Ahmet Hamdi Tanpınar Huzur Kitabının Özeti

Ahmet Hamdi Tanpınar Huzur Kitabının Özeti

Ahmet Hamdi Tanpınar Huzur Kitabının Özeti Kitabın konusu mümtazın nurana olan aşkının öyküsü kitabın özeti mümtaz ve suatın nurana olan aşklarıdır. Öykünün merkezi. Mümtaz ve nuran birbirini sevmekte ve evlenmeyi tasarlamaktadırlar. Ümitsizliğe düşen suat ise kendini asarak intihar eder. bu trajedi nedeni ile nurandan ayrılan mümtazın iç dünyası yıkılmıştır. Radyoda ıı.dünya savaşının başladığı haberi verildiği sırada, suatın hayalini gören mümtaz merdiven başına yıkılır bazı edebiyat incelemecileri, sonda mümtazın öldüğü biçiminde yorumlar yapmış olsalar da, tanpınarın metninde ölüm telaffuz edilmiyor.

Ahmet Hamdi Tanpınar Huzur Kitabının Özeti

Mümtaz, beyazıt sahaflar çarşısında, salaş dükkanlarda, bit pazarında, çekmecede balıkçı muhitinde ve kır kahvelerinde dolaştırırken, istanbulun bir kronikçisi, istanbulda eski zamanın donup kaldığı ve biriktiği köşelerin bir tasvircisi oluyor romanda. Huzurun sonraki bölümlerinde boğaza, zengin bir eve, sanki başka bir dünyaya geçiyoruz. Pırıl pırıl görünen modern semtte önceleri çok mutlu olan mümtaz, giderek bu çevrede yaşayan insanlardan kaynaklanan olayların sonucunda yıkılır. Geçilmemesi gereken bir sınırı çiğnemiştir o!

Her yeni tecrübe gibi şahsidir, her yeni tecrübe gibi ilktir. Mümtaz, bindiği bir ada vapurunda nurana rastlamış ve tehlikeli denecek derecede zengin, her ihtimale gebe, her mânasında velûd bir kadınlık hayatının, bakımsız bir tarla gibi sırf kendisini işleyecek erkeğin yokluğundan yarı hülyâ, yarı verimsizliğin bütün sebeplerini kendisinde gören bir aşağılık duygusu içinde akıp gittiğini farketmiştir. Bu tesbitin arkası kendiliğinden gelecek ve zalim bir çocukluğun ara sokaklarından geçerek kendisini ihsanın kollarına atan mümtaz, fikri zeminini sağlamlaştırmış bir insan olarak duygusal arka planını inşa etmeye soyunacaktır o madem ki artık benim için herşeydir, o halde bütün kâinatımla ona taşınmalıyım. der.

Kitabın Ana Fikri

Her aşkın bir ızdırap ve çilesi bazen insana mutluluk bazen de mutsuzluk verir.

Kitaptaki Olayların ve Şahısların Değerlendirilmesi

Dört bölümden oluşan kitabın her bölümü, öykünün dört kahramanının, ihsan, nuran, suat ve mümtazın adlarıyla verilir. Ancak, romanın ana karakteri mümtazdır. yazar, diğer üç karakteri de mümtazla olan ilişkileri çerçevesinde tanıtır bize. Birinci dönem türk romanında mekan doğu-batı değerlerini temsil etmek bakımından bir anlam taşıyor ve kent ikiye ayrılıyordu.

İstanbul tarafının mahalleleri osmanlı- islam geleneklerinin, göreneklerinin değerlerinin yaşadığı semtlerdi. Beyoğlu tarafı ise kentin batılılaşmış öteki yarısıydı. Oturulan mekan olarak konak ve apartman doğu-batı karşıtlığının simgesiydi. İlk dönem yazarları arasında, doğu-batı karşıtlığı ve kimlik sorununu, istanbulun, farklı semtlerini karşı karşı getirerek işlemektedir.

Kitap Hakkında Şahsi Görüşler

kitap okuyucuyu aşırı şekilde etkilememekte ve okurken insanı çok sıkmakta, bunalmaktadır.

Kitabın Yazarı Hakkında Kısa Bilgi

Ahmet hamdi tanpınar, 1901 istanbul doğumlu. Babasının işi gereği, ilkokuldan liseye kadar andolunun çeşitli şehirlerinde sürdürdü eğitmini. İstanbul darülfünun edebiyat bölümününden 1923de mezun olduktan sonra erzurum, konya ve ankarada edebiyat öğretmenliği yaptı.

İstanbul güzel sanatlar akademisinde dersler veren tanpınar, iü edebiyat bölümü tanzimat edebiyatı kürsüsünde proesörlüğe seçildi. 1942-1946 Yılları arasında maraş milletvekili olduktan sonra yeniden eğitim hizmetine döndü, 1949 yılında iü edebiyat bölümü yeni türk edebiyatı profesörlüğüne getirildi. 1962 Yılında kalp rahatsızlığı sonucu ölen ahmet hamdi, çok sayıda şiir, hikaye, roman ve deneme yazmıştı. 1949 Tarihinde basılan huzur, ahmet hamdi tanpınarın en tanınmış romanıdır.

Ayrıca kontrol et

Yakup Kadri Karaosmanoğlu Kiralık Konak Kitabının Özeti

Yakup Kadri Karaosmanoğlu Kiralık Konak Kitabının Özeti

Yakup Kadri Karaosmanoğlu Kiralık Konak Kitabının Özeti Kitabın konusu kitapta nesiller arasındaki çatışma yansıtılmıştır. Nesiller …