Çocuk Eğitimi

Çocuk Eğitimi

Zeka gelişiminin % 60ının 0-6 yaş arasında tamamlandığını Kişiliğin temelinin atıldığı kritik bir dönem olarak adlandırılan okul öncesi yıllarda verilen eğitimin, tüm eğitim kademelerini, hatta tüm yaşamı etkilediğini, kendine güveninin arttığını

ilköğretim 1. sınıfına, okul öncesi eğitimden yararlanmış olarak gelen çocuğun, bu eğitimi almadan gelen çocuktan çok daha başarılı olduğunu, okuma-yazmaya diğer çocuklardan daha erken başladığını ve dil gelişimlerinin olumlu yönde ilerlediğini, problem çözme, iletişim kurma ve grup içinde olma becerilerinin çok daha iyi geliştiğini,

Okul öncesi eğitimin çocuğunuzun anlama ve anlatma becerisini geliştirdiğini Okul öncesi eğitimi alan çocuğun duygu ve düşüncelerini daha rahat ifade ettiğini, sosyal yaşama daha rahat uyum sağladığını,

Çocuğunuzun yaratıcılığının geliştirilmesinde, okul öncesi eğitimin rolünün çok önemli olduğunu Vücudu temiz tutma, diş sağlığı ve diğer tüm öz bakım becerilerinin okul öncesi eğitimle çocuklarınıza kazandırıldığını,

Sağlıklı beslenme bilincinin okul öncesi eğitimle daha kolay verilebildiğini Çoklu Zeka Kuramını biliyor musunuz ve çocuğunuzun hangi zekaya zekalara sahip olduğunu okul öncesi eğitim kurumlarında ortaya çıkarıldığınız

Ayrıca kontrol et

Çocuklarda Konuşma Bozuklukları ve Tedavisi

Çocuklarda Konuşma Bozuklukları ve Tedavisi

Çocuklarda Konuşma Bozuklukları ve Tedavisi Çocuklarda konuşma bozukluğu gelişimlerini bile etkileyen ciddi bir sorundur. Konuşma …