Kekemelik Hakkında

Kekemelik Hakkında

Sözlü ifadelerin bozukluğu gibi görülse de kekemelik, anksiyete yani doğru konuşamama korkusu gibi emosyonel durumlarla alakalıdır. Bu durum kekeleme sorunu olan bireyin konuşmaktan kaçınmasına, başka kişilerle iletişiminde kısıtlamaya gitmesine, sosyal anlamda sorunların yanında okul ve akademik anlamda da problemler yaşamasına sebep olabilmektedir. Kekeleme konusu üzerinde yapılan araştırmalar göstermiştir ki, kekeleyen kişilerin meslek hayatlarında ve kariyerlerinde oldukça fazla olumsuzluklar yaşattığı görülmektedir.

Yirminci yüzyıl kekemelik sorunu ile ilgili gelişmelerin yaşandığı bir dönem olmuştur. Son yıllarda da önemli gelişmeler yaşanmaya halen devam etmektedir. Bu gelişmeleri kısaca özetlemek gerekirse;Öğrenilmiş davranış teorisine dayalı olan etyoloji, zamanla genetik temele dayanan çoklu etkileşim modellerine kaymıştır.

Epidemiyolojinin başlangıcı, sınıflandırmadan ve gelişimde görülen tek düzelikten uzaklaşarak çeşitlilik kazanmaya başlamıştır.

Kekemeliğin altındaki nörofizyolojik durumlar düşünülürse, konuşmanın periferik yapısından merkeze yani dil formulasyonuna, konuşmanın algılanmasına, planlanmasına ve üretimine doğru bir kayma olmuştur.

Klinik olarak çocuklardaki kekemelik indirekt model uygulamalarından direkt modellere doğru yönelmiştir. Yetişkinlerin kekemelik terapilerinde ise kekemelik modifikasyonunun yerine akıcılığın arttırılmasını sağlayan metotlara doğru bir yönelme olmuştur.

Yapılan araştırma çalışmalarında yetişkinler üzerinde yapılan grup araştırmaları çocuklara kaydırılmıştır.

Kekemelik Nedir

Konuşmada olan akıcılık bozukluğuna kekemelik denmektedir. Bu akıcılık bozuklukları ses, hece ve kelimelerde sürekli tekrarlar. Kişide bu akıcılık bozukluğuna anormal yüz ve vücut hareketleri de eşlik edebilmektedir.

Kekemelik Neden Olur

Kekemeliğin nedeni olarak dört farklı etken olduğu düşünülmektedir. Bunlar; Genetik, çocuk gelişimi, nörofizyoloji ve aile dinamikleridir. Genetik faktörde, kekemelerin %60’ında aileden birinde kekemelik hikayesinin olduğu belirlenmiştir. Çocuktaki gelişimde, çocukların gelişimsel gerilik durumlarında kekemeliğin olma olasılığı yüksektir. Nörofizyoloji’de yapılan araştırmalar, kekeleyen kişilerin dil konuşma işlemlemesinin, akıcı konuşan kişilere göre beyinde farklı bölgelerde olduğunu göstermiştir. Aile dinamikleri olarak da hızlıca değişen yaşam şartları ve yüksek beklentiler kekemeliğin sebeplerindendir.

Ortaya çıkan kekemelik sayılan bu faktörlerin biri veya birkaçının bir araya gelmesiyle olabilmektedir. Kekemelik her bireyde değişik etkiler oluşturmaktadır. Kekemelik farklı nedenlerle başlayabilir ve bu durumu sürdüren etkenler de farklılık gösterebilir.

Kekemelik ne Sıklıkla Görülmektedir

Toplumumuzdaki her 100 kişiden birinde konuşma akıcılığında bozukluk görülmektedir.

Kekemelikte Kadın ve Erkek Oranı Nasıldır

Kekemelik yani konuşma akıcılığında bozukluk, erkeklerde kadınlara nazaran 4 kat daha çok görülen bir durumdur.

Çocuk Nüfusunun ne Kadarı Kekemedir

Çocuk nüfusunun yaklaşık %20 kadarı gelişim döneminde konuşma akıcılığında yaşadıkları sorunlar dolayısıyla ebeveynlerini endişeye sevk etmektedir. Çocukların yaklaşık %5’i gelişim dönemlerinde kekemelik benzeri durumları 6 ay kadar ya da daha uzun süre sürdürebilirler. Bu durumu yaşayan çocukların yarısından fazlası çocukluk dönemine gelene kadar bu sorundan kurtulurlar. Yaklaşık olarak %1’inde de uzun süreli bir sorun haline gelmektedir.

Kekemelik Duyusal mı Yoksa Psikolojik Kaynaklımıdır

Kekeme çocukların ve yetişkinlerin, kekeleme sorunu olmayanlara oranla bu duygularla alakalı problem yaşama riskleri fazla değildir. Araştırmalarda duygusal travmaların kekemeliğe sebep olduğunu gösteren somut bir gösterge bulunmamaktadır.

Çocukta Kekemelik Varsa Bir Uzmana Başvurulmalı mı, Yoksa Beklenmeli mi

Kekemelik durumu 6 aydan daha uzun bir süredir devam ediyorsa ve şiddetlice sürüyorsa bir uzmana gidilmesinde büyük önem vardır.

Kekemelik Tedavi Edilebilir mi

Kekemelik, çocuklarda ve yetişkinlerde uygulanan farklı yöntemlerle tedavi edilebilir bir sorundur. Erken tedaviye başlanması o kadar olumlu sonuç alınmasını sağlar.

Kekemelik Tedavisinde Hemen Sonuç Veren Yeni Bir Yöntem var mı

Kekemeliğin tedavisinde anında çözüm üreten bir yöntem maalesef bulunmuyor. Kekemelik konusunda uzman bir konuşma terapisti ile kekeme kişilerin konuşma akıcılığında belirgin düzelmeler görülebilmektedir.

Ayrıca kontrol et

İştahsız Çocuk

İştahsız Çocuk İştahsız Çocuklar İştahsız çocuk, dünyada anne olan neredeyse tüm kadınların sıklıkla yakındığı sorundur. …