Atlas Dağları

Atlas Dağları

Akdeniz deki Gabes Körfezi kıyısından başlayarak, Tunus, Cezayir ve Fas toprakları boyunca Atlas Okyanusuna kadar uzanan dağ silsilesi. 2400 km uzunlukta bir sahayı kaplar. Bu dağların asıl ismi Adrar, Berbericede dağlar manasına gelir. Avrupalılar, Yunan efsanelerine dayanarak bu dağlara Atlas ismini vermişlerdir. Mahalli halk bu ismi kullanmaz. Adrar ismini kullanır. Osmanlı Devleti Rüyet-i Hilal Arabi ayın ilk gününü bulma konusunda bu dağları ilk nokta kabul etmişti

Berberi kabileleri, aşılması zor olan bu dağlarda yaşamışlar ve buralarda uzun seneler bağımsızlıklarını korumuşlardır. Atlas Dağları Yüksek Atlaslar, Tel Atlaslar ve Sahra Atlasları olarak 3 kısma ayrılır. Yüksek Atlaslar, Fasın bir ucundan diğer ucuna kadar uzanırlar. En yüksek yeri Cebel-i

Ayusi 4300 metredir. Atlas Okyanusuna dökülen Sebu ırmağı ile Akdenize dökülen Mevleviye ırmağı bu dağlardan çıkar. Atlas Okyanusuna bakan yamaçları çok sarptır. Tel Atlaslar, Cezayirde bulunur. En yüksek yeri 2500 metredir. Şelif ırmağı buradan çıkar ve Akdenize dökülür. Sahra Atlasları, Atlas Dağları, ile Büyük Sahra arasında sınır meydana getirir. Bunlarda yükseklik daha azdır.

Atlas Dağlarının % 40 ı ormanlık, fundalık, çalılık ve ekime elverişli topraklardır. Geriye kalanı bozkır ve çöl halindedir

Ayrıca kontrol et

Everest Dağı Nedir

Everest Dağı Nedir? Everest Dağı Ne Kadar Yüksektir?

Everest Dağı Nedir? Everest Dağı’na tırmanmak adeta bir başarı sayılmaktadır. Everest Dağı’na tırmanmak oldukça zordur. …