çay ilçesi Coğrafyası

çay ilçesi Coğrafyası

ilçemiz Sultandağının eteğinde bir belde olup geniş ova ve düzlüklere sahiptir. Rakımı 1010 olmasına rağmen iç Anadolu Platosu özelliklerini taşır. ilçenin en yüksek yerleri Güneydoğuda Gelincik Ana tepesi 2610 m., güneyde 2519 rakımlı Topak tepe ve 2063 rakımlı Kırkaya tepesi Sultandağında bulunmaktadır. ilçe merkezi doğu ve batı karayollarına bağımlı olarak uzantılı, Sultandağının kuzey etlerinden meydana gelen kum yığıntılarından dolayı biraz yükselmiş ve düz arazide yer almakla birlikte sert zemine sahiptir

Torosların uzantısı olan Sultandağları oldukça zengin kömür madenine sahiptir ve ayrıca demir, simli kurşun, arduvaz madenlerine rastlanılmıştır. Dağların yapısı billuri, sist ve mermerleşmiş kalkerlerden oluşmaktadır.

Arazinin yaklaşık %20sini göl ve bataklıklar oluşturmaktadır. Karamık Gölü adı verilen 1000 m rakımlı bir bataklıktır. Bozan ve Karakuş dağlarından beslenen Karamık gölü suyu batarak Eğridir Gölününü besleyen pınarları oluşturmaktadır. ilçenin kuzeydoğusunda ,Eğridir Gölünü besleyen pınarları oluşturmaktadır

ilçenin kuzeydoğusunda bulunan Eber Gölü 967 m rakımlı olup 125 km2lik alana sahiptir. Buharlaşma ve besleyen kaynakların rejiminin bozuk olması nedeniyle her iki gölümüzün yaz aylarında su seviyesi düşmekte ve bataklıklar oluşmaktadır. Göllerimiz sazlık ve kamış bakımından zengin olduğundan hem Seka Selüloz Fabrikasının ham maddesini karşılarken hem de halkın bir kısmının geçim kaynağını oluşturmaktadır. Son zamanlarda yakın çevrede bulunan fabrika atık suları göllerimizi kirletmekte ve canlıları yok etmektedir ilçemizde bulunan çay ve Eber derelerinden başka Kali çayı yer almaktadır

Ayrıca kontrol et

Everest Dağı Nedir

Everest Dağı Nedir? Everest Dağı Ne Kadar Yüksektir?

Everest Dağı Nedir? Everest Dağı’na tırmanmak adeta bir başarı sayılmaktadır. Everest Dağı’na tırmanmak oldukça zordur. …