Bolkar Dağları

Bolkar Dağları

Bolkar dağları Orta Torosların kuzeydoğu uzantısının güney sırasını oluşturmakta ve Aladağlardan sonra sıradağların en yüksek doruklarını Medetsiz-3524 m kapsamaktadır Ortalama 3400 m yüksekliğinde KD-GB uzanımlı tipik bir sıradağ görünümü sunan Bolkar Dağları sistemin kuzeye uzanan parçası Aladağlardan Seyhan Nehri kolu Pozantı Çayı ile ayrılmaktadır. Başlıca 3 yükselti grubundan oluşmaktadır. Güneyde Yıldız Dağı 3134 m orta kesimde Aydos Dağı 3430 m ve doğuda Pozantı – Gavur Dağları 3114 m bulunmaktadır Yıldız Dağı güney-güneybatısında Karagüney Dağları 2474 m ise Bolkar Dağlarının güneybatıya alçalan ve ortalama yükseltisi 2000 metreyi bulan yüksek plato kesimini oluşturur

Güneyde yer alan içel ile kuzeyde yer alan Karaman Konya ve Niğde il sınırları Bolkar dağları Su bölümü çizgisini takip etmektedir. Batıda Ayrancı Karaman kuzeyde Halkapınar Ereğli ve Ulukışla Niğde doğuda Pozantı Adana ve güneyde Çamlıyayla içel en yakın yerleşim birimleridir. Bolkar Dağlarının en yüksek kesimi Medetsiz zirvesi-3524 m ve en çok tanınan Göller Yöresi Niğde il sınırları içerisinde kalmaktadır. Dağlık alana giden en kolay ulaşım yolu da Niğde – Ulukışla – Darboğaz üzerinden sağlanmaktadır. Bolkar Dağları aynı zamanda Akdeniz Bölgesi ile iç Anadolu Bölgesi arasındaki bölge sınırının bir parçası üzerinde bulunmaktadır.

Aladağlardan sonra Toros Sıradağlarının en çok tanınan bölümü Bolkar Dağlarıdır. yılın her mevsimi eğitim ve tırmanış amaçlı gelen dağcıların eksik olmadığı Bolkar dağları ülkemize gelen yabancı doğa sporcularının da mutlaka uğradığı dünyaca üne sahip dağlarımız arasındadır. Ancak ulusal ve uluslararası boyutta sportif ve turistik kullanımın giderek denetimsiz biçimde yoğunlaşması Bolkar dağları Ekosistemi üzerinde antropojen baskıları da arttırmaktadır

Ayrıca doğal afet riskleri ve Kış Turizmi açısından gerekli fonksiyonel alanların belirlenip haritalanmamış olması önemli bir eksikliktir. Bunun yanı sıra Niğde Adana ve içel illerinden Bolkarlara çıkarak geleneksel yaylacılık faaliyetlerini sürdüren önemli bir yaylacı nüfusu da bulunmaktadır. Yaylacılar alpin çayırlarda ve orman üst sınırına yakın alanlarda aşırı hayvan otlatması yaparak endemik dağ çiçeklerinin neslini ve orman alanlarını tehlikeye sokmaktadırlar. Yine uzun yıllar boyunca yapılan aşırı ve kaçak avcılık nedeniyle yaban hayatı üzerinde de önemli bir azalma gerçekleşmiştir. Özellikle Göller Yöresindeki buzul göllerinde bulunan endemik kurbağalar ve bu alana gelen dağ keçileri büyük tehlike altındadır.

Çevresel tahribatın etkilerini hissettirmeye başladığı Bolkarlarda çevre koruma planlamaları ve uygulamalarına henüz geçilememiştir. Bolkar Dağlarının sahip olduğu turizm potansiyelinin ve ekolojik yapının da koruma-kullanma dengeleri oluşturulmak kaydıyla değerlendirilmesi kaçınılmazdır. Nitekim bu amaçla T.C. Turizm Bakanlığı Kış Turizm Merkezi kapsamında Bolkar Dağlarını da değerlendirmeye almıştır

Ayrıca kontrol et

Everest Dağı Nedir

Everest Dağı Nedir? Everest Dağı Ne Kadar Yüksektir?

Everest Dağı Nedir? Everest Dağı’na tırmanmak adeta bir başarı sayılmaktadır. Everest Dağı’na tırmanmak oldukça zordur. …