Bartın Coğrafyası

Bartın Coğrafyası

Coğrafi Konum Batı Karadeniz bölgesinin, 410 53 kuzey enlemi ile 320 45 doğu boylamı arasında yer alır. Kuzeyini 59 km.lik sahil şeridiyle Karadeniz çevrelerken, doğuda kastamonu, doğu ve güneyde karabük, batıda ise zonguldak illeriyle komşudur. Yüzölçümü 2143 km2dir. il merkezinin rakımı 25 m. dir

Bartın doğu, batı ve kuzeyden yüksekliği 2000 m.yi geçmeyen dağlarla çevrilidir Dağlar, yüksek olmamakla birlikte oldukça dik, sahillere doğru sarp ve kayalıktır En yüksek nokta Keçikıran Tepesidir. 1619 m..En önemli dağları Aladağ, Kocadağ, Karadağ, Kayaardı, Kara su ve Arıt dağlarıdır. Kent merkezini batıdan Aladağ, kuzeyden Karasu dağları ve doğudan Arıt dağları kuşatmaktadır

Bartın ırmağı ve kolları tarafından derin bir biçimde parçalanan arazi çok engebeli bir görünümdedir. ırmağın genişlediği alanlarda ve Dağların oldukça dik yamaçları arasında dar ve derin vadiler yer alır. Kent merkezlerine inildikçe düz ovalar artmaktadır.

Ulus ilçesinde Ulu yayla, Arıt beldesinde Zoni ve Kumluca beldesinde ardıç Gezen ve Kokurdan yaylaları muhteşem doğa güzellikleriyle dağ ve yayla turizmi açısından önem arzeder.

Bartının en önemli akarsuyu, M.Ö.ki yıllarda Parthenios adı ile anılan ve kente adını veren Bartın ırmağıdır. Bartın ırmağının iki ana kolunu oluşturan Kocaçay ve Kocanazçayı, Bartın merkezinde Gazhane Burnunda birleşip 14 km yol kat ederek Boğaz mevkisinde Karadenize ulaşır.

Kocanazçayı güneyden doğup Kozcağızdan kuzeye doğru akarken, 107 km uzunluğundaki Kocaçay Kastamonudan gelip Ulustan geçen Göksu ve Eldeş Çayları Ulus Çayı ile bunlara katılan derelerden oluşur. Arıt ve M Evren Derelerinden oluşan Kozlu Çayı ile birleşen Kışla Deresi, Akpınar ve Karaçay Dereleri Kocaçayı besleyen akarsulardır.

Diğer önemli akarsuları Kapı suyu ve Tekkeönü Dereleri ile Ulus Uluyaylayı sulayan Ovaçayı ve inönü Dereleridir Bartın ırmağı üzerinde 500 tonluk gemilerle Karadenizden kente kadar ulaşım yapılabilen en düzenli akarsudur. Akış hızı saatte 720 m. olup, denize her yıl 1.000.000.000 m3 su akıtmaktadır.

Bartındaki ormanlık alanlar, bitki ve ağaç türü zenginlikleri ile yaban hayvanları yönünden Türkiyenin en ilginç ve en zengin ormanlık alanlarındandır.

Bu itibarla Kastomonu ve Bartın il sınırları içinde bulunan Küre Dağlarının batı kesimi, Bakanlar Kurulu kararı ile Kastamonu Bartın Küre Dağları Milli Parkı olarak kabul edilmiştir. Bu olgu bölgede başta dağ turizmi olmak üzere yeni bir turizm potansiyelinin doğmasına olanak sağlamıştır. ormanların geçmişten gelen zenginliğini korumak ve geleceğe daha zengin orman kaynakları bırakabilmek için yoğun bir çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmalar genellikle Bartın ve yöresinin yeşilliğini korumayı amaçlamaktadır.

2143 km2 olan yüzölçümünün % 46 sını ormanlar, % 35 ini tarımsal alanlar, % 7sini çayırlar ve meralar, % 12 sini de kül türe elverişsiz alanlar ve yerleşim merkezleri kaplamaktadır Bartının bitki örtüsünde geniş yer tutan ormanlar genellikle yayvan ve iğne yapraklı ağaçlardan oluşur. Sahil boyunca 600 m. yüksekliğe kadar olan alanın karakteristik ağaçları Meşe, Kayın ve Gürgendir. Sahilden içeride ve 1500 m. den yüksek kesimlerde Kayın, kestane, Köknar ve Çam türleri, sahil şeridinde de ceviz, kestane ve fındık plantasyonları yaygındır.

Bartının Faunasını çift yaşamlılar, Sürüngenler, Memeliler ve kuşlar oluşturur Bartında yazları sıcak, kışları serin geçen ılıman deniz iklimi Karadeniz iklimi hüküm sürmektedir. Denize yakınlığı ve pek yüksek olmayan dağ sıralarının kıyıya paralel oluşu, genellikle kıyı şeridi üzerinde sıcaklık farklarının azalmasına, nemin artmasına ve balkanlardan gelen hava kütleler inin etkisine neden olmaktadır.

Türkiye ortalamasının iki katından daha fazla yağış alan ilimizde yıllık yağış tutarı merkezde 1000 mm3, yüksek kesimlerde 1200 mm3 dür. Nisbi nem oranı %80 düzeyindedir. rüzgar genelde güneydoğu ve kuzeybatı yönlerinden ortalama 2.4m/sn hızla esmektedir.

Bartında en sıcak ay ortalama 23C0 sıcaklık ile Temmuz, en soğuk ay ortalama 4.2C0 sıcaklık ile Aralıktır. Toplam açık günler sayısı 225, yağışlı günler sayısı 125 ve karla örtülü günler sayısı 15 dir

Ayrıca kontrol et

Everest Dağı Nedir

Everest Dağı Nedir? Everest Dağı Ne Kadar Yüksektir?

Everest Dağı Nedir? Everest Dağı’na tırmanmak adeta bir başarı sayılmaktadır. Everest Dağı’na tırmanmak oldukça zordur. …