çobanlar Tarihi

çobanlar Tarihi

Afyonkarahisarın 25 km. doğusunda düz arazi üzerinde yeni kurulmuş bir ilçe olan çobanların kuzeyinde Bayat, kuzeydoğusunda iscehisar, güneydoğusunda çay, doğusunda Bolvadin ilçeleri bulunur. Yüzölçümü 422 km²dir. ilçe nüfusu 2007 nüfus sayımına göre 13.092 dir. Bunun 8.630 u ilçe merkezinde yaşamaktadır Merkezde, tipik Osmanlı mimarisinde inşa edilmiş avlulu evler dikkat çeker

Tarihi Yöre tarihinin Akarçay kenarındaki höyüklerden de anlaşıldığı gibi eski Tunç çağına kadar uzandığı bilinmektedir. Bugünkü Kocaöz Feleli köyünde antik Anabura kenti kurulmuştur. Afyon Arkeoloji Müzesinde bulunan Artemis heykeli buradan çıkarılmıştır.

Bir rivayete göre Danişmentlileri oluşturan Avşar boylarından Süleymanlı koluna mensup bir grubun bu bölgeye yerleştiği çobanlar, ışıklar ve Sülümenli beldelerinin bu oymak tarafından kuruldugu, hatta kurucuların kardeş oldukları rivayet edilir. Bilindiği gibi Danişmendlilerin dağılmasıyla onlara bağlı bir çok oymak ve boy başta batı anadolu olmak üzere bir çok yere dağılmışlardır.

Rivayete göre Bölgenin Bizanslılardan Türklere geçmesiyle çobanların, Sülümenlinin ve Işıkların Dulkadiroğulları beyliğine mensup Oğuzların Avşar boyunun Civanşirli kolunun Selmanlı, Sülmenli, Süleymanlı aşireti tarafından kurulduğu rivayet edilmektedir.

Bir başka rivayete göre ise Civanşirli aşiretine mensup bir oymağın Van dolaylarından Eskişehire geldiği bu oymaktan iki kardeşin Afyonkarahisarın çobanlar ışıklar, ve Sülümenli beldelerine göç ederek yerleştiği rivayet edilmektedir

çobanlar, halkının kökeninin bu aşiretine mensup olduğu, hatta bir kaç kitapta çobanların 1151 yıllarında feth edildiği yazmaktadır. Bununla birlikte yine Kanunu Sultan Süleyman zamanındaki vergi kayıtlarından çobanlar isminin çobanlar-ı kebir Büyük çobanlar, olarak adlandırıldığı anlaşılmaktadır. Yine ilçeye değişik vesilelerle civar köy kasabalardan zaman zaman göç olduğu ilçedeki bazı insanların soyadlarından da anlaşılmaktadır

Sosyal yapı ilçe merkezinde sekiz ilköğretim okulu, bir ortaöğretim okulu mevcuttur. Toplam 2.279 öğrenciye, 152 öğretmen tarafından eğitim verilmektedir.

iki adet sağlık ocağı ve bir sağlık evi ihtiyaca yetmediğinden, devlet-millet işbirliğiyle hastane inşaatına başlanmıştır.

ilçede bir adet semt futbol sahası bulunmaktadır. Futbol takımı, merkez belediyesinin desteğiyle Afyon 1. amatör liginde mücadele ediyor.

ilçede 5 adet kadrolu olmak üzere toplam 7 adet cami bulunmaktadır ilçede bir adet belediyeye ait halısaha vardır idari yapı çobanlar Cumhuriyetin ilan edildiği yıllarda Rahmetli Mareşal Fevzi çakmak ve Ali çetinkaya Paşalar tarafından 1926 yılında nahiye yapılmış 1955 yılında halk oylaması yapılarak Belediye olmuş 1990 yılında 20 mayıs 1990 gün ve 20523 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilçe olmuştur.

ilçe sakinleri geçimini tarım ve büyük-küçük baş hayvancılıktan sağlamaktadır. Topraklarının büyük bölümü sulanan çobanlar, Afyon Şeker Fabrikasının pancar deposudur. Tarımcılıkta pancar ekimi ön sırayı alır. ilçede iki adet un fabrikası mevcuttur.

Bu küçük ilçede ayrıca, Türk otomotiv sanayisinin en ilginç aracı üretilmektedir. Taşımacılık ve tarım işlerinde kullanılan Patpat adlı römork-pikap karışımı araçlar, ilçenin küçük atölyelerinde imal edilir

Nüfus ilçenin nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 12364 dir. Bunun 8315 si ilçe merkezinde, 4049 i ise kasaba ve köylerde yaşamaktadır ilçe bağlısı olarak merkez hariç olmak üzere ilçe merkezine bağlı belde, köy ve mahalleden oluşmaktadır

Ayrıca kontrol et

Melikşah Hayatı

Melikşah Hayatı, Melikşah Kimdir?

Melikşah Hayatı Sultan Alp Arslan’ın oğlu türk Selçuklu Hükümdarı Melikşah, 1055 yılında İsfahan’da doğmuş, 1092 …