iç Salgı Bezleri

iç Salgı Bezleri

iç salgı bezleri endokrin bezlerdir. Kanalsız olup salgılarını doğrudan kan dolaşımına akıtan bezlerdir. Salgılarını kanallar aracılığıyla dolaşıma veren bez­lere ise ekzokrin bezler adı verilir. iç salgı bezlerinin salgıları hormon adını alır.

Büyüme, cinsel gelişme ve çalış­ma, metabolizma, zeka ve duygusal ge­lişimin kontrolunda başlıca rolü oynar. Hormonlararası denge yaşam için gerek­lidir. Başlıca iç salgı bezleri hipofiz yani ön ve arka bölümleridir. Tiroid, paratiroid, böbreküstü adrenal, korteks ve medulla bölümleri, böbrekler, testis, överler yumurtalıklar, plasenta, pankreas, mide, duodenum, incebarsaktır.

Bu organların bazılarının hormon salgılamak dışında diğer önemli fonksi­yonları vardır. Boyundaki timus bezi son yıllara kadar görevi tanınmayan bir organdı. Yeni çalışmaların ışığında bunun lenfosit yapımıyla ilgili olduğu ve lenfosit oluşmasını kontrol eden bir hor­monu salgıladığı ortaya çıkmıştır.

Be­yindeki pineal bez üçüncü göz adını almıştır. Descartes bunun ruhun bu­lunduğu organ olduğunu sanmıştır. Gü­nümüzde hiç değilse sıçanlarda melatonin adı verilen bir hormon salgılaya­rak cinsel gelişimi kontrol ettiği iddia edilmektedir.

Ayrıca kontrol et

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor? Stres Nedir?

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor? sinirli, karamsar, bunalmış ve yalnız mı hissediyorsunuz? Dert etmeyin. Bu hepimizin …